Cuốn sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh là một tác phẩm tư liệu quý giá về sự đam mê đọc sách và tự học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nhân vật lỗi lạc thời đại Hồ Chí Minh. Tác phẩm này được viết bởi bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và sử dụng nguồn tài liệu dồi dào, đặc biệt là các tài liệu quý hiếm, để khẳng định giá trị vô cùng sâu sắc của việc đọc sách và tự học đối với sự tiến bộ của dân tộc. Cuốn sách cũng đặc biệt nhấn mạnh sự chú trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khuyến khích đọc sách và xây dựng nơi đọc sách báo cho nhân dân, với hy vọng giúp nâng cao sự thông thái của dân tộc Việt Nam. Tuyệt vời cho những ai yêu thích đọc sách và muốn hiểu sâu hơn về tác động của việc đọc sách trong cuộc sống và sự nghiệp.

Tải Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF Miễn Phí

Đọc sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF của tác giả Tác giả Võ Dương Thúy Ngà được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thông Tin & Truyền Thông.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thông Tin & Truyền Thông.

Tác giả: Võ Dương Thúy Ngà.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông Tin & Truyền Thông.
Năm xuất bản: 05-2017.
Trọng lượng: 247gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5.
Số trang: 247 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 63.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh

Cuốn sách “Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh” là một tác phẩm tư liệu rất đáng quan tâm về cuộc đời và công cuộc học tập của Bác Hồ cũng như những nhân vật lỗi lạc thời đại Hồ Chí Minh. Tôi cảm thấy hứng thú với việc tác giả đã sử dụng nguồn tư liệu phong phú và quý hiếm để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách này cho ta nhận thức sâu sắc về giá trị của việc đọc sách và tự học trong cuộc sống. Bác Hồ đã là một tấm gương sáng về việc không ngừng học hỏi và rèn luyện kiến thức suốt đời. Tôi tin rằng việc học tập và đọc sách báo có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội thông thái và phát triển.

Tôi cũng cảm thấy rất đồng cảm với tác giả khi nhấn mạnh sự chú trọng của Bác Hồ đối với việc khuyến khích đọc sách và xây dựng nơi đọc sách báo cho nhân dân. Điều này thể hiện sự quan tâm và yêu thương của Bác Hồ đối với việc nâng cao tri thức và trí tuệ của con người, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một đất nước phát triển.

Tóm lại, cuốn sách “Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh” là một tác phẩm đáng đọc và tìm hiểu. Nó cho ta cái nhìn rõ nét về bậc đại tướng của dân tộc Việt Nam và giá trị của học tập và đọc sách trong cuộc sống.

Tóm Tắt Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh

Cuốn sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Học Thời Đại Hồ Chí Minh là một tác phẩm tư liệu viết về Cuộc đời và Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những nhân vật lỗi lạc thời đại Hồ Chí Minh có tình yêu đọc sách và tự học suốt đời. Tác giả nhấn mạnh giá trị sâu sắc của việc tự học và đọc sách báo và sự chú trọng đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khuyến đọc, xây dựng nơi đọc sách báo cho nhân dân, với khát vọng đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái. Cuốn sách là một nguồn tư liệu quý giá để hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc đọc sách và tự học đối với sự phát triển của đất nước.

Đọc Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh Ebook Online

Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh là một tác phẩm tư liệu viết về Bác Hồ và những nhân vật lỗi lạc thời đại Hồ Chí Minh xung quanh sự đọc và tự học suốt đời. Tác giả của sách là bà Vũ Dương Thúy Ngà, hiện là Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Tác phẩm dành một nửa dung lượng để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nguồn tư liệu dồi dào, và không ít tư liệu quý hiếm. Tác giả khẳng định giá trị sâu sắc của việc tự học và đọc sách báo đối với sự nghiệp cách mạng của Người; cũng như nêu rõ sự chú trọng đặc biệt của Người trong việc khuyến đọc, xây dựng nơi đọc sách báo cho nhân dân, với khát vọng đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái.

Review Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh

Cuốn sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh PDF là một tác phẩm tuyệt vời về sự quan trọng của việc đọc sách và tự học suốt đời. Tác giả đã dành nửa công suất của tác phẩm để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đối xử đặc biệt của Người với việc khuyến khích đọc sách và xây dựng nơi đọc sách cho nhân dân. Bằng cách sử dụng nguồn tư liệu phong phú và không ít tư liệu quý hiếm, tác giả đã nêu lên giá trị sâu sắc của việc đọc sách và tự học trong sự nghiệp cách mạng của Người. Cuốn sách đã đưa ra những tấm gương lỗi lạc khác nhau của thời đại Hồ Chí Minh để minh họa tính quan trọng của việc đọc và học hỏi. Tất cả những nội dung này đã được tổng hợp trong một tác phẩm đầy cảm hứng và cổ vũ tất cả chúng ta phải trân trọng việc đọc sách và tự học, để tạo ra một tương lai tươi sáng cho Việt Nam.

Bài Học Từ Sách Những Tấm Gương Ham Đọc Sách Và Tự Đọc Thời Đại Hồ Chí Minh

1. Sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến việc đọc sách và tự học suốt đời, cũng như khả năng tư duy sáng tạo của Người được đánh giá cao.

2. Giá trị sâu sắc của việc đọc sách báo và tự học đối với sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong việc xây dựng nên một dân tộc thông thái.

3. Những tấm gương lỗi lạc của thời đại Hồ Chí Minh, họ là những người ham đọc sách và tự học, và đã mang lại nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

4. Tác giả khuyến khích các cá nhân, các tổ chức và cơ quan chính trị các cấp nên thúc đẩy phong trào đọc sách và tự học, thông qua việc xây dựng và phát triển các phương tiện đọc sách báo.

5. Cuốn sách cũng là một tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời đại của Người, giúp chúng ta hiểu sâu về hình ảnh và tiêu chuẩn đạo đức của vị lãnh tụ vĩ đại này.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone