“Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam” là bộ sách đầy giá trị về tín ngưỡng của người Việt, khám phá từ những niềm tin dân gian đến sự giao thoa và tương tác văn hóa giữa 4 tôn giáo lớn ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các phong tục tập quán và lễ nghi truyền thống của dân tộc Việt, từ thờ cúng, kính tổ tiên cho đến các ngày lể quan trọng của năm. Bộ sách là kho tàng tư liệu quý để tìm hiểu và khám phá bản sắc văn hóa tín ngưỡng của người Việt qua những lễ nghi và phong tục, là cuốn sách không thể thiếu trong Tủ Sách Triết Học Phương Đông của NXB Trẻ.

Tải Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF Miễn Phí

Đọc sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF của tác giả Tác giả Nguyễn Hạnh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Trẻ.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Trẻ.

Tác giả: Nguyễn Hạnh.
Nhà xuất bản: Trẻ.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 520gr.
Kích thước: 23 x 15.5 x 2.5 cm.
Số trang: 504 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 207.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF
Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam

Tôi đã có cơ hội đọc cuốn sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam và thực sự thấy rất ấn tượng với nội dung và cách viết của tác giả Nguyễn Hạnh.

Cuốn sách đã khám phá và giải thích rất chi tiết về lịch sử và tín ngưỡng của người Việt, từ thờ cúng Trời, đất, tổ tiên đến sự giao thoa văn hóa với các tôn giáo lớn ở Việt Nam như Nho, Phật, Lão, Công Giáo. Tác giả đã tìm hiểu kỹ lưỡng và trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu, giúp độc giả hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa và tín ngưỡng của người Việt.

Cuốn sách cũng đề cập đến những tôn giáo bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo, Hòa Đồng Tôn Giáo, và giải thích cách mà sự giao thoa, tiếp thu và chọn lọc này đã tạo nên một đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt.

Tôi rất thích cách tác giả đào sâu vào các khía cạnh của tín ngưỡng như Thờ cửu huyền thất tổ, ý nghĩa của ngày Tết, tục tảo mộ, cư tang, giỗ, tục kính Trời và Thần đêm giao thừa, và nhiều hơn nữa. Tác giả đã phân tích chi tiết và đưa ra những ý nghĩa sâu sắc của những khía cạnh này, từ khái niệm cho đến ứng dụng trong thực tế của dân gian.

Cuốn sách thực sự là một kho tàng kiến thức quý giá và rất cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của tín ngưỡng người Việt. Tôi tin rằng tủ sách này sẽ đóng góp vào sự phong phú và đa dạng của Triết học phương Đông và là một nguồn tư liệu quý giá cho những ai quan tâm đến văn

Tóm Tắt Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam

Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam là bộ sách biên khảo về tín ngưỡng của người Việt khởi từ thời dựng nước với khái niệm thờ: Trời, đất, tổ tiên. Bộ sách đào sâu tới sự giao thoa văn hóa với 4 tôn giáo lớn ở Việt Nam là Nho, Phật, Lão, Công Giáo, và tạo nên nhiều tôn giáo bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo, Hòa Đồng Tôn Giáo. Nội dung tập hai của bộ sách, “Thực hành văn hóa tín ngưỡng Việt Nam”, đào sâu vào các thực hành tôn giáo của người Việt như Thờ cửu huyền thất tổ, kính tổ tiên, giỗ, tang lễ, cúng Trời và Thần đêm giao thừa, tảo mộ ngày Tết, hái lộc ngày xuân… Bộ sách là kho tàng tư liệu quý để người đọc hiểu sâu hơn về lễ nghi, tập quán của dân tộc Việt.

Đọc Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam Ebook Online

Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt NamBộ 2 tác phẩm “Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam” và “Thực hành văn hóa tín ngưỡng Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hạnh là bộ sách biên khảo về tín ngưỡng của người Việt khởi từ thời dựng nước với khái niệm thờ: Trời, đất, tổ tiên. Những niềm tin dân gian của ông bà ta xưa vẫn còn lưu truyền đến ngày nay thông qua kho tàng ca dao.Tiếp đến là sự giao thoa văn hóa với 4 tôn giáo lớn ở Việt Nam là Nho, Phật, Lão, Công Giáo. Chính sự giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian Việt Nam và 4 tôn giáo lớn này đã hình thành nên nhiều tôn giáo bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo, Hòa Đồng Tôn Giáo. Sự giao thoa, tiếp thu và chọn lọc đó đã làm nên một đặc sắc trong chiều kích tâm linh đó là các tôn giáo du nhập phải được điều chỉnh và chứa đựng được yếu tố tín ngưỡng của người Việt. Chính những ảnh hưởng giao thoa này góp phần tạo nên bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của người Việt xuyên suốt từ thuở dựng nước đến nay. Tác phẩm Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam sẽ góp phần làm phong phú thêm Tủ sách Triết học phương Đông của NXB Trẻ và là quyển sách cần thiết cho độc giả tìm hiểu về cội nguồn tín ngưỡng của người Việt.Riêng tác phẩm “Thực hành văn hóa tín ngưỡng Việt Nam” là tập thứ hai trong tổng thể 2 tập của bộ sách. Nội dung của nó đào sâu hơn về: Thờ cửu huyền thất tổ, ý nghĩa của ngày Tết của người Việt, tục tảo mộ ngày Tết, cư tang, giỗ, tục kính Trời và Thần đêm giao thừa, tục xuất hành hái lộc, tục thờ kính tổ tiên ngày Tết… Tất cả được tác giả đào sâu, phân tích tầm nguyên những ý nghĩa của chữ Hán của khái niệm cho đến những ứng dục thực tế của nó trong dân gian.Bộ sách sẽ là kho tàng tư liệu quý để người đọc có điều kiện hiểu sâu hơn về lễ nghi, thờ cúng, phong tục tập quán tự ngàn xưa của dân tộc Việt vẫn còn được lưu truyền và phát triển cho đến ngày nay.

Review Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam

Cuốn sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam của tác giả Nguyễn Hạnh là một tài liệu quý giá để hiểu sâu hơn về lễ nghi, tín ngưỡng và phong tục tập quán truyền thống của dân tộc Việt. Tác phẩm này không chỉ tập trung vào những niềm tin dân gian của người Việt khởi đầu từ thời dựng nước, mà còn đi sâu hơn để phân tích tầm nguyên và ý nghĩa của các khái niệm quen thuộc như Tết, thờ cúng tổ tiên, tảo mộ, cư tang, giỗ, xuất hành hái lộc…

Nội dung của cuốn sách được biên khảo kỹ lưỡng, với sự trình bày rõ ràng, chi tiết và dễ hiểu, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và cảm nhận được tình cảm sâu sắc của người Việt đối với nền văn hóa, tín ngưỡng của mình. Tác giả cũng vô cùng thông minh khi tập trung vào sự giao thoa giữa văn hóa dân gian và 4 tôn giáo lớn của Việt Nam để giải thích tại sao các tôn giáo bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo, Hòa Đồng Tôn Giáo lại được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.

Tổng quan, Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam là một cuốn sách quý giá, đáng đọc cho những ai quan tâm đến văn hóa và tín ngưỡng của người Việt. Nó không chỉ giúp người đọc hiểu sâu hơn về các lễ nghi, tín ngưỡng truyền thống mà còn giúp họ cảm nhận được nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

Bài Học Từ Sách Tủ Sách Triết Học Phương Đông – Thực Hành Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam

1. Lịch sử tín ngưỡng, văn hóa, tập quán của người Việt Nam từ thời dựng nước đến ngày nay.
2. Sự giao thoa, tiếp thu và chọn lọc đó đã làm nên một đặc sắc trong chiều kích tâm linh đó là các tôn giáo du nhập phải được điều chỉnh và chứa đựng được yếu tố tín ngưỡng của người Việt.
3. Thờ cúng, phong tục tập quán tự ngàn xưa của dân tộc Việt vẫn còn được lưu truyền và phát triển cho đến ngày nay.
4. Nội dung chi tiết về các mặt của tín ngưỡng và văn hóa Việt Nam, như thờ cửu huyền thất tổ, ý nghĩa của ngày Tết của người Việt, tục tảo mộ ngày Tết, cư tang, giỗ, tục kính Trời và Thần đêm giao thừa, tục xuất hành hái lộc, tục thờ kính tổ tiên ngày Tết.
5. Tác phẩm Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam sẽ góp phần làm phong phú thêm Tủ sách Triết học phương Đông của NXB Trẻ và là quyển sách cần thiết cho độc giả tìm hiểu về cội nguồn tín ngưỡng của người Việt.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone