Cuốn sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino là một tài liệu quan trọng, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tư tưởng triết học của nhà triết gia nổi tiếng Augustine. Tác giả đã đưa ra những phân tích sâu sắc, khoa học và logic, giúp chúng ta hiểu rõ về các điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng của nhà triết gia này. Cuốn sách khai thác các vấn đề nhận thức luận, đạo đức học và triết học lịch sử, đồng thời chỉ ra giá trị lịch sử và ảnh hưởng của tư tưởng Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. Đặc biệt, cuốn sách tập trung khai thác những giá trị nhân học của nhà triết gia này, giúp chúng ta khám phá tinh tế và cảm nhận được những điều đáng quý của con người. Với những nội dung cơ bản và tầm quan trọng này, cuốn sách chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên yêu thích môn Triết học.

Tải Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF Miễn Phí

Đọc sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF của tác giả Tác giả TS Vũ Thị Hải được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: TS Vũ Thị Hải.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 330gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 1.5 cm.
Số trang: 312 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 136.800 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF
Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Triết Học Tôn Giáo Của Augustino

Cuốn sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF có nội dung rất logic và khoa học. Tác giả đã phân tích một cách chi tiết về các điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng triết học của Augustino, giúp làm rõ vấn đề bản thể luận và nhân học. Cuốn sách cũng khai thác về nhận thức luận, đạo đức học và triết học lịch sử, đồng thời chỉ ra giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX.

Tôi đánh giá cao việc tác giả không chỉ trình bày một cách có hệ thống và chuyên sâu mà còn nổi bật hơn những đóng góp và giới hạn của hệ thống tư tưởng của Augustino. Điều này giúp đọc giả hiểu rõ hơn về triết học tôn giáo của ông và những khám phá độc đáo về con người trong thế giới nội tâm của nó. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với khám phá tinh tế về nhân học của Augustino và hướng dẫn thiết thực về việc thực hành đạo đức – tâm linh để dẫn dắt con người đến hạnh phúc chân thật.

Với cuốn sách này, tôi tin rằng nó sẽ đóng góp lớn và hữu ích cho những người nghiên cứu, giảng viên và sinh viên yêu thích môn Triết học. Cùng với sự suy thoái của đạo đức và lối sống trong thời kỳ hội nhập, việc quay trở về nghiên cứu giá trị của triết học Kitô giáo nói chung và triết học Augustino nói riêng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn một cách thiết thực.

Tóm Tắt Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino

Cuốn sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino được chia thành 4 phần, tập trung phân tích những điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng triết học của tác giả. Cuốn sách cũng khai thác vấn đề nhận thức luận, đạo đức học, triết học lịch sử và chỉ ra những giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. Nhờ khám phá tinh tế về nhân học của Augustino, tác giả đã mang lại những phát hiện độc đáo về con người trong thế giới nội tâm của nó và dẫn đưa con người vươn tới hạnh phúc chân thật. Cuốn sách có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn trong việc quay trở về nghiên cứu những giá trị của triết học Kitô giáo nói chung và triết học Augustino nói riêng.

Đọc Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino Ebook Online

Triết Học Tôn Giáo Của AugustinoNội dung cuốn sách gồm 4 phần, được trình bày một cách logic, khoa học. Ở phần đầu, tác giả tập trung phân tích những điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng triết học của Augustino, từ đó làm rõ vấn đề bản thể luận và nhân học. Tiếp theo, tác phẩm khai thác vấn đề nhận thức luận, đạo đức học, triết học lịch sử, nhằm chỉ ra những giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. Triết học tôn giáo của Augustino không chỉ được bàn luận một cách có hệ thống, chuyên sâu qua từng trang sách mà còn được làm nổi bật trên những đóng góp và giới hạn của hệ thống tư tưởng đó. Thông qua cuốn sách, có thể thấy được, Augustino đã có những phát hiện vô cùng độc đáo về con người trong thế giới nội tâm của nó. Khám phá tinh tế về nhân học của Augustino đã mang lại những hướng dẫn thiết thực trong việc thực hành đạo đức – tâm linh nhằm dẫn đưa con người vươn tới hạnh phúc chân thật. Và đó cũng chính là đóng góp lớn nhất của ông đối với nền triết học phương Tây.Trong thời kỳ hội nhập, cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, như các nước trên thế giới, con người Việt Nam cũng đang phải đối mặt với sự suy thoái của đạo đức, lối sống. Việc quay trở về nghiên cứu những giá trị của triết học Kitô giáo nói chung và triết học Augustino nói riêng có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Do vậy, cuốn sách chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu dụng đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên yêu thích môn Triết học.

Review Triết Học Tôn Giáo Của Augustino

Cuốn sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF là một tác phẩm đầy giá trị và ý nghĩa trong lĩnh vực triết học. Tác giả đã trình bày những vấn đề về bản thể luận và nhân học của Augustino một cách rõ ràng và khoa học. Điều đặc biệt hấp dẫn trong cuốn sách này chính là những phát hiện về con người trong thế giới nội tâm của Augustino. Từ đó, tác phẩm dẫn dắt người đọc đến những hướng dẫn thiết thực trong việc thực hành đạo đức – tâm linh để đem lại hạnh phúc chân thật cho con người. Việc quay trở về nghiên cứu giá trị của triết học Kitô giáo nói chung và triết học Augustino nói riêng cũng mang lại ý nghĩa thiết thực về mặt lý luận và thực tiễn. Đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên yêu thích môn Triết học, cuốn sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino PDF chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu ích. Tóm lại, đây là một tác phẩm đáng đọc để hiểu sâu hơn về triết học Kitô giáo và đóng góp lớn của Augustino đối với nền triết học phương Tây.

Bài Học Từ Sách Triết Học Tôn Giáo Của Augustino

Dựa trên thông tin trong bài viết, chúng ta học được rằng:

1. Cuốn sách tập trung phân tích các điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng triết học của Augustino, từ đó làm rõ vấn đề bản thể luận và nhân học.

2. Cuốn sách khai thác vấn đề nhận thức luận, đạo đức học, triết học lịch sử để chỉ ra giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX.

3. Cuốn sách làm nổi bật các đóng góp và giới hạn của hệ thống tư tưởng của Augustino.

4. Augustino đã có những phát hiện độc đáo về con người trong thế giới nội tâm của họ thông qua khám phá tinh tế về nhân học.

5. Cuốn sách cung cấp các hướng dẫn thiết thực trong việc thực hành đạo đức – tâm linh nhằm giúp con người vươn tới hạnh phúc chân thật.

6. Việc nghiên cứu giá trị của triết học Kitô giáo trong thời kỳ hội nhập có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn.

7. Cuốn sách có thể là một tài liệu hữu dụng đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên yêu thích môn Triết học.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone