Cuốn sách “Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi” là một tài liệu quan trọng giúp độc giả hiểu rõ hơn về vị trí và vai trò của Biển Đông trong cuộc đua quyền lực của Trung Quốc trên toàn cầu. Cuốn sách cung cấp những phân tích, đánh giá sâu sắc về tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại với tư cách là một quốc gia lớn nhất châu Á. Các thông tin và dữ liệu nghiên cứu được đưa ra trong cuốn sách đều được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết, giúp độc giả có được cái nhìn tổng quan và chính xác nhất. Cuốn sách không chỉ phân tích một cách chuyên sâu về chiến lược và chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông mà còn thể hiện được mức độ thực thi và mức độ đạt được của các chiến lược đó. Với những thông tin được cung cấp một cách chính xác và minh bạch, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về vấn đề Biển Đông và độc giả quan tâm đến chính trị, an ninh và đối ngoại quốc tế.

Tải Sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi PDF Miễn Phí

Đọc sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi PDF của tác giả Tác giả TS Bùi Thị Thu Hiền được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: TS Bùi Thị Thu Hiền.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 420gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 2 cm.
Số trang: 400 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 167.400 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 - Từ Chính Sách Đến Thực Thi PDF
Sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi

Cuốn sách “Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại (2012-2022) – Từ Chính Sách Đến Thực Thi” là một cuốn sách phân tích sâu và đa chiều về vai trò của Biển Đông trong chiến lược của Trung Quốc.

Cuốn sách cung cấp thông tin, phân tích và đánh giá về vị trí của Biển Đông trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Từ đó, người đọc có thể hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương và chiến lược của Trung Quốc đối với Biển Đông trong khoảng thời gian 10 năm từ 2012 đến 2022.

Cuốn sách đưa ra những phân tích và đánh giá trên nhiều cấp độ, từ động thái, kế hoạch, chiến lược, chính sách cho đến thực tiễn thực thi và mức độ đạt được mục tiêu của các chiến lược đó. Điều này giúp người đọc có cái nhìn toàn diện và chi tiết về những thay đổi, định hướng và thành tựu trong chiến lược của Trung Quốc đối với Biển Đông trong thời gian qua.

Từ cảm nhận cá nhân, cuốn sách rất hữu ích và cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về tầm quan trọng của Biển Đông đối với Trung Quốc. Nó không chỉ giúp người đọc hiểu rõ những chiến lược của Trung Quốc mà còn cung cấp cái nhìn phản chiếu về tầm quan trọng của Biển Đông đối với toàn khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, cuốn sách cũng giúp người đọc hiểu rõ hơn về quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia có liên quan đến vấn đề Biển Đông. Những phân tích và đánh giá trong sách giúp thấu hiểu về những thay đổi, động cơ và tác động của các hành động của Trung Quốc trong khu vực này.

Tổng thể,

Tóm Tắt Sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi

Cuốn sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi phân tích và đánh giá vai trò của Biển Đông trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Các phân tích, đánh giá được thể hiện trên nhiều cấp độ và từ các động thái, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chủ trương cho đến thực thi và đạt được mục tiêu của các chiến lược đó.

Đọc Sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi Ebook Online

Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại (2012-2022) – Từ Chính Sách Đến Thực ThiCuốn sách phân tích, trình bày, đánh giá vị trí, vai trò của Biển Đông trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những phân tích, đánh giá mà cuốn sách đề cập đều được nhìn nhận trên nhiều cấp độ từ động thái, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chủ trương, quan điểm cho đến thực tiến thực thi và mức độ đạt được mục tiêu của các chiến lược đó.

Review Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi

Cuốn sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi là một tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến vấn đề Biển Đông và sự biến động chính trị, an ninh trong khu vực này. Cuốn sách phân tích tất cả các khía cạnh liên quan đến Biển Đông, từ kinh tế, văn hóa, chính trị đến quốc phòng và đối ngoại của Trung Quốc. Những phân tích và đánh giá được đưa ra trong cuốn sách đề cao tính chất thuần chính trị của tình hình Biển Đông, đồng thời chỉ ra rõ sự tham gia, tham vọng và chiến lược của Trung Quốc trong tình hình đó. Thông qua các phân tích này, người đọc có thể hiểu rõ hơn về mục đích và cách thức hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời cân nhắc các kịch bản tương lai mà quốc gia này có thể áp dụng. Ngoài ra, cuốn sách cũng đưa ra các định hướng và giải pháp để các quốc gia có thể đối phó với sự ảnh hưởng và áp đảo của Trung Quốc trên Biển Đông. Tóm lại, đây là một tài liệu đáng đọc cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về Biển Đông và vai trò của Trung Quốc trong khu vực này.

Bài Học Từ Sách Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi

Dựa trên cuốn sách này, chúng ta học được rằng Biển Đông đóng vai trò quan trọng trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc. Nó cung cấp cho Trung Quốc một tài nguyên đắc lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế và quân sự của đất nước.

Tuy nhiên, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng đã gây ra nhiều tranh cãi và căng thẳng với các quốc gia láng giềng. Việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo trái phép, đưa tàu và máy bay để điều tra trên vùng lãnh hải của các quốc gia khác đã dấy lên nhiều tranh cãi về chủ quyền và đe dọa đến sự ổn định và an ninh trong khu vực.

Ngoài ra, cuốn sách cũng đánh giá rằng Trung Quốc cần phải tìm cách giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Từ đó, Trung Quốc cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán và đưa ra các giải pháp thỏa đáng để giữ được sự hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng, Biển Đông không chỉ là một vùng biển tài nguyên quan trọng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến sự an ninh và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới. Do đó, Trung Quốc và các quốc gia khác cần phải hợp tác chặt chẽ để giữ được sự an ninh và ổn định trên Biển Đông.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone