BẢNG GIÁ CĂN HỘ THE PRIVIA

Loại căn hộ Diện tích Giá bán dự kiến
Căn Studio 35.96m2 1.977.000.000₫
Căn 1PN+ 50.49m2 2.776.000.000₫
Căn 1PN+ 51.74m2 2.845.000.000₫
Căn 2PN+ 66.29m2 3.645.000.000₫
Căn 2PN+ 68.66m2 3.776.000.000₫
Căn 2PN+ 71.41m2 3.927.000.000₫
(Góc) Căn 2PN+ 71.63m2 3.939.000.000₫
(Góc) Căn 3PN 83.84m2 4.611.000.000₫
Căn 3PN 84.89m2 4.688.000.000₫