“Writing A Scientific Paper In English” is a comprehensive guidebook specifically designed for young researchers at the Integrated Circuit Design Research and Education Center (ICDREC) of the National University of Ho Chi Minh City. The aim of this guidebook is to empower young researchers to enhance their technical writing skills, especially in the field of scientific papers.

The authors, who are graduates and postgraduates from leading universities in Vietnam, have shared their knowledge and experience in academic writing, including the content structure, presentation of information, and guidelines for crafting well-written scientific papers. Their in-depth lectures and assessments have also covered English grammar, syntax, and vocabulary enrichment.

This guidebook is essential for researchers who wish to publish their work in international scientific journals and present their research confidently at conferences and seminars. It is not an anthology of language rules and principles but rather a practical tool for young engineers and researchers to effectively communicate their ideas and findings to the international academic community.

We believe that “Writing A Scientific Paper In English” PDF will be a valuable asset for anyone who aspires to make a difference in the academic world and contribute to shaping the future of science and technology.

Tải Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF Miễn Phí

Đọc sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF của tác giả Tác giả GS TS Đặng Lương Mô được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: GS TS Đặng Lương Mô.
Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 220gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 1 cm.
Số trang: 204 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 81.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh - Writing A Scientific Paper In English PDF
Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh - Writing A Scientific Paper In English PDF
Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh - Writing A Scientific Paper In English PDF
Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh - Writing A Scientific Paper In English PDF
Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh - Writing A Scientific Paper In English PDF
Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh - Writing A Scientific Paper In English PDF
Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh - Writing A Scientific Paper In English PDF
Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh - Writing A Scientific Paper In English PDF
Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English

After reading the book “Writing A Scientific Paper In English”, I found it to be a valuable resource for young researchers. The book serves as a lecture material for the young researchers at the Integrated Circuit Design Research and Education Center (ICDREC) of the National University in Ho Chi Minh City. It aims to enhance their technical writing skills for scientific papers.

Initially, most of the researchers were in their 20s and 30s, having graduated from top universities in Vietnam, with some holding master’s and doctoral degrees. The authors initially intended to provide a brief lecture on the structure and presentation of a scientific paper. However, during the lectures and assessment of the participants’ English writing proficiency, the authors found it necessary to include additional sections related to grammar, syntax, and vocabulary enrichment. These additional sections do not aspire to replace a comprehensive English grammar and syntax book. The purpose here is to highlight what a scientist should pay attention to in terms of grammar and syntax when writing a scientific paper in English.

Based on the given information, I believe that “Writing A Scientific Paper In English” is a valuable guide for young researchers in enhancing their technical writing skills. The book not only provides guidance on the structure and presentation of a scientific paper but also addresses important aspects of grammar, syntax, and vocabulary enrichment. It serves as a comprehensive resource for researchers who want to improve their writing proficiency and effectively communicate their scientific findings in English.

Tóm Tắt Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English

The book “Writing A Scientific Paper In English” was a lecture given to young researchers at the Integrated Circuit Design Research and Education Center of Ho Chi Minh City National University in 2009. The book aimed to improve the technical writing skills of the researchers in writing scientific papers. Initially, the lecture was intended to discuss the structure and formatting of a scientific paper, but after assessing the English proficiency of the attendees, the authors decided to include sections on grammar, syntax, and vocabulary enrichment. The book emphasizes the importance of good writing skills in scientific research and provides guidelines on how to write clear and effective papers in English.

Đọc Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English Ebook Online

Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In EnglishTập chuyên khảo này là nội dung thuyết giảng cho các nhà nghiên cứu trẻ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (tiếng Anh là Integrated Circuit Design Research and Education Center, viết tắt là ICDREC) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian vài tháng giữa năm 2009, nhằm nâng cao trình độ viết luận văn khoa học kỹ thuật của các nhà nghiên cứu trẻ này.Lúc đầu, tuy đại bộ phận những người này còn ở độ tuổi trên dưới 30, nhưng đã tốt nghiệp các đại học hàng đầu của Việt Nam, một số có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, tác giả đã có ý định chỉ thuyết giảng sơ lược về bố cục, cách trình bày của một luận văn khoa học mà thôi. Nhưng trong quá trình thuyết giảng, và qua kiểm tra năng lực viết tiếng Anh phổ thông của các học viên, tác giả thấy nên thêm vài phần có liên quan đến văn pháp, cú pháp, cách xây dựng, làm giàu từ vựng phổ thông. Những phần thêm này không có tham vọng thay thế một sách phổ thông về văn pháp, cú pháp tiếng Anh. Mục đích ở đây chỉ là nêu lên những gì mà một nhà khoa học khi viết luận văn bằng tiếng Anh cần chú ý về văn pháp, cú pháp mà thôi.

Review Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English

The book “Writing A Scientific Paper In English” is a comprehensive guide for young researchers to improve their technical writing skills. The authors, who are experts in their field, have provided a thorough overview of the structure and presentation of a scientific paper. In addition to this, the book includes useful tips on grammar, syntax, and vocabulary enrichment to enhance the quality of the paper. Furthermore, the authors have taken into account the importance of writing in English, which is the universal language of scientific communication. Overall, this book is an excellent resource for any researcher looking to improve their technical writing skills and to effectively communicate their research findings in English.

Bài Học Từ Sách Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh – Writing A Scientific Paper In English

Từ cuốn sách này, chúng ta học được cách viết một bài luận văn khoa học bằng tiếng Anh, với những lời khuyên và kinh nghiệm từ những người đã từng viết thành công các bài luận văn này. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cho chúng ta các chi tiết đáng chú ý trong quá trình viết, từ văn pháp, cú pháp cho đến cách xây dựng và làm giàu từ vựng phổ thông. Một số bài học cụ thể từ cuốn sách có thể kể đến như:

1. Quá trình chuẩn bị trước khi viết: Nghiên cứu tài liệu, lập kế hoạch, định hình ý tưởng và tư duy khái niệm trước khi bắt đầu viết.

2. Bố cục và cách trình bày: Các phần cơ bản của một bài luận văn khoa học bao gồm mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết quả và kết luận. Tuy nhiên, cách sắp xếp các phần này có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích của từng nghiên cứu.

3. Văn pháp và cú pháp: Sử dụng ngôn từ chính xác và có tính chuyên môn, tránh sử dụng các từ viết tắt nhưng không giải thích hoặc sử dụng sai cách. Sử dụng câu đơn giản và rõ ràng, tránh dùng câu dài và khó hiểu.

4. Làm giàu từ vựng phổ thông: Sử dụng từ vựng chính xác và định nghĩa rõ ràng. Đọc nhiều tài liệu về lĩnh vực nghiên cứu của mình, ghi chép lại các từ mới và tích lũy từ vựng.

5. Kiểm tra chính tả và định dạng: Kiểm tra lại các lỗi chính tả và định dạng trước khi hoàn thành bài viết cuối cùng. Chú ý đến các yêu cầu định dạng và tiêu chuẩn của từng tạp chí khoa học mà bạn muốn công bố bài viết.

Tóm lại, cuốn sách Viết Luận Văn Khoa Học B

Tác giả: Minh Hằng.

Phone