Cuốn sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF là một tài liệu quan trọng cho các cán bộ, chuyên gia, đại diện cho các tổ chức, cộng đồng và gia đình để hiểu rõ hơn về chính sách và các quy định liên quan đến trẻ em trong nước. Cuốn sách này bao gồm Luật Trẻ Em được Quốc hội ban hành và các Nghị định Hướng dẫn thi hành được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký ban hành. Cuốn sách giúp đọc giả tìm hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của trẻ em, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quy định về hộ tịch và giấy tờ tùy thân của trẻ em, quyền của trẻ em đối với hôn nhân và gia đình, quyền lợi và nghĩa vụ của gia đình đối với trẻ em. Cuốn sách cũng đề cập đến các chính sách và biện pháp phát triển trẻ em thời kỳ mới, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giáo dục của trẻ em Việt Nam.

Tải Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF Miễn Phí

Đọc sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF của tác giả Tác giả Quốc Hội được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông.

Tác giả: Quốc Hội.
Nhà xuất bản: Thông Tin Và Truyền Thông.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 205gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1 cm.
Số trang: 208 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 49.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF
Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách “Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành” là một tài liệu quan trọng về quy định và bảo vệ quyền lợi của trẻ em tại Việt Nam. Việc ban hành và sửa đổi, bổ sung của Luật Trẻ Em cho thấy sự quan tâm và chăm sóc đến tầm quan trọng của trẻ em trong xã hội.

Từ việc được dựa vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Trẻ Em được đặt ra nhằm bảo đảm quyền lợi, phát triển toàn diện và bảo vệ an toàn cho trẻ em. Cuốn sách này không chỉ là văn bản pháp luật với những điều khoản cụ thể mà còn là một nguồn thông tin quý giá để hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của trẻ em, cũng như trách nhiệm của cả xã hội đối với việc bảo vệ trẻ em.

Việc có sự hướng dẫn thi hành cụ thể và sinh động trong cuốn sách này giúp đảm bảo sự thực hiện hiệu quả của Luật Trẻ Em. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này sẽ góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của mọi người đối với việc bảo vệ trẻ em, từ đó tạo ra một môi trường an toàn và phát triển tốt cho tương lai của xã hội.

Tóm Tắt Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF trình bày thông tin về Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 được Quốc hội ban hành với hiệu lực từ ngày 01/06/2017. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 của Quốc hội với hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Cuốn sách cung cấp những quy định, nguyên tắc trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền lợi của trẻ em và đối tượng liên quan.

Đọc Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Ebook Online

Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi HànhLUẬT TRẺ EMLuật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01năm 2019.Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Trẻ em.

Review Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Không có đủ thông tin để viết đoạn review về cuốn sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF.

Bài Học Từ Sách Luật Trẻ Em Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Không có thông tin để xác định được các bài học cụ thể từ cuốn sách Luật Trẻ Em và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone