Cuốn sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” là bộ tài liệu quan trọng về đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà khoa học nghiên cứu. Tác phẩm này được công bố vào ngày 03/02/1969 trên báo Nhân dân, là lời kêu gọi nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong thời điểm đất nước đang ở giai đoạn chóng mặt của cách mạng.

Cuốn sách đưa ra những phân tích sâu sắc về hai vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của Đảng và cách mạng, đó là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Văn phong của tác phẩm thấm đượm tinh hoa của con người Cách mạng, đề cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm với đất nước và nhân dân.

Điểm nổi bật của cuốn sách là việc chỉ ra những ưu điểm cũng như những khuyết điểm của cán bộ đảng viên và người dân. Ngoài ra, tác phẩm còn đề cập đến những biện pháp cụ thể và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Với những nghiên cứu sâu sắc và phân tích tinh tế, cuốn sách sẽ là tài liệu quý giá cho những người quan tâm đến lịch sử và triết học chính trị của Việt Nam. Bản PDF của cuốn sách sẽ giúp độc giả tiện lợi hơn trong việc tiếp cận và nghiên cứu nội dung của tác phẩm.

Tải Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF Miễn Phí

Đọc sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF của tác giả Tác giả Nhiều Tác Giả được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Nhiều Tác Giả.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 320gr.
Kích thước: 14.5 x 10 x 1.5 cm.
Số trang: 304 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 59.400 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Về Tác Phẩm "Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân" PDF
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Về Tác Phẩm
Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân”

Cuốn sách “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” là một tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà khoa học nghiên cứu. Sách được đăng công khai vào ngày 03/02/1969 trên báo Nhân dân nhằm kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lúc đó Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong sự nghiệp cách mạng.

Sách đề cập đến hai vấn đề quan trọng là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Tác giả nhấn mạnh những ưu điểm của cán bộ, đảng viên và người dân, nhưng cũng khắc phục không ngại chỉ rõ những sai sót và khuyết điểm của họ. Cuốn sách cũng phân tích một cách thẳng thắn nguy hại của chủ nghĩa cá nhân và đưa ra những biện pháp cụ thể và toàn diện nhằm khắc phục những tác động xấu từ chủ nghĩa cá nhân, từ đó nâng cao đạo đức cách mạng.

Từ thông tin trên, ta có thể nói rằng cuốn sách này là một tài liệu quan trọng để hiểu rõ hơn về tư tưởng và triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Nó cung cấp cái nhìn tương đối đa chiều về tình hình cách mạng Việt Nam vào thời điểm ấy và cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao đạo đức trong cuộc sống cá nhân và xã hội.

Đối với cá nhân tôi, cuốn sách này mang lại một cái góc nhìn sâu sắc và chân thật về tầm quan trọng của đạo đức cách mạng và vai trò của chủ nghĩa cá nhân trong quá trình phát triển đất nước. Nó giúp tôi hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện cách mạng và những yếu tố quyết định sự thành bại của

Tóm Tắt Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân”

Cuốn sách này gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài viết của các nhà khoa học. Tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân, đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Tác phẩm nhấn mạnh ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và nếu rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân trong sự sinh tử, tồn vong của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Cuốn sách được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm ra đời.

Đọc Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân” Ebook Online

Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân”Cuốn sách gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này, đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm ra đời.Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ngày 03/02/1969 trên báo Nhân dân, vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, giữa lúc sự nghiệp cách mạng nước ta đang giành được những thắng lợi to lớn, song cũng gặp nhiều thử thách, cam go. Nội dung tác phẩm đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân – hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tử, tồn vong của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của họ, thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, nêu lên những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Review Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân”

Cuốn sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một tác phẩm quan trọng trong lịch sử văn hóa và chính trị của Việt Nam. Tác phẩm được viết bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm này. Cuốn sách nêu bật vấn đề quan trọng về đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân, kèm theo những việc làm cụ thể nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng. Điều này đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Ngoài ra, cuốn sách còn đưa ra các tư tưởng và phương tiện cần thiết giúp cho các cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng và đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân. Tổng thể, cuốn sách là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho những ai quan tâm đến sự phát triển của đất nước Việt Nam và cả nhân loại.

Bài Học Từ Sách Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân”

Cuốn sách này giúp chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của đạo đức cách mạng trong sự thành công của một cuộc cách mạng. Nó cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân đối với sự nghiệp cách mạng và cần phải có biện pháp để quét sạch chủ nghĩa cá nhân đó. Chúng ta cần kiên quyết áp dụng những biện pháp cụ thể để nâng cao đạo đức cách mạng và loại bỏ chủ nghĩa cá nhân khỏi tư tưởng và hành động của người dân và đảng viên. Cuốn sách này cũng giúp chúng ta nhận ra các thiếu sót và khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên và cách khắc phục chúng.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone