Cuốn sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục PDF là một tài liệu quan trọng để các công tác y tế trường học được triển khai hiệu quả trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Cuốn sách chứa đầy đủ các thông tin và hướng dẫn cơ bản về các bệnh truyền nhiễm thông thường và cách phòng tránh bệnh trong cộng đồng, đồng thời cung cấp những kiến thức, kỹ năng để đảm bảo vệ sinh an toàn cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Cuốn sách là một công cụ hữu ích để nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của hệ thống y tế trường học, giúp đảm bảo sức khỏe cho trẻ em mầm non và học sinh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục Việt Nam.

Tải Sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục PDF Miễn Phí

Đọc sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục PDF của tác giả Tác giả ThS Nguyễn Danh Khoa được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông.

Tác giả: ThS Nguyễn Danh Khoa.
Nhà xuất bản: Thông Tin Và Truyền Thông.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 540gr.
Kích thước: 27 x 19 x 2.6 cm.
Số trang: 528 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 405.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục PDF
Sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục

Cuốn sách “Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục” có nội dung rất phong phú và hữu ích đối với công tác y tế trong cơ sở giáo dục. Sách cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp phòng tránh bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, cũng như hướng dẫn về vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, sách tập trung vào công tác y tế trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, đồng thời gắn kết với hệ thống y tế cơ sở. Điều này giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế trường học, đảm bảo sức khỏe cho trẻ em mầm non và học sinh.

Cuốn sách cũng đề cập đến việc tạo điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học, bao gồm phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dung cụ sơ cấp cứu, thuốc thiết yếu. Điều này rất quan trọng để đảm bảo cơ sở giáo dục có đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Ngoài ra, sách cũng đề cập đến việc đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trong trường học. Điều này giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ trong công tác phòng chống, điều trị bệnh truyền nhiễm.

Tổng thể, cuốn sách “Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục” là tài liệu cần thiết và hữu ích cho các lãnh đạo trong công tác quản lý giáo dục, cũng như các cán bộ, giáo viên đang chịu trách nhiệm công tác y tế

Tóm Tắt Sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục

Cuốn sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục được biên soạn nhằm giúp các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học. Cuốn sách bao gồm những phần chính như đào tạo nhân viên chuyên trách y tế trường học, vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục, hướng dẫn công tác y tế về an toàn vệ sinh, khuyến cáo phòng, chống, và điều trị bệnh truyền nhiễm, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, quy định mới về chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, và các hướng dẫn khác về công tác y tế trong trường học. Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cán bộ, giáo viên và lãnh đạo làm công tác quản lý giáo dục đang phụ trách công tác y tế trong các cơ sở giáo dục.

Đọc Sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Ebook Online

Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo DụcVới mục tiêu củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn kết với hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh, trong giai đoạn 2021-2025, 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế địa phương; 100% trung tâm y tế cấp huyện; trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học; 95% cơ sở giáo dục được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học: phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dung cụ sơ cấp cứu thông thường, thuốc thiết yếu.Để thực hiện được các mục tiêu trên, các cơ sở giáo dục công lập phải ưu tiên bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học đối với các trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục có vị trí ở xa trạm y tế cấp xã (những nơi y tế cơ sở không thể can thiệp, chăm sóc y tế kịp thời cho học sinh); tăng cường đào tạo, bồi dưỡngnâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học… (TheoQuyết định 85/QĐ-TTg ngày 17-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021- 2025).Nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh trong thời gian học tập tại trường, cũng như kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chi đạo mới nhất của Chính phủ, các Bộ ngành trong công tác phòng chống, dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; ThS. Nguyễn Danh Khoa công tác tại Viện Khoa Học An Toàn Việt Nam đã biên soạn cuốn sách:CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤCNội dung cuốn sách gồm những phần chính như sau:Phần thứ nhất. Tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường họcPhần thứ hai. Công tác y tế trường học và vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dụcPhần thứ ba. Hướng dẫn công tác y tế về an toàn vệ sinh trong các cơ sở giáo dụcPhần thứ tư. Thực hành phòng, chống, điều trị và những khuyến cáo về bệnh truyền nhiễmPhần thứ năm. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn giám sát, đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễmPhần thứ sáu. Khuyến cáo từ các chuyên gia đầu ngành về công tác phòng tránh bệnh truyền nhiễm cộng đồngPhần thứ bảy. Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễmPhần thứ tám. Quy định mới về chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em theo Luật Trẻ emPhần thứ chín. Hướng dẫn công tác giáo dục thể chất, giới tính và hoạt động ngoại khóa trong trường họcĐây là một tài liệu thật sự cần thiếu đối với các lãnh đạo làm công tác quản lý giáo dục và nhất là các cán bộ, giáo viên đang phụ trách công tác y tế trong các cơ sở giáo dục.

Review Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục

Cuốn sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục là một tài liệu tuyệt vời để giúp các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học và đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non và học sinh. Cuốn sách bao gồm các hướng dẫn rõ ràng về phòng tránh bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng và vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục. Nó cũng cung cấp các giải pháp và biện pháp để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học. Cuốn sách là một tài liệu hữu ích cho các chuyên gia y tế, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà lãnh đạo cơ sở giáo dục để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong giáo dục mầm non và phổ thông.

Bài Học Từ Sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục

Từ cuốn sách Công Tác Y Tế Học Đường Hướng Dẫn Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Trong Cộng Đồng Và Vệ Sinh An Toàn Trong Các Cơ Sở Giáo Dục, chúng ta học được những bài học quan trọng sau:

1. Tăng cường công tác y tế trong các cơ sở giáo dục là rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

2. Để thực hiện tốt công tác y tế trong các cơ sở giáo dục, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa hệ thống y tế cơ sở và các cơ sở giáo dục.

3. Những điều kiện tối thiểu cần thiết cho công tác y tế trong các cơ sở giáo dục bao gồm: phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dung cụ sơ cấp cứu thông thường, thuốc thiết yếu.

4. Các cơ sở giáo dục cần ưu tiên bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học đối với các trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục ở những vị trí xa trạm y tế cấp xã để đảm bảo tối đa chất lượng công tác y tế.

5. Các cơ sở giáo dục cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học.

6. Cuốn sách cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết về công tác phòng tránh bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng và vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục.

7. Cuốn sách là tài liệu quan trọng cho các lãnh đạo làm công tác quản lý giáo dục và các cán bộ, giáo viên đang phụ trách công tác y tế trong các cơ sở giáo dục.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone