Cuốn sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải PDF là một tác phẩm lưu truyền và phát triển tinh hoa của môn võ Bình Định. Với sự tâm huyết của lão võ sư Nguyễn Văn Ngọc – chưởng môn võ đường Kim Sơn, cuốn sách gồm 3 tập tiết lộ toàn bộ chương trình luyện tập từ trình độ thấp đến cao, giúp cho người đọc có thể dễ dàng tập luyện. Cuốn sách bao gồm các kỹ thuật cơ bản như thân pháp, bộ pháp, quyền pháp, cùng những đòn thế nâng cao, các thế tự vệ phức tạp hơn và một số bài quyền, binh khí cao cấp. Qua đó, cuốn sách mang đến cho người đọc những bài học về luyện võ không chỉ để rèn luyện thân thể mà còn trao đổi về nhân cách và đạo đức, giúp cho chúng ta có sức khỏe để học tập, lao động, phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

Tải Sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải PDF Miễn Phí

Đọc sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải PDF của tác giả Tác giả Nguyển Văn Ngọc được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thời Đại.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thời Đại.

Tác giả: Nguyển Văn Ngọc.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thời Đại.
Năm xuất bản: 2016.
Trọng lượng: 200gr.
Kích thước: 13 x 19.
Số trang: 87 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 11.700 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Song Tô Phượng Dực - Quyền Tứ Hải PDF
Sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải

Cuốn sách “Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải” đã mang đến cho tôi một cái nhìn rõ ràng về võ thuật và sự cống hiến của luyện võ. Từ việc rèn luyện thân thể đến trao đổi về nhân cách và đạo đức, cuốn sách đã đưa ra một cách tiếp cận toàn diện về võ thuật.

Cuốn sách giới thiệu toàn bộ chương trình luyện tập từ cơ bản đến nâng cao, giúp cho người mới bắt đầu dễ dàng tập luyện. Tôi đã được nắm bắt các kỹ thuật cơ bản như thân pháp, bộ pháp và quyền pháp. Đồng thời, cuốn sách cũng giới thiệu các thế tự vệ cận chiến và các đòn thế nâng cao, giúp tôi hiểu rõ hơn về các kỹ thuật võ thuật.

Ngoài ra, cuốn sách cũng không chỉ tập trung vào phần luyện tập mà còn giới thiệu về bài quyền và binh khí cao cấp. Điều này làm cho cuốn sách trở nên đa dạng và phong phú, giúp tôi hiểu thêm về các khía cạnh khác của võ thuật.

Tôi rất ấn tượng với sự công phu và tâm huyết của lão võ sư Nguyễn Văn Ngọc trong việc biên soạn cuốn sách này. Cách trình bày và giải thích rõ ràng, dễ hiểu đã giúp tôi dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kiến thức.

Cuốn sách “Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải” thực sự là một nguồn tư liệu giá trị cho những ai quan tâm đến võ thuật và muốn rèn luyện bản thân. Đọc cuốn sách này, tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của luyện võ và sự quan trọng của việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Tóm Tắt Sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải

Cuốn sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải là một phần trong bộ sách Bình Định Chân Truyền được biên soạn bởi lão võ sư Nguyễn Văn Ngọc từ võ đường Kim Sơn. Cuốn sách này giới thiệu về các kỹ thuật luyện tập võ cổ truyền Bình Định từ trình độ cơ bản đến cao, bao gồm thân pháp, bộ pháp, quyền pháp và thế tự vệ cận chiến. Ngoài ra, còn có các đòn thế nâng cao, thế tự vệ phức tạp hơn và bài quyền, binh khí cao cấp. Với mục đích phục hưng, lưu truyền và phát triển môn võ Bình Định, cuốn sách này có thể giúp người đọc tập luyện võ để có sức khỏe phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa và xây dựng một xã hội văn minh, bảo vệ Tổ quốc.

Đọc Sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải Ebook Online

Bình Định Chân Truyền (Tập 2) – Song Tô Phượng Dực Quyền Tứ HảiTừ xưa, luyện võ không chỉ là để rèn luyện thân thể, mà còn mang một ý nghĩa thiêng liêng là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Luyện võ không chỉ là rèn luyện thân thể mà còn trao đổi về nhân cách và đạo đức.Ngày nay, tuy võ thuật không còn dùng để xông pha trận mạc nhưng nó giúp cho chúng ta có sức khỏe để học tập, lao động, phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Xây dựng một xã hội văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc.Lão võ sư Nguyễn Văn Ngọc chưởng môn võ đường Kim Sơn biên soạn bộ sách Bình Định Chân Truyền với ý muốn cùng phục hưng, lưu truyền và phát triển một số tinh hoa của môn võ Bình Định.Bộ sách này gồm 3 tập, giới thiệu toàn bộ chương trình luyện tập từ trình độ thấp đến cao một cách có hệ thống để cho quí độc giả dễ dàng tập luyện. Bộ sách trình bày các kỹ thuật cơ bản như thân pháp, bộ pháp, quyền pháp cho người mới bắt đầu luyện tập và một số thế tự vệ cận chiến; cùng những đòn thế nâng cao, các thế tự vệ phức tạp hơn và một số bài quyền, binh khí cao cấp.

Review Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải

Cuốn sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải PDF là một trong ba tập của bộ sách Bình Định Chân Truyền, được biên soạn bởi lão võ sư Nguyễn Văn Ngọc – chưởng môn võ đường Kim Sơn. Cuốn sách giới thiệu toàn bộ chương trình luyện tập từ trình độ thấp đến cao một cách có hệ thống và chi tiết, giúp cho người đọc dễ dàng tập luyện. Đặc biệt, cuốn sách trình bày các kỹ thuật cơ bản và nâng cao của môn võ Bình Định, từ thân pháp, bộ pháp, quyền pháp cho đến các thế tự vệ phức tạp và bài quyền, binh khí cao cấp. Đây là một cuốn sách đáng đọc đối với những ai yêu thích võ thuật và muốn hiểu rõ hơn về môn võ Bình Định.

Bài Học Từ Sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải

Không có thông tin nào về cuốn sách Song Tô Phượng Dực – Quyền Tứ Hải trong đoạn văn trên. Nó chỉ đề cập đến bộ sách Bình Định Chân Truyền được biên soạn bởi lão võ sư Nguyễn Văn Ngọc, giới thiệu toàn bộ chương trình luyện tập từ trình độ thấp đến cao của môn võ Bình Định. Cuốn sách này bao gồm các kỹ thuật cơ bản và nâng cao, các thế tự vệ phức tạp hơn cùng những bài quyền và binh khí cao cấp. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luyện võ không chỉ để rèn luyện thân thể mà còn để trao đổi về nhân cách và đạo đức, đồng thời giúp xây dựng một xã hội văn minh và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone