Cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đưa người đọc trở lại với lịch sử đầy hy vọng và bi tráng của nước Việt Nam. Từ cuộc họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời sau ngày độc lập đến cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuốn sách mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người đọc. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hàng ngàn năm trên đất nước vừa hồi sinh, công dân Việt Nam được tham gia cuộc bầu cử không phân biệt giàu nghèo, trẻ già, tôn giáo hay đảng phái. Cuộc bầu cử đó đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử nước Việt Nam, cũng như là sự thể hiện cho quyền dân chủ của người dân. Cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về những mất mát, cám dỗ và hi vọng khi đất nước đang chìm trong những biến động lớn. Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF, một cuốn sách không thể bỏ qua đối với những ai yêu quý lịch sử và hiểu được giá trị của sự dân chủ trong đời sống của con người.

Tải Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF Miễn Phí

Đọc sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF của tác giả Tác giả Nhiều Tác Giả được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM.

Tác giả: Nhiều Tác Giả.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.
Năm xuất bản: 2016.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 300gr.
Kích thước: 19 x 12 cm.
Số trang: 164 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 40.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF
Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1

Cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 mang lại cho tôi cái nhìn sâu sắc về quá trình tổ chức cuộc bầu cử lịch sử đầu tiên của Việt Nam. Từ nội dung của sách, tôi nhận thấy sự quan trọng của cuộc bầu cử này và vai trò của người dân trong việc thể hiện quyền dân chủ của mình. Cuộc bầu cử đã đánh dấu sự đoàn kết của toàn bộ dân tộc Việt Nam bước vào một giai đoạn mới của lịch sử.

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ sự hy sinh và tranh đấu của các tổ tiên trong việc đấu tranh cho quyền tự do và độc lập của dân tộc. Quyền tự do và quyền dân chủ không phân biệt già trẻ, giàu nghèo, tôn giáo hay tộc người, và điều này thực sự là một bước tiến lớn của Việt Nam.

Cuốn sách đã giúp tôi hiểu rõ hơn về vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng chính quyền dân chủ. Tôi cảm nhận được tầm quan trọng của việc lựa chọn các đại biểu có trách nhiệm cao và đủ năng lực để đảm bảo lợi ích cao nhất cho quốc gia và dân tộc Việt Nam.

Trong sách, tôi cũng thấy sự thể hiện tình yêu và tôn trọng của người dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đứng đầu Chính phủ lâm thời và có vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc bầu cử lịch sử này. Hình ảnh của người luôn tồn tại trong ký ức và lòng người Việt Nam.

Tôi cảm nhận được sự tự hào và biết ơn đối với các thế hệ trước đã xây dựng nền dân chủ cộng hòa của Việt Nam. Cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 đã mang lại cho tôi niềm tin và sự tự tin về quyền dân chủ của mỗi công dân Việt Nam.

Tổng kết lại, cuốn sách Chuyện

Tóm Tắt Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1

Cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF tóm tắt quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vào ngày 6/1/1946. Đây là cuộc bầu cử đánh dấu bước nhảy vọt về thể chế dân chủ của Việt Nam mới. Quyền ra ứng cử và đi bầu cử được đưa cho tất cả công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, tôn giáo, giàu nghèo hay đảng phái. Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập sau cuộc Tổng tuyển cử này. Cuốn sách tập trung nói về những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đồng lòng, đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong việc bảo đảm quyền dân chủ và độc lập của đất nước. Cuộc bầu cử ngày 6/1/1946 diễn ra thành công và đã góp phần quan trọng vào quá trình lập hiến nước Việt Nam độc lập, tự do. Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu Quốc hội trong việc giữ vững độc lập và hạnh phúc cho đồng bào.

Đọc Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 Ebook Online

Chuyện Về Ngày Bầu Cử (Tập 1)Cuộc họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau ngày độc lập tại Bắc Bộ phủ (3-9-1945) đã mở đầu quá trình chuẩn bị cho cuộc phổ thông đầu phiếu gấp rút được thực hiện trong khoảng thời gian gần 4 tháng. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hàng ngàn năm trên đất nước vừa hồi sinh, “hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó” .Từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946, Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời, đánh dấu bước nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước Việt Nam mới. Trong Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút rằng: “Cuộc Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là cái kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”.Ngày 5-1-1946, Người ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu với lý lẽ “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình” . Người hy vọng ngày mai sẽ có những đại biểu có mặt trong thành phần Quốc hội sau cuộc Tổng tuyển cử sao cho xứng đáng với niềm tin yêu, sự phó thác trách nhiệm cao cả của quốc dân lên đôi vai mình mà “ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào”, phải biết lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc làm lợi ích cao nhất, thiêng liêng nhất.Kết quả cuộc bầu cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 diễn ra thật tốt đẹp như mong muốn của Người.70 năm đã trôi qua, nhưng ngày bầu cử Quốc hội 6 tháng 1 năm 1946 – ngày khai mở cho lịch sử lập hiến nước Việt Nam độc lập, tự do vẫn mãi mãi lắng sâu trong ký ức dân tộc. Những thế hệ người Việt Nam 70 năm qua và thế hệ tiếp nối mãi mãi lưu giữ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đứng đầu Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam mới, người lĩnh trách nhiệm cao nhất trong việc đề xướng và chỉ đạo tổ chức cuộc Tổng tuyển cử lịch sử, Người cũng là hiện thân của nền dân chủ cộng hòa.Những câu chuyện về ngày bầu cử đầu tiên ấy đã trải qua 70 năm nhưng vẫn được lưu truyền, được kể để nhớ mãi, như cách vua Trần Nhân Tông xưa làm “Người lính già đầu bạc; Kể mãi chuyện Nguyên Phong” …

Review Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1

Cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF mang đến cho độc giả một cái nhìn sâu sắc về cuộc phổ thông đầu phiếu đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Từ ngày hội nghị của Chính phủ lâm thời đến cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 1946, sách đã miêu tả một cách sinh động và chi tiết về những nỗ lực và hy vọng của người dân Việt Nam trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa. Bằng cách kể lại những câu chuyện và diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách thực sự là một tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến lịch sử của Việt Nam và phong trào dân chủ.

Bài Học Từ Sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1

Từ cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF, chúng ta học được những bài học sau đây:

1. Dân chủ là quyền của mọi công dân: Cuộc bầu cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 đã cho thấy rằng mọi công dân đều có quyền tham gia vào quá trình bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo hay đảng phái. Điều này cho thấy dân chủ là quyền của mọi công dân, và tất cả đều được đối xử công bằng.

2. Sự hy sinh và đoàn kết của toàn thể đồng bào Việt Nam: Cuộc bầu cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 cũng là thành quả của sự hy sinh và đoàn kết của toàn thể đồng bào Việt Nam, không phân biệt già trẻ, lớn bé, tôn giáo hay dân tộc. Sự đoàn kết này đã giúp cho cuộc bầu cử được tổ chức thành công, và đưa đất nước vào một thời kỳ mới.

3. Trách nhiệm của các đại biểu đắc cử: Cuộc bầu cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 đã đưa vào Quốc hội nhiều đại biểu có trách nhiệm cao trong việc bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc và mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Điều này cho thấy trách nhiệm của các đại biểu đắc cử cần phải được đặt lên hàng đầu, và phải nhìn lợi ích của quốc gia, dân tộc làm lợi ích cao nhất, thiêng liêng nhất.

4. Tôn trọng lịch sử và ký ức dân tộc: Cuốn sách Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 1 PDF lưu truyền những câu chuyện về ngày bầu cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946, đưa chúng ta trở lại với quá khứ và tôn trọng lịch sử cũng như ký ức dân tộc. Việc lưu giữ và truyền lại những câu chuyện này giúp cho các thế hệ sau có thể hiểu và trân

Tác giả: Minh Hằng.

Phone