Cuốn sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF là tài liệu quý giá của đạo Phật, trong đó ghi chép đầy đủ các nghi thức và quy trình của lễ thọ giới Sa-Di. Cuốn sách được trích lời từ quyển Yết ma do ngài ĐÀm Đế, người Thiên Trúc dịch năm 254 và in kèm hán văn để đối chiếu.

Trong sách, người đọc sẽ tìm thấy quy trình xin xuống tóc giữa chúng tăng, gồm việc phải thưa xin với hết thảy chúng tăng ở nơi đó. Nếu chúng tăng chưa hội lại đủ, phải đi từng người để xin, và khi đã hội lại đủ phải thưa trước chúng tăng rồi mới được xuống tóc. Cuốn sách còn đề cập đến các nghi thức khác trong lễ thọ giới Sa-Di, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tín ngưỡng của đạo Phật.

Với giá trị văn hóa và tôn giáo cao, cuốn sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF là nguồn tư liệu không thể thiếu cho những ai quan tâm đến đạo Phật và nghi thức lễ thọ giới Sa-Di.

Tải Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF Miễn Phí

Đọc sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF của tác giả Tác giả Sa Môn Đàm Đế được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tôn Giáo.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tôn Giáo.

Tác giả: Sa Môn Đàm Đế.
Người dịch: Nguyễn Minh Tiến.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tôn Giáo.
Năm xuất bản: 2018.
Trọng lượng: 170gr.
Kích thước: 14.5 x 20.5 x 0.8.
Số trang: 155 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 29.480 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF
Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni

Cuốn sách “Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni” mang đến cho người đọc một cái nhìn sâu sắc về nghi thức thọ giới trong tôn giáo Sa-Di. Tác giả khéo léo truyền tải những nguyên tắc và quy định trong lễ thọ giới thông qua việc diễn đạt bằng ngôn ngữ hán văn truyền thống.

Đoạn trích trong sách cho thấy sự nghiêm túc và cẩn trọng trong quá trình xin xuống tóc giữa chúng tăng. Người xin xuống tóc phải thưa xin với tất cả các chúng tăng và không được tự ý quyết định ở nơi nào. Điều này thể hiện sự kính trọng và tuân thủ đối với quy tắc và sự hội ngộ của cộng đồng tăng.

Việc thưa trước chúng tăng rồi mới được xuống tóc cho thấy sự tôn trọng và tuân thủ quy trình của lễ thọ giới. Vị thầy đỡ đầu tiếp xúc với chúng tăng và thưa xin một cách lịch sự và cẩn thận. Việc này tạo ra sự trang trọng và truyền tải được tôn thờ và sự nhường nhịn trong việc nhận lấy sự thọ giới.

Từ việc đọc đoạn trích này, ta có thể cảm nhận được sự tôn trọng và quan trọng của nghi thức thọ giới trong tôn giáo Sa-Di. Cuốn sách là một tư liệu đáng để nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa và tôn giáo của dân tộc.

Tóm Tắt Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni

Cuốn sách “Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni” trích rút từ quyển Yết ma do ngài ĐÀm Đế dịch, nói về nghi thức thọ giới Sa-Di. Theo đó, nếu ai muốn xuống tóc giữa chúng tăng, phải thưa xin với tất cả và chỉ khi đủ số chúng tăng đã hội lại, thì mới được xuống tóc. Phần hán văn đính kèm để tiện đối chiếu. Việc xuống tóc cần phải được nhận cho phép của đại chúng và vị thầy đỡ đầu phải thưa trước đại chúng để được cho phép xuống tóc.

Đọc Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni Ebook Online

Lễ thọ giới Sa- DiNghi thức thọ giới này trích trong quyển Yết ma do ngài ĐÀm Đế, người Thiên Trúc dịch năm 254. Phần hán văn được in kèm theo để tiện đối chiếu.Nếu như có người muốn được xuống tóc giữa chúng tăng ở nơi nào, phải thưa xin với hết thảy chúng tăng nơi ấy. Như chúng tăng chẳng hội tại một chỗ, phải đi đến từng ngườ mà chưa rõ việc xin xuống tóc.Như chúng tăng đã hội lại đủ, phải thưa trước chúng tẳng rồi sau mới được xuống tóc. Vị thầy đỡ đầu đứng trước đại chúng mà thưa như thế này :Kính bạch chư đại đức tăng, đệ tử đây tên là ……, đã xin với tôi là…………………. Cho được xuống tóc………….. Như đại đức tăng đây là lúc thích hợp và ưng thuận, xin nhận cho đệ tử ….. xuống tóc

Review Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni

Cuốn sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF là một tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến đạo Phật. Quyển sách trích dẫn Lễ thọ giới Sa-Di Nghi thức thọ giới này từ quyển Yết ma do ngài ĐÀm Đế, người Thiên Trúc dịch năm 254. Điều đáng chú ý là sách còn có kèm theo phần hán văn để tiện đối chiếu.

Cuốn sách đưa người đọc tìm hiểu về nghi lễ và tập tục trong đạo Phật, đặc biệt là Lễ thọ giới Sa-Di Nghi thức thọ giới nêu chi tiết quy trình và cách thức xin xuống tóc giữa chúng tăng. Ngoài ra, sách còn chứa nhiều thông tin bổ ích khác về đạo Phật.

Tuy nhiên, để hiểu đầy đủ và sâu sắc về nội dung sách, đòi hỏi người đọc phải có kiến thức nền về đạo Phật và hiểu biết về các thuật ngữ liên quan đến đạo Phật. Vì vậy, cuốn sách không phù hợp cho người mới tìm hiểu đạo Phật.

Tóm lại, cuốn sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni PDF là một tài liệu quý giá mang lại kiến thức sâu sắc về đạo Phật và nghi lễ trong đạo Phật. Tuy nhiên, đòi hỏi người đọc có kiến thức nền và hiểu biết nhất định về đạo Phật.

Bài Học Từ Sách Giới Luật Và Oan Nghi Của Bậc Thầy Sa-Di Và Sa-Di Ni

1. Tôn trọng và theo đúng quy định của giới luật trong thời cổ đại là cực kỳ quan trọng.

2. Việc xuống tóc trong giới Phật tử là một nghi lễ đầy tôn nghiêm và phải tuân thủ rất nghiêm ngặt để tránh vi phạm quy luật và gây ảnh hưởng đến uy tín của giới đạo.

3. Cần tôn trọng chúng tăng và xin phép trước khi xuống tóc để đảm bảo sự đồng ý và ủng hộ của họ.

4. Không nên đơn giản coi thường các quy định của giới luật, mà cần thực hiện đầy đủ và chính xác để tránh bị chỉ trích và đánh mất lòng tôn kính của giới đạo.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone