Cuốn sách “Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường?” của triết gia Richard David Precht là một tác phẩm chất lượng về giáo dục, đưa ra những phân tích sâu sắc về những bất cập của hệ thống giáo dục hiện tại. Tác giả không chỉ tập trung vào giáo dục ở Đức mà còn mang đến những gợi ý hữu ích cho các học sinh, thầy cô, cha mẹ, những người quản lý giáo dục ở ngoài nước Đức. Cuốn sách thu hút độc giả bằng những luận điệu vững chãi và các phân tích có tầm nhìn, tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi về giáo dục và hy vọng đưa ra các giải pháp để cuối cùng có thể xây dựng được một hệ thống giáo dục ưu việt hơn. Với nhiều điểm trùng khớp với thực tế giáo dục của Việt Nam, cuốn sách chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu ích cho các chuyên gia giáo dục, nhà quản lý, giáo viên và các bậc phụ huynh.

Tải Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF Miễn Phí

Đọc sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF của tác giả Tác giả Richard David Precht được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tri thức.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tri thức.

Tác giả: Richard David Precht.
Người dịch: Võ Kim Nga.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri thức.
Năm xuất bản: 01-2017.
Trọng lượng: 484gr.
Kích thước: 14 x 20.5.
Số trang: 393 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 78.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF
Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường?

The passage mentions that the book “Vì sao con tôi không thích đến trường?” by Richard David Precht is a workshop full of strong arguments that can rejuvenate our pedagogy. It criticizes the current education system in Germany and traditional education systems in general. The book, although focused on German education, provides useful messages and suggestions for students, teachers, parents, and education managers outside of Germany. It was published in 2013 and became a bestseller, sparking a lively debate and raising hopes for a superior education system. Based on this information, personally, I believe that the book offers insightful perspectives on education and has the potential to bring about positive changes in the field.

Tóm Tắt Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường?

Cuốn sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? của triết gia Richard David Precht là một cuốn sách có tầm vóc trí tuệ về giáo dục. Với việc phê phán kịch liệt mô hình giáo dục truyền thống của nước Đức và các nền giáo dục khác, cuốn sách này đưa ra những gợi ý và thông điệp hữu ích cho học sinh, thầy cô, cha mẹ, và quản lý giáo dục ở ngoài nước Đức. Xuất bản vào năm 2013, cuốn sách đã trở thành bestseller và khuấy động cuộc tranh luận về giáo dục. Cuốn sách hy vọng khơi dậy một nền giáo dục ưu việt hơn.

Đọc Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? Ebook Online

Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường?“Vì sao con tôi không thích đến trường? của Precht là một cơ xưởng chất đầy những luận cứ vững chãi có thể làm mới lại khoa sư phạm của chúng ta.”- Tuần báo FOCUS Vì sao con tôi không thích đến trường? – mở đầu là phê phán kịch liệt, gọi đích danh “thảm họa giáo dục”, và có lẽ đã khiêu khích không chỉ nền giáo dục hiện thời của nước Đức, mà cả những nền giáo dục khác theo mô hình truyền thống đang có nhiều bất cập.Vì sao con tôi không thích đến trường? tuy viết về giáo dục Đức, nhưng là thông điệp và gợi ý hữu ích cho cả các học sinh, thầy cô, cha mẹ, những người quản lý giáo dục ở ngoài nước Đức. Vừa xuất bản vào năm 2013, cuốn sách sinh động, cuốn hút và có tầm vóc trí tuệ về giáo dục của triết gia Richard David Precht đã trở thành bestseller, khuấy động một cuộc tranh luận sôi sục, như ngọn gió hứng khởi lay chuyển cả cánh rừng xưa cũ, nhen hy vọng về một nền giáo dục ưu việt hơn.Đối với người đọc Việt Nam, trong tình trạng giáo dục vẫn đang điều chỉnh để hoàn thiện, qua cuốn sách và những tranh cãi của người Đức, chúng ta có thể thu nhận không ít kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề của chính mình, với nhiều điểm khá tương đồng với nước Đức ở các cấp độ khác nhau

Review Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường?

Cuốn sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? của triết gia Richard David Precht là một tác phẩm đầy hấp dẫn và trí tuệ về giáo dục. Tác giả quan sát, phân tích và phê phán kịch liệt những bất cập trong nền giáo dục truyền thống ở nước Đức, đồng thời đề xuất những giải pháp đảm bảo một môi trường học tập ưu việt hơn cho học sinh.
Bên cạnh đó, thông điệp và gợi ý của cuốn sách này không chỉ dành cho người Đức mà còn hữu ích cho các học sinh, thầy cô, cha mẹ, những người quản lý giáo dục ở ngoài nước Đức. Điều đó khiến cho tác phẩm này trở thành một bestseller và gây nhiều tranh cãi, nhưng cũng nhen hy vọng về một sự thay đổi tích cực trong giáo dục.
Đối với người đọc Việt Nam, đây là một cuốn sách hữu ích để học hỏi kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề trong môi trường học tập của mình. Tổng thể, Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường? là một cuốn sách đáng đọc và đáng suy ngẫm.

Bài Học Từ Sách Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường?

Chúng ta học được rằng giáo dục không nên chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà cần phải đưa học sinh tham gia vào quá trình học tập, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển kỹ năng sống. Cuốn sách cũng chỉ ra những vấn đề bất cập trong hệ thống giáo dục truyền thống và đề xuất những giải pháp như giáo dục theo sở thích và năng lực cá nhân, thay đổi phương pháp giảng dạy và tạo ra môi trường học tập tích cực hơn. Cuối cùng, cuốn sách cho thấy giáo dục cần phải được nghiên cứu và cải tiến liên tục để đáp ứng được nhu cầu của xã hội và đưa ra những tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ trẻ.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone