Cuốn sách “Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo” là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái. Cuốn sách cung cấp các kiến ​​thức và kinh nghiệm trong việc thiết lập các giới hạn và hình phạt cho trẻ em một cách hiệu quả và tạo ra một môi trường phát triển tích cực cho con cái. Tác giả đi sâu vào các cảm xúc, mâu thuẫn và sự phát triển bản thân của trẻ để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về con cái và cách giúp đỡ họ trưởng thành trong một môi trường an toàn và yêu thương. Cuốn sách còn đưa ra các quan điểm hiện đại về hình phạt trẻ và sự phát triển đạo đức của trẻ. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc nuôi dạy con cái của mình, cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình và đưa ra các giải pháp đúng đắn.

Tải Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF Miễn Phí

Đọc sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF của tác giả Tác giả Shulamit Blank, Orly Fuchs Shabtai được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Lao Động.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Lao Động.

Tác giả: Shulamit Blank, Orly Fuchs Shabtai.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động.
Năm xuất bản: 2018.
Trọng lượng: 160gr.
Kích thước: 13 x 20.5.
Số trang: 158 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 53.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cha Mẹ Can Đảm - Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF
Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo

Cuốn sách “Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo” khiến tôi cảm thấy thực sự ấn tượng và cảm động. Tác giả đã đưa ra một cách tiếp cận mới và đầy mạo hiểm trong việc nuôi dạy con, đã làm thay đổi cách nhìn của tôi về vai trò cha mẹ.

Cuốn sách đề cập đến tầm quan trọng của việc đặt giới hạn cho con và tại sao chúng là cần thiết. Tôi nhận ra rằng nếu không có các giới hạn, những điều nguy hiểm có thể xảy ra và làm tổn thương con. Cuốn sách cũng đề cập đến khái niệm về hình phạt và giới hạn, và rõ ràng cho thấy rằng không phải lúc nào hình phạt cũng là giải pháp tốt.

Tôi được khuyến khích khi tác giả đưa ra cách tiếp cận cởi mở và táo bạo trong việc thiết lập giới hạn cho con, mà không cản trở sự phát triển cá nhân và ý thức của trẻ. Cuốn sách cũng nhấn mạnh sự thấu hiểu, chấp nhận và tha thứ là những yếu tố quan trọng trong quá trình nuôi dạy con.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy rằng việc đặt giới hạn cho con không phải lúc nào cũng dễ dàng và đôi khi gặp khó khăn. Cuốn sách đã giúp tôi hiểu rõ hơn về quá trình này và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho việc tạo dựng các giới hạn hiệu quả.

Tóm lại, cuốn sách “Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo” là một nguồn tài liệu quý giá dành cho những người làm cha mẹ. Nó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về vai trò của mình và cách tạo ra một môi trường nuôi dạy lành mạnh cho con. Tôi khá biết ơn tác giả đã chia sẻ những

Tóm Tắt Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo

Cuốn sách “Cha Mẹ Can Đảm” là một hướng dẫn nuôi dạy con mới mẻ và táo bạo. Cuốn sách đề cập đến tầm quan trọng của việc thiết lập các giới hạn đối với con mình và những nguy cơ tiềm ẩn nếu thiếu chúng. Tuy nhiên, việc đặt ra các giới hạn không hoàn toàn hình thành từ những phản ứng chỉ đơn thuần máy móc, mà đó còn là kết quả từ sự hiểu biết thấu đáo về những nhu cầu của trẻ. Cuốn sách đi sâu vào những cảm xúc dữ dội và mâu thuẫn của trẻ, cũng như quá trình phát triển bản thân và ý thức cá nhân. Nó đưa ra cách giải quyết táo bạo trước các vấn đề về quyền hạn và sự kiểm soát, cũng như cho thấy những vướng mắc khi thiết lập các giới hạn trong gia đình mà không bị giáo điều. Cuốn sách tập trung vào việc thấu hiểu, chấp nhận và tha thứ, và những quan điểm hiện đại về chủ đề phạt trẻ. Nó cũng chú trọng đến tình thương yêu của cha mẹ và gia đình.

Đọc Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo Ebook Online

Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo BạoCuốn sách được viết tặng cho những ông bố, bà mẹ thường xuyên phải cho con ăn, thay bỉm, mặc quần áo và ôm con thật chặt suốt những đêm dài con mọc răng đau nhức; hay xúc động nghẹn ngào khi thấy con chập chững những bước đi đầu tiên, vươn những ngón tay bé xíu về phía mình, nhưng lại trở nên rối bời và bất an vào thời điểm cần thiết lập các giới hạn cho con.Chúng tôi có ý gì khi đề cập tới việc thiết lập các giới hạn ở đây? Tại sao “các giới hạn” lại vô cùng quan trọng? Nếu không có các giới hạn thì những điều nguy hại nào có thể xảy ra? Liệu hình phạt và các giới hạn có giống nhau không? Đe nẹt các con bằng hình phạt có phải là ý hay không? Liệu việc thiết lập các giới hạn có làm trẻ cảm thấy thất bại, bị hiểu nhầm hoặc bị xúc phạm không? Các giới hạn có thể làm trẻ nhụt chí không? Chúng có thể gây tổn thương cho trẻ không? Liệu có bất kỳ loại công thức tổng quát màu nhiệm nào dành cho việc nuôi dạy trẻ không?Cuốn sách của chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những vấn đề trên. Chúng tôi viết cuốn sách khi nhận thấy rằng, việc đặt ra các giới hạn cho trẻ không hoàn toàn hình thành từ những phản ứng chỉ đơn thuần máy móc, mà đó còn là kết quả từ sự hiểu biết thấu đáo về những nhu cầu của trẻ. Với các bậc phụ huynh, việc phải đặt ra các giới hạn cho con cái thật không dễ dàng, đó là lý do vì sao họ cần phải hiểu được con mình đang trải qua những gì trước khi bắt tay vào hành động.Ngoài ra, họ cũng cần phải nhận thức được tầm quan trọng của các giới hạn đối với con mình và nếu thiếu chúng thì những nguy cơ tiềm ẩn nào sẽ gây tổn hại nặng nề cho con. Sẽ có lúc con bạn gào lên: “Hoàng đế còn cởi truồng cơ mà mẹ!”. Nhưng quả thực khó hiểu khi mặc dù thái độ của người lớn đối với trẻ em ngày càng hiền từ và dịu dàng hơn, thì không biết làm sao các con lại trở nên bạo lực hơn. Thực vậy, chúng ta luôn mong muốn một kết quả hoàn toàn ngược lại. Có thể chúng ta đã sai chăng?Cuốn sách này đưa ra cách giải quyết cởi mở và táo bạo trước các vấn đề về quyền hạn và sự kiểm soát, cũng như cho thấy những vướng mắc khi thiết lập các giới hạn trong gia đình mà không bị giáo điều; đúng hơn là nó đi sâu vào những cảm xúc dữ dội và mâu thuẫn, cũng như quá trình phát triển bản thân và ý thức cá nhân.Mục lụcLời nói đầu Chương 1:  Khi trong nhà không có các giới hạnChương 2:  “Mình có phải là một ông bố/  bà mẹ tốt không?”Chương 3:  Chuẩn bị hành trang cuộc đời cho con bằng cách tiếp thu các giới hạnChương 4: Thấu hiểu, chấp nhận và tha thứ:  Liệu có ích cho con chứ?Chương 5:  Hung hăng, sợ hãi và tội lỗi?Chương 6:  Phạt trẻChương 7:  Khi cha mẹ sợ phải phạt conChương 8: Chúng ta nên biết điều gì?Chương 9: Cha mẹ tốt không phạt con:  Những quan điểm hiện đại  về chủ đề phạt trẻChương 10: Đánh đòn thì sao?Chương 11: Hình phạt: Sự xúc phạm hay  điều cần thiết cho quá trình  phát triển của trẻ?Chương 12 :  Thi vật tay: Ai khỏe hơn?Chương 13: Cái giá của chiến thắngChương 14: Vừa yếu đuối vừa mạnh mẽChương 15:  Niềm kiêu hãnh, sự xúc phạm  và sự tôn trọngChương 16: Bị xúc phạm  chưa phải là tận cùng thế giớiChương 17:  “Mạnh mẽ nhưng xấu”  so với “yếu đuối mà tốt”Chương 18: Giá trị đạo đức và sự quyết đoánChương 19: Khi không thể tự kiểm soát bản thân Chương 20: Khi thiếu vắng uy quyền Chương 21: Tình thương yêu của cha mẹChương 22: Sống với thực tại

Review Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo

Cuốn sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo là một cuốn sách rất hữu ích và cần thiết cho những bậc phụ huynh muốn tìm hiểu về cách thiết lập các giới hạn và nuôi dạy con cái của mình một cách hiệu quả. Cuốn sách giải đáp những thắc mắc liên quan đến tầm quan trọng của các giới hạn đối với con cái, tác động của việc đặt các giới hạn đúng mức đến sự phát triển của trẻ, và cách đặt ra các giới hạn một cách thấu đáo và thông minh. Cuốn sách cũng khuyến khích sự hiểu biết về nhu cầu của trẻ và giúp phụ huynh tránh các giới hạn vô hình trong việc nuôi dạy con cái. Tổng quát, đây là một cuốn sách đáng đọc và cần thiết cho bất kỳ bậc phụ huynh nào đang muốn có một phương pháp nuôi dạy con cái mới mẻ và táo bạo.

Bài Học Từ Sách Cha Mẹ Can Đảm – Phương Pháp Nuôi Dạy Con Mới Mẻ Và Táo Bạo

Chúng ta học được rằng việc đặt ra các giới hạn cho trẻ là vô cùng quan trọng để bảo vệ các nhu cầu và sự phát triển của trẻ. Các giới hạn không phải là sự đe dọa hay áp đặt, mà là kết quả từ sự hiểu biết thấu đáo về trẻ. Ngoài ra, để đặt ra các giới hạn hiệu quả, phụ huynh cần phải hiểu rõ những nhu cầu và cảm xúc của con mình, và tìm cách giải quyết các vấn đề đó một cách đúng đắn. Cuốn sách cũng đã chỉ ra rằng việc đe nẹt trẻ bằng hình phạt là không đúng, và có thể gây tổn thương cho trẻ. Thay vào đó, chúng ta nên tìm cách kết hợp giáo dục và động viên để giúp trẻ hiểu và chấp nhận các giới hạn. Cuốn sách cũng giúp chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết lập các giới hạn đối với trẻ, và cách để đặt ra các giới hạn một cách hiệu quả và công bằng.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone