Quyền Lực Hướng Thiện là một cuốn sách quý giá về triết học nhân văn và chính trị, nghiên cứu về Tôn Tử Binh pháp và tư tưởng lãnh đạo. Cuốn sách được chia thành hai phần, trong đó phần Thượng Thiên trình bày nền tảng triết học và phân tích cách để nâng cao năng lực lãnh đạo trong thời kỳ mới, còn phần Hạ Thiên chú giải từng thiên của Tôn Tử Binh pháp với góc nhìn mới lạ, đem lại giá trị học thuật rất cao. Tất cả xoay quanh chủ đề “quyền lực hướng thiện”, thể hiện tư tưởng nhân văn của binh thư kinh điển này. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lực và cách sử dụng nó để hướng đến hành vi thiện để mang lại lợi ích cho mọi người.

Tải Sách Quyền Lực Hướng Thiện PDF Miễn Phí

Đọc sách Quyền Lực Hướng Thiện PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Quyền Lực Hướng Thiện PDF của tác giả Tác giả Trương Quốc Ký được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Quyền Lực Hướng Thiện PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Trương Quốc Ký.
Người dịch: Lê Tiến Thành.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 900gr.
Kích thước: 24 x 16 x 2.8 cm.
Số trang: 520 trang.
Hình thức: Bìa Cứng.
Giá bán: 241.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Quyền Lực Hướng Thiện PDF
Sách Quyền Lực Hướng Thiện PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Quyền Lực Hướng Thiện

Cuốn sách “Quyền Lực Hướng Thiện” PDF có vẻ là một tác phẩm quan trọng và đáng đọc vì nó trình bày về quyền lực hướng thiện trong tổ chức và cá nhân. Cuốn sách được chia thành hai phần, với mỗi phần mang ý nghĩa và giá trị riêng. Phần Thượng Thiên tập trung vào các khía cạnh triết học nhân văn, triết học chính trị và tư tưởng lãnh đạo được thể hiện trong Tôn Tử Binh pháp. Cuốn sách cũng cung cấp cách để trở thành một người lãnh đạo tốt và nâng cao năng lực lãnh đạo. Phần Hạ Thiên, với góc nhìn mới, chú giải từng thiên Tôn Tử Binh pháp và mang lại giá trị học thuật cao.

Cuốn sách xoay quanh chủ đề “quyền lực hướng thiện” và tư tưởng nhân văn của Tôn Tử Binh pháp. Điều này cho thấy rằng cuốn sách có thể cung cấp thông tin về cách tạo ra lợi ích cho mọi người thông qua hướng thiện. Cuốn sách đề cập đến tầm quan trọng của thói quen và phong tục trong việc xây dựng đạo đức cá nhân và xã hội. Nó nhấn mạnh rằng việc thực hiện việc tốt và hành thiện trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống sẽ ngăn chặn sự phát triển của cái ác.

Từ cảm nhận của cá nhân, cuốn sách có vẻ hứa hẹn rất cao về việc mang lại thông tin giá trị về quyền lực hướng thiện và tư tưởng nhân văn.

Tóm Tắt Sách Quyền Lực Hướng Thiện

Cuốn sách Quyền Lực Hướng Thiện phân tích đầy đủ cách để làm một người lãnh đạo tốt và nâng cao năng lực lãnh đạo trong thời kỳ mới. Tác giả Tôn Tử Binh pháp trình bày nền tảng triết học nhân văn, triết học chính trị và luận chứng tư tưởng lãnh đạo trong Tôn Tử Binh pháp. Cuốn sách được chia thành hai phần, Thượng Thiên và Hạ Thiên chú giải từng thiên Tôn Tử Binh pháp với góc nhìn mới. Toàn bộ cuốn sách xoay quanh chủ đề “quyền lực hướng thiện”, toát lên tư tưởng nhân văn của binh thư kinh điển này. Cuốn sách nhấn mạnh về vấn đề thói quen, tập tục và phong tục, cho rằng phong tục hành thiện sẽ là sức mạnh mềm thực sự giúp nâng cao trình độ đạo đức của dân tộc và quốc gia.

Đọc Sách Quyền Lực Hướng Thiện Ebook Online

Quyền Lực Hướng ThiệnMọi tổ chức và cá nhân đều tuyên bố lý luận, giá trị quan và hành vi của mình đều là hướng thiện. Tại sao vậy? Bởi “thiện” có thể mang lại lợi ích cho mọi người.Cuốn sách được chia thành hai phần. Thượng Thiên là nhận thức tổng thể của tác giả về Tôn Tử Binh pháp, gồm 13 chương, trình bày nền tảng triết học nhân văn, nền tảng triết học chính trị, đồng thời đi sâu luận chứng tư tưởng lãnh đạo được thể hiện trong Tôn Tử Binh pháp, phân tích đầy đủ và cụ thể cách để làm một người lãnh đạo tốt và cách để nâng cao năng lực lãnh đạo trong thời kỳ mới, có giá trị hiện thực và xã hội rất cao. Hạ Thiên chú giải từng thiên Tôn Tử Binh pháp với góc nhìn rất mới, có giá trị học thuật rất cao. Toàn bộ cuốn sách xoay quanh chủ đề “quyền lực hướng thiện”, toát lên tư tưởng nhân văn của binh thư kinh điển này.“Triết gia Bacon từng nói rằng, thói quen là thứ đáng tin cậy. Một khi trở thành thói quen, thì làm việc thiện sẽ trở thành việc tự nhiên, giơ tay tán thành việc tốt cũng là làm việc thiện, như thế cái ác sẽ không thể nảy mầm. Thói quen cá nhân lan tỏa đến quần thể thì là tập tục, mở rộng ra xã hội thì là phong tục. Một dân tộc, một quốc gia có phong tục hành thiện thì trình độ đạo đức của dân tộc, quốc gia ấy hẳn là ở tầm rất cao. Đó mới là sức mạnh mềm thực sự.”

Review Quyền Lực Hướng Thiện

Cuốn sách Quyền Lực Hướng Thiện với tư tưởng nhân văn của binh thư kinh điển Tôn Tử Binh pháp đã mang lại giá trị hiện thực và xã hội rất cao. Cuốn sách được chia thành hai phần, phần Thượng Thiên trình bày nền tảng triết học nhân văn và triết học chính trị, đồng thời đi sâu luận chứng tư tưởng lãnh đạo được thể hiện trong Tôn Tử Binh pháp. Phần Hạ Thiên chú giải từng thiên Tôn Tử Binh pháp với góc nhìn mới, có giá trị học thuật rất cao. Cuốn sách xoay quanh chủ đề “quyền lực hướng thiện” và khẳng định tầm quan trọng của thói quen cá nhân và phong tục trong việc lan tỏa đạo đức cho cả dân tộc và quốc gia. Cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu quý giá cho những người đang quan tâm đến việc rèn luyện và nâng cao năng lực lãnh đạo.

Bài Học Từ Sách Quyền Lực Hướng Thiện

1. Thiện là nền tảng cho mọi giá trị và hành động của tổ chức và cá nhân.
2. Tôn Tử Binh pháp là tổng hợp triết học nhân văn, chính trị và lãnh đạo.
3. Cuốn sách chú trọng vào chủ đề “quyền lực hướng thiện” và tư tưởng nhân văn của binh thư kinh điển này.
4. Thói quen và tập tục hành thiện có sức lan tỏa lớn đến cộng đồng và xã hội.
5. Phong tục hành thiện của một dân tộc hay quốc gia ảnh hưởng đến trình độ đạo đức của nó.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone