Cuốn sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã là tài liệu quan trọng và hữu ích cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tại cấp huyện, cấp xã. Sách giúp các đại biểu nắm được những kiến thức cơ bản và bồi dưỡng một số kỹ năng hoạt động trong quá trình thực thi nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu nhân dân. Với nội dung phong phú và chính xác, sách sẽ giúp các đại biểu nâng cao và hoàn thiện năng lực của mình, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Tải Sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã PDF Miễn Phí

Đọc sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã PDF của tác giả Tác giả Lương Trọng Thành , Nguyễn Thị Thanh Nhành , Nguyễn Thị Nguyệt được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia.

Tác giả: Lương Trọng Thành , Nguyễn Thị Thanh Nhành , Nguyễn Thị Nguyệt.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia.
Năm xuất bản: 2017.
Trọng lượng: 360gr.
Kích thước: 14.5 x 20.5.
Số trang: 352 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 61.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã PDF
Sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã

Cuốn sách “Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã” có vẻ là một tài liệu hữu ích cho những người làm việc trong lĩnh vực chính trị và hành chính cơ sở. Với nội dung chia thành ba phần, sách cung cấp kiến thức cơ bản về quyền hạn và vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong thực thi nhiệm vụ quyền hạn. Cuốn sách này cũng cung cấp các thông tin về Luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tuy nhiên, không có đủ thông tin để đánh giá chính xác về chất lượng và cách truyền đạt thông tin trong sách. Điều này có thể tạo ra sự hạn chế cho sách nếu nó không trình bày một cách rõ ràng và hấp dẫn. Đồng thời, cần lưu ý rằng cảm nhận cá nhân về cuốn sách này có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích và kiến thức sẵn có của từng người đọc.

Tóm Tắt Sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã

Cuốn sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã cung cấp và bồi dưỡng những kiến thức cơ bản và kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân. Sách gồm ba phần: Hỏi – đáp về những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Nghiên cứu, xem xét và thảo luận các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chương trình và kế hoạch. Cuốn sách giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân nắm được những kiến thức cơ bản và bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Đọc Sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã Ebook Online

Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp XãCuốn sách cung cấp và trang bị những kiến thức cơ bản và bồi dưỡng một số kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân ngay từ đầu nhiệm kỳ, giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân nắm được những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, kỹ năng, nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu nhân dân, để từ đó từng bước nâng cao và hoàn thiện năng lực của người đại biểu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.Nội dung sách gồm ba phần:Phần thứ nhất: Hỏi – đáp về những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Phần thứ hai: Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã;Phần thứ ba: Một số mẫu văn bản do Hội đồng nhân dân ban hành.

Review Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã

Cuốn sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho những người đại biểu mới bắt đầu nhiệm kỳ. Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, kỹ năng và nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu nhân dân. Không chỉ giúp người đọc nắm được những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà cuốn sách còn trang bị và bồi dưỡng những kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân. Với nội dung đầy đủ và chi tiết, cuốn sách hứa hẹn sẽ là nguồn tài liệu quý giá cho người đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ quan trọng của mình.

Bài Học Từ Sách Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã

Chúng ta học được một số kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, kỹ năng và nghiệp vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong thực thi nhiệm vụ quyền hạn của họ. Cuốn sách cũng cung cấp cho chúng ta một số kỹ năng cần thiết cho việc hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, sách còn cung cấp một số mẫu văn bản do Hội đồng nhân dân ban hành giúp người đọc tiếp cận và hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan đến chức vụ của họ.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone