Cuốn sách “Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard” của tác giả Robert S. Kaplan và David P. Norton là một tác phẩm quan trọng về quản lý chiến lược kinh doanh trong một thế giới đầy cạnh tranh và phức tạp. Cuốn sách trình bày một cách hệ thống về tầm quan trọng của việc sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động để quản lý chiến lược kinh doanh và giới thiệu một công cụ cực kỳ hữu ích cho việc đo lường và hoạch định chiến lược – Thẻ Điểm Cân Bằng. Cuốn sách này giúp các tổ chức có khả năng theo dõi kết quả hoạt động tài chính, các quá trình kinh doanh nội tại và các hoạt động tăng trưởng trong khi vẫn giám sát được diễn biến trong việc tạo dựng các khả năng và thu về các tài sản vô hình. Ngoài vai trò là một hệ thống đo lường, Thẻ điểm cân bằng còn là một hệ thống quản lý có khả năng chuyển năng lượng, khả năng và kiến thức riêng của nhân viên trong tổ chức để đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý những cách thức sử dụng Thẻ điểm cân bằng để huy động nhân viên để hoàn thành sứ mệnh của công ty và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của tổ chức hiện tại và tương lai.

Tải Sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024 PDF Miễn Phí

Đọc sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024 PDF của tác giả Tác giả Robert S Kaplan, David P Norton được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Robert S Kaplan, David P Norton.
Người dịch: Lê Đình Chi, Trịnh Thanh Thủy.
Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2024.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 470gr.
Kích thước: 23 x 15 x 2.2 cm.
Số trang: 452 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 202.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Thẻ Điểm Cân Bằng - The Balanced Scorecard 2024 PDF
Sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thẻ Điểm Cân Bằng - The Balanced Scorecard 2024 PDF
Sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024

Cuốn sách Thẻ Điểm Cân Bằng của tác giả Robert S Kaplan và David P Norton là một tài liệu quý giá cho các nhà quản lý và doanh nhân hiện nay. Cuốn sách không chỉ giúp định hình và thúc đẩy việc thực hiện chiến lược một cách hiệu quả mà còn mở ra một cách nhìn mới về cách thức đo lường hiệu suất và quản lý doanh nghiệp.

Tôi rất ấn tượng với khái niệm cân bằng trong thẻ điểm cân bằng, khi các chỉ số không chỉ tập trung vào hiệu suất tài chính mà còn đánh giá các khía cạnh quan trọng khác như khách hàng, quy trình kinh doanh nội tại và học tập – tăng trưởng. Điều này giúp các tổ chức có cái nhìn toàn diện hơn về việc đạt được mục tiêu và phát triển bền vững.

Đọc cuốn sách, tôi nhận thấy rằng Thẻ Điểm Cân Bằng không chỉ là một công cụ đo lường mà còn là một hệ thống quản lý linh hoạt, giúp tổ chức thích nghi và phát triển trong môi trường kinh doanh biến đổi nhanh chóng ngày nay. Tôi tin rằng việc áp dụng các nguyên tắc và phương pháp từ cuốn sách này sẽ giúp các doanh nghiệp tạo ra giá trị bền vững và thành công trong tương lai.

Tóm lại, cuốn sách Thẻ Điểm Cân Bằng là một tài liệu quý giá cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về cách thức quản lý và đo lường hiệu suất trong môi trường kinh doanh ngày nay. Tôi rất hài lòng với những kiến thức và thông tin mà cuốn sách mang lại và sẽ chắc chắn áp dụng chúng vào thực tế công việc của mình.

Tóm Tắt Sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024

Cuốn sách “Thẻ điểm cân bằng – Biến chiến lược thành hành động” của Robert S Kaplan và David P Norton là một tài liệu đúc kết kinh nghiệm của dự án Balanced Scorecard. Cuốn sách cung cấp cho người đọc khái niệm, tầm quan trọng, và phương pháp xây dựng và ứng dụng Balanced Scorecard để quản lý chiến lược kinh doanh của tổ chức. Hệ thống này cân bằng bốn khía cạnh quan trọng bao gồm: tài chính, khách hàng, quá trình kinh doanh nội bộ và học tập – tăng trưởng. Thẻ điểm cân bằng được coi là một công cụ đo lường hiệu quả hoạt động của một tổ chức kinh doanh và cũng là một hệ thống quản lý để chuyển đổi năng lượng, kiến thức và khả năng của nhân viên trong tổ chức để đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn. Cuốn sách cũng cung cấp các ví dụ về cách một số công ty sử dụng Balanced Scorecard để đạt được kết quả hiệu quả trong quản lý hoạt động hiện tại và tương lai. Cuối cùng, các tác giả hướng dẫn các bước để xây dựng Balanced Scorecard riêng của một tổ chức.

Đọc Sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024 Ebook Online

Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced ScorecardCuốn sách “Thẻ điểm cân bằng – Biến chiến lược thành hành động” (The Balanced Scorecard – Translating trategy into action) là một tác phẩm đúc kết thành tựu của dự án này. Với 12 chương và phụ lục hướng dẫn cách thức xây dựng một thẻ điểm cân bằng, tác phẩm trình bày một cách hệ thống quan điểm, mục đích, tầm quan trọng của việc sử dụng các thước đo để quản lý chiến lược kinh doanh cũng như cách thức xây dựng và ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong việc đo lường hiệu quả và hoạch định chiến lược cho một doanh nghiệp.Ngày nay, các tổ chức kinh doanh đang phải cạnh tranh với nhau trong những môi trường phức tạp. Do đó, việc thấu hiểu các mục tiêu và phương pháp đạt được những mục tiêu đó là vấn đề sống còn. Thẻ điểm cân bằng diễn giải nhiệm vụ và chiến lược của một tổ chức thành một tập hợp hoàn chỉnh các thước đo hiệu quả hoạt động, các thước đo này cung cấp một khung làm việc cho hệ thống quản lý và đo lường chiến lược. Thẻ điểm cân bằng nhấn mạnh việc đạt được các mục tiêu tài chính song cũng bao gồm cả các động lực hoạt động của các mục tiêu tài chính này. Thẻ điểm tính toán hiệu suất hoạt động của một tổ chức kinh doanh dựa theo bốn khía cạnh được cân bằng, bao gồm: tài chính, khách hàng, các quá trình kinh doanh nội tại, và học tập – tăng trưởng. Thẻ điểm cân bằng giúp các công ty có khả năng theo dõi kết quả hoạt động tài chính trong khi vẫn giám sát được diễn biến trong việc tạo dựng các khả năng và thu về các tài sản vô hình mà họ cần cho sự phát triển trong tương lai.Đây là cuốn sách của hai nhà sáng lập ra Thẻ điểm cân bằng, nó chỉ ra cách thức các nhà quản lý có thể sử dụng công cụ mang tính cách mạng này để huy động nhân viên của họ hoàn thành sứ mệnh của công ty. Ngoài vai trò là một hệ thống đo lường, Thẻ điểm cân bằng còn là một hệ thống quản lý có thể chuyển năng lượng, khả năng và kiến thức riêng của nhân viên trong toàn tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chiến lược dài hạn.Kaplan và Norton đã chứng minh rằng những nhà điều hành cấp cao trong các lĩnh vực như ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, và lĩnh vực bán lẻ đang sử dụng Thẻ điểm cân bằng cho cả việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động hiện tại lẫn việc nhắm tới hiệu quả hoạt động trong tương lai. Họ chỉ ra cách sử dụng các thước đo trong bốn khía cạnh: hiệu quả hoạt động tài chính, hiểu biết về khách hàng, quy trình kinh doanh nội tại, học tập và tăng trưởng, nhằm liên kết các sáng kiến của cá nhân, tổ chức và các phòng ban, đồng thời nhận diện các quy trình hoàn toàn mới để đáp ứng các mục tiêu khách hàng và cổ đông.Hai tác giả cũng thể hiện cách sử dụng Thẻ điểm cân bằng như một hệ thống học tập hiệu quả để kiểm tra, nhận phản hồi và cập nhật chiến lược của tổ chức. Cuối cùng, họ hướng dẫn các bước mà các nhà quản lý trong nhiều công ty có thể dùng để xây dựng Thẻ điểm cân bằng riêng của mình. Thẻ điểm cân bằng cung cấp một hệ thống quản lý cho các công ty để đầu tư dài hạn vào khách hàng, nhân viên, phát triển sản phẩm mới và các hệ thống thay vì chỉ quan tâm đến kết quả tài chính ngắn hạn. Thẻ điểm cân bằng sẽ làm thay đổi cách thức bạn đo lường và quản lý doanh nghiệp của mình.

Review Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024

Cuốn sách “Thẻ điểm cân bằng – The Balanced Scorecard 2024 PDF” của Robert S Kaplan và David P Norton là một tài liệu vô cùng hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc quản lý chiến lược kinh doanh. Cuốn sách này giới thiệu một khung làm việc cho hệ thống quản lý và đo lường chiến lược, giúp các công ty có khả năng theo dõi kết quả hoạt động tài chính trong khi vẫn giám sát được diễn biến trong việc tạo dựng các khả năng và thu về các tài sản vô hình mà họ cần cho sự phát triển trong tương lai. Cuốn sách cũng giải thích cách thức xây dựng và ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong việc đo lường hiệu quả và hoạch định chiến lược cho một doanh nghiệp. Tác giả đã chứng minh rằng việc sử dụng Thẻ điểm cân bằng giúp các tổ chức kinh doanh tăng hiệu quả hoạt động và đạt được những mục tiêu chiến lược dài hạn. Với nhiều kinh nghiệm và thực tiễn cho các doanh nghiệp, cuốn sách này xứng đáng được đọc và tham khảo.

Bài Học Từ Sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024

Từ cuốn sách Thẻ Điểm Cân Bằng – The Balanced Scorecard 2024 PDF, ta học được những bài học sau:

1. Việc thấu hiểu các mục tiêu và phương pháp đạt được những mục tiêu là vấn đề sống còn đối với các tổ chức kinh doanh đang phải cạnh tranh với nhau trong những môi trường phức tạp.

2. Thẻ Điểm Cân Bằng diễn giải nhiệm vụ và chiến lược của một tổ chức thành một tập hợp hoàn chỉnh các thước đo hiệu quả hoạt động, cung cấp một khung làm việc cho hệ thống quản lý và đo lường chiến lược.

3. Thẻ Điểm Cân Bằng tính toán hiệu suất hoạt động của một tổ chức kinh doanh dựa theo bốn khía cạnh được cân bằng, bao gồm: tài chính, khách hàng, các quá trình kinh doanh nội tại, và học tập – tăng trưởng.

4. Thẻ Điểm Cân Bằng không chỉ là một hệ thống đo lường, mà còn là một hệ thống quản lý có thể chuyển năng lượng, khả năng và kiến thức riêng của nhân viên trong toàn tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chiến lược dài hạn.

5. Việc sử dụng Thẻ Điểm Cân Bằng cho cả việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động hiện tại lẫn việc nhắm tới hiệu quả hoạt động trong tương lai là rất quan trọng đối với các nhà điều hành cấp cao trong các lĩnh vực như ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, và lĩnh vực bán lẻ.

6. Thẻ Điểm Cân Bằng cung cấp một hệ thống quản lý cho các công ty để đầu tư dài hạn vào khách hàng, nhân viên, phát triển sản phẩm mới và các hệ thống thay vì chỉ quan tâm đến kết quả tài chính ngắn hạn.

7. Cuốn sách còn hướng dẫn các bước mà các nhà quản lý trong nhiều công ty

Tác giả: Minh Hằng.

Phone