Cuốn sách Bí ẩn của vốn: Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác của tác giả Hernando de Soto là một cuốn sách đầy thú vị và đầy ý nghĩa với những ai quan tâm đến vấn đề kinh tế và quyền sở hữu. Cuốn sách giải thích những bí ẩn của vốn và nó được che giấu trong hàng ngàn đạo luật và các định chế điều khiển hệ thống. Tác giả Hernando de Soto đã mở lại cuộc thăm dò nguồn gốc của vốn và giải thích cách thức sửa chữa những thất bại kinh tế của các nước nghèo. Cuốn sách đã được dịch từ nguyên bản tiếng Anh bởi dịch giả Nguyễn Quang A và đã được xuất bản lần thứ tư. Đây là một cuốn sách quan trọng và cần thiết cho các nhà kinh tế và những ai quan tâm đến vấn đề kinh tế và quyền sở hữu.

Tải Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF Miễn Phí

Đọc sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF của tác giả Tác giả Hernando De Soto được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Hernando De Soto.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 330gr.
Kích thước: 24 x 16 x 1.5 cm.
Số trang: 312 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 121.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bí Ẩn Của Vốn - Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF
Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác

Cuốn sách “Bí ẩn của vốn – Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác” của Hernando de Soto là một tác phẩm nghiên cứu về quyền sở hữu và vai trò của vốn trong kinh tế. Tác giả đã trình bày một quan điểm mới về vốn và lịch sử hình thành vốn, cho thấy sự quan trọng của hệ thống quyền sở hữu chính thức trong việc tạo ra và phát triển vốn.

Cuốn sách mang đến cho đọc giả một cái nhìn sâu sắc về hệ thống kinh tế và quyền sở hữu, đưa ra những luận điểm và ý kiến gây tranh cãi. Tác giả đã khó khăn trong việc mô tả và trình bày quá trình hình thành vốn, nhưng với kiến thức và nghiên cứu kỹ lưỡng, ông đã truyền tải những thông điệp quan trọng về sự quan trọng của quyền sở hữu chính thức và hệ thống pháp lý trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.

Sách mang đến cho đọc giả một cái nhìn hết sức mới mẻ và thú vị về nguồn gốc của vốn và giải thích tại sao chủ nghĩa tư bản lại thành công ở phương Tây nhưng thất bại ở các nước khác. Tác giả đã sử dụng những ví dụ và nghiên cứu cụ thể để minh họa ý kiến của mình và giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đối với tôi, cuốn sách rất hấp dẫn và thông tin bổ ích. Tác giả đã giới thiệu một góc nhìn mới mẻ và có sự suy nghĩ sâu sắc về quyền sở hữu và vốn trong kinh tế. Đọc sách, tôi nhận thấy tầm quan trọng của quyền sở hữu chính thức và hệ thống pháp lý trong việc xây dựng một hệ thống kinh tế mạnh mẽ và bền vững.

Tuy nhiên, đô

Tóm Tắt Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác

Cuốn sách Bí ẩn của vốn của tác giả Hernando de Soto nhằm khôi phục lại lịch sử và giải thích cách thức sửa chữa những thất bại kinh tế của các nước nghèo. Tác giả nhấn mạnh rằng căn nguyên của vốn là phi vật chất, không phải vật chất tạo ra vốn mà là giá trị của vật chất đó. Vốn được che giấu trong hàng ngàn đạo luật, chế độ, quy chế và các định chế điều khiển hệ thống, và các quốc gia giàu có của thế giới chỉ cho phép lịch sử được ghi chép vào văn bản của họ. Tác giả trình bày quá trình nằm trong hệ thống quyền sở hữu chính thức và nhấn mạnh sự quan trọng của kinh tế và quyền sở hữu trong việc hình thành vốn. Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Anh bởi dịch giả Nguyễn Quang A và phát hành lần thứ tư.

Đọc Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác Ebook Online

Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi KhácNhà kinh tế học vĩ đại người Pháp Jean Baptiste Say đã tin rằng “về bản chất, vốn luôn là phi vật chất vì không phải vật chất tạo ra vốn mà là giá trị của vật chất ấy, giá trị không có cái hữu hình”.Vì sao căn nguyên của vốn lại trở nên bí ẩn như vậy? Vì sao các quốc gia giàu có của thế giới, với những lời khuyên kinh tế quá ngắn ngủi, lại không giải thích quyền sở hữu chính thức cần thiết đến thế nào cho việc hình thành vốn? Câu trả lời là, cực kỳ khó mường tượng ra quá trình nằm trong hệ thống quyền sở hữu chính thức… Nó được che giấu trong hàng ngàn đạo luật, chế độ, quy chế và các định chế điều khiển hệ thống.Cho đến nay, các nước phương Tây đã vui sướng coi hệ thống tạo vốn của họ là hoàn toàn đương nhiên và không cho phép lịch sử được ghi chép vào văn bản. Lịch sử đó phải được khôi phục lại. Cuốn sách Bí ẩn của vốn: Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác của tác giả Hernando de Soto, nhà kinh tế học người Peru, nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về kinh tế không chính thức và tầm quan trọng của kinh tế và quyền sở hữu; chủ tịch Học viện Tự do và Dân chủ, có trụ sở tại Lima Peru là một nỗ lực nhằm mở lại cuộc thăm dò nguồn gốc của vốn và do đó giải thích cách thức sửa chữa những thất bại kinh tế của các nước nghèo.Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Anh bởi dịch giả Nguyễn Quang A và xuất bản lần thứ nhất năm 2006, lần thứ hai năm 2016, lần thứ ba năm 2017 và đây là lần xuất bản thứ tư.Đây là cuốn sách có giá trị nghiên cứu, tham khảo tốt, đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo các nhà nghiên cứu, quản lý, giảng viên, sinh viên…

Review Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác

Cuốn sách Bí ẩn của vốn là một tác phẩm đáng đọc nhất của nhà kinh tế học Hernando de Soto, một nỗ lực đáng kể để khôi phục và giải thích sự bí ẩn của vốn. Tác giả giải thích một cách sâu sắc cách thức sửa chữa những thất bại kinh tế của các nước nghèo thông qua việc giải thích hệ thống quyền sở hữu chính thức. Cuốn sách dày đặc thông tin và sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn rõ ràng về quyền sở hữu và tầm quan trọng của nó trong việc xây dựng một kinh tế thịnh vượng. Nó là một cuốn sách đáng đọc cho những ai quan tâm đến vấn đề kinh tế, đặc biệt là các nhà quản lý cấp cao và những người nghiên cứu lĩnh vực kinh tế.

Bài Học Từ Sách Bí Ẩn Của Vốn – Vì Sao Chủ Nghĩa Tư Bản Thành Công Ở Phương Tây Và Thất Bại Ở Mọi Nơi Khác

Từ cuốn sách Bí ẩn của Vốn, chúng ta học được rằng:

1. Vốn không chỉ là tài sản vật chất như tiền, đất đai, tài sản thương hiệu,… mà còn là giá trị vô hình được gán cho các tài sản đó.

2. Quyền sở hữu chính thức là yếu tố quan trọng giúp tạo ra vốn. Những nơi không có quyền sở hữu chính thức hoặc hệ thống quyền sở hữu không rõ ràng đều gặp khó khăn trong việc hình thành vốn và phát triển kinh tế.

3. Các quốc gia phương Tây thành công ở lĩnh vực chủ nghĩa tư bản bởi họ có hệ thống quyền sở hữu chính thức rõ ràng, làm cho việc sử dụng tài sản trở nên đơn giản và tiện lợi, cũng như thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

4. Các quốc gia nghèo thường gặp khó khăn trong việc hình thành vốn và phát triển kinh tế do không có hệ thống quyền sở hữu chính thức rõ ràng, các tài sản bị thu hẹp và khó bán, các hoạt động kinh doanh và đầu tư cũng gặp khó khăn.

5. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần phải xây dựng hệ thống quyền sở hữu chính thức rõ ràng, tăng cường tranh chấp pháp lý và xây dựng khối lượng thông tin pháp lý đáng tin cậy, giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone