Việt Nam Phong Tục của học giả Phan Kế Bính là một tác phẩm biên khảo thiết thực và chi tiết về các phong tục tập quán của người Việt Nam. Tác phẩm giúp độc giả hiểu rõ hơn về các phong tục liên quan đến gia tộc, hương đảng và cả xã hội, đồng thời còn đưa ra những suy ngẫm, nhận định nghiêm túc, hướng đến sự canh tân hủ tục, duy trì phần mỹ tục quốc tụ.

Cuốn sách này được xây dựng trên nền tảng kiến thức vững chắc và tư tưởng tiến bộ của học giả Phan Kế Bính, người được coi là một nhà nho đa tài. Bên cạnh đó, tác phẩm còn mang đến những lời khuyên, đề cao giá trị của những phong tục quý của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam Phong Tục đã ra đời hơn 100 năm trước. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, đây vẫn là một cuốn sách quý giá, được coi là “gối đầu giường” của nhiều thế hệ học giả nghiên cứu văn hóa và văn hóa dân gian. Nó mang đến cái nhìn tổng quan về văn hóa dân gian Việt Nam, giúp các thế hệ hiện tại hiểu biết hơn về quá khứ và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, từng câu từng chữ trong cuốn sách vẫn còn khá khó hiểu đối với một số độc giả. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khám phá và hiểu sâu thêm về văn hóa dân gian Việt Nam, thì Việt Nam Phong Tục là một cuốn sách không thể bỏ qua.

Tải Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF Miễn Phí

Đọc sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF của tác giả Tác giả Phan Kế Bính được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Văn Học.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Văn Học.

Tác giả: Phan Kế Bính.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Học.
Năm xuất bản: 2015.
Trọng lượng: 490gr.
Kích thước: 13.5 x 20.5 x 1.8.
Số trang: 367 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 61.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF
Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng

Cuốn sách Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính là một tài liệu quý giá về phong tục và tập quán của người Việt Nam. Tôi cảm nhận rằng cuốn sách này mang lại một cái nhìn toàn diện về các phong tục từ gia tộc, làng xóm cho đến xã hội. Tác giả không chỉ đưa ra mô tả chi tiết về những nét đặc trưng của các phong tục mà còn đánh giá và thiết tha tìm hiểu về cách canh tân và duy trì những phong tục truyền thống của Việt Nam.

Tôi ấn tượng với cách tư duy tiến bộ và cách sắp xếp thông tin trong cuốn sách. Phan Kế Bính cho thấy sự tỉ mỉ trong việc nghiên cứu và biên soạn tài liệu, hướng tới việc đem lại cái nhìn đa chiều, sâu sắc về văn hóa dân gian Việt Nam. Tôi cũng tự hào khi nhìn thấy tác giả đề cao giữ gìn những phong tục quốc túy của dân tộc, đồng thời đề xuất cách cải thiện những phong tục thiếu tính nhân văn và tiến bộ.

Dù đã được xuất bản hơn 100 năm, nhưng cuốn sách vẫn giữ được giá trị và hấp dẫn đối với các nghiên cứu về văn hóa dân gian. Tuy nhiên, tôi ghi nhận rằng có rất ít người đọc và hiểu được mỗi câu, mỗi chữ trong cuốn sách này. Điều này có thể là do ngôn ngữ và cách diễn đạt của tác giả được sử dụng khiến nó trở nên khó hiểu đối với người đọc hiện đại. Tuy nhiên, với sự quý giá của kiến thức và thông tin mà nó mang lại, tôi khuyến khích mọi người cố gắng đọc và tìm hiểu về cuốn sách này để hiểu rõ hơn về nền văn hoá và truyền thống của người Việt Nam.

Tóm Tắt Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng

Cuốn sách Việt Nam Phong Tục của học giả Phan Kế Bính là một tài liệu biên khảo đầy đủ về các phong tục và tập quán trong xã hội Việt Nam. Sách bao gồm nhiều chủ đề từ phong tục của gia tộc, làng xóm đến phong tục đại diện cho xã hội. Tác phẩm được xây dựng trên nền tảng tư tưởng tiên tiến và có sự đánh giá nghiêm túc về những phong tục cần được canh tân để giữ gìn và duy trì mỹ tục quốc túy. Sách đã tồn tại hơn 100 năm nhưng vẫn được sử dụng và nghiên cứu bởi nhiều thế hệ học giả văn hóa và dân gian. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít người đọc và hiểu được mỗi từ, mỗi câu trong sách quý này.

Đọc Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng Ebook Online

Việt Nam Phong TụcViệt Nam Phong Tục của học giả Phan Kế Bính là cuốn sách biên khảo khá đầy đủ, ngắn gọn, súc tích về các phong tục tập quán, từ phong tục liên quan đến gia tộc, phong tục gắn liền với làng xóm (hương đảng) và phong tục tiêu biểu cho xã hội.Tác phẩm được xây dựng trên kinh nghiệm của một nhà nho đa tài, có tư tưởng tiến bộ. Bên cạnh việc miêu tả ngắn gọn mà đầy đủ về những nét phong tục trên, Phan Kế Bính còn đưa ra những lời nhận định nghiêm túc, có ý hướng đến canh tân hủ tục, đồng thời giữ gìn và duy trì phần mỹ tục quốc túy: “Cái phong tục truyền đã lâu, không dễ mà mai một đổi ngay được. Muốn đổi thì phải lựa dần dần, trước hết phải xét điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu lâu mới đem cái tục hay mà bổ hết cho các tục dở. Còn tục mà là quốc túy của ta thì ta cứ giữ lấy.”Cuốn sách ra đời hơn 100 năm trước, cho đến thời điểm này vẫn là sách “gối đầu giường” cho rất nhiều thế hệ học giả nghiên cứu văn hóa nói chung và văn hóa dân gian nói riêng. Duy chỉ có điều từng câu từng chữ trong sách quý vẫn còn quá ít người đọc và hiểu được. 

Review Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng

Cuốn sách Việt Nam Phong Tục của học giả Phan Kế Bính là một tài liệu vô cùng quý giá cho người nghiên cứu về văn hóa dân gian Việt Nam. Sách biên khảo đầy đủ, ngắn gọn, súc tích về các phong tục tập quán liên quan đến gia tộc, làng xóm và xã hội. Tác phẩm không chỉ miêu tả ngắn gọn về các phong tục, mà còn đưa ra những lời nhận định nghiêm túc, có ý hướng đến canh tân hủ tục và duy trì phần mỹ tục quốc túy.

Với hơn 100 năm lịch sử, sách vẫn có giá trị đối với người đọc hiện nay, nhưng có thể đôi khi khó hiểu với từng câu từng chữ. Tuy nhiên, với những người yêu văn hóa dân gian và muốn tìm hiểu sâu về phong tục Việt Nam, đây là một cuốn sách không thể bỏ qua. Nói chung, sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng PDF là một tài liệu quý giá cho những người yêu văn hóa dân gian Việt Nam.

Bài Học Từ Sách Việt Nam Phong Tục Huy Hoàng

Cuốn sách Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính là một tài liệu quý giá để hiểu về văn hóa dân gian của Việt Nam. Tác phẩm không chỉ liệt kê các phong tục tập quán mà còn đưa ra những lời nhận định nghiêm túc và ý kiến đóng góp để canh tân hủ tục. Các bài học từ cuốn sách gồm:

1. Giữ gìn và duy trì phần mỹ tục quốc túy của Việt Nam.
2. Thay đổi các phong tục dần dần một cách cân nhắc và có chọn lọc.
3. Hiểu và tôn trọng các phong tục của các gia đình, làng xóm, và xã hội để giữ gìn mối quan hệ trong cộng đồng.
4. Tìm hiểu và thấu hiểu các phong tục để tránh xảy ra nhầm lẫn, đồng thời góp phần bảo vệ và phát triển văn hóa dân gian của Việt Nam.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone