Cuốn sách “Thủ tướng Phan Văn Khải – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân” là tác phẩm đặc biệt dành riêng cho việc kỷ niệm ngày giỗ đầu của người học trò ưu tú của Bác Hồ. Tập hợp 74 bài viết của gần 60 tác giả từ khắp các miền đất nước, quyển sách tái hiện chân dung đồng chí Phan Văn Khải – một trong những nhân vật lịch sử đình đám, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tác phẩm này được chia thành 4 phần: Những trước tác của Thủ tướng Phan Văn Khải; Thủ tướng Phan Văn Khải qua ký ức của đồng chí, người thân, bạn bè; Dấu ấn của Thủ tướng Phan Văn Khải trên một số lĩnh vực; Đồng chí Phan Văn Khải trong 10 năm cuối đời.

Qua từng trang sách, bạn đọc sẽ được tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Phan Văn Khải, đồng thời tiếp thu được những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá đã được đồng chí nung nấu và tôi luyện thành công trong 85 năm đồng hành cùng lịch sử. Cuốn sách còn tập trung vào giá trị tinh hoa về tư tưởng của đồng chí Phan Văn Khải, bao gồm 5 bài hồi ký, tự thuật và 9 bài chuyên luận viết về đề tài giáo dục truyền thống cách mạng, về hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Tuy nhiên, “Thủ tướng Phan Văn Khải – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân” không chỉ tập trung vào lịch sử và tư tưởng mà còn đề cập đến phong cách vị thủ tướng đổi mới, nghĩa tình, trọng dân, gần dân của đồng chí Phan Văn Khải. Bằng sự quán triệt vận dụng tư tưởng, phong cách và nếp sống của người cán bộ Cụ Hồ: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Những bài viết trong cuốn sách này hữu ích

Tải Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF Miễn Phí

Đọc sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF của tác giả Tác giả Nhiều tác giả được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Tác giả: Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 620gr.
Kích thước: 15 x 23.
Số trang: 600 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 315.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thủ Tướng Phan Văn Khải - Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF
Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân

Cuốn sách “Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân” thể hiện sự kính trọng và tôn vinh về đồng chí Phan Văn Khải – một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Cuốn sách được viết dựa trên 74 bài viết của gần 60 tác giả từ khắp nơi trong cả nước, từ những người đã có cơ hội làm việc và gắn bó với đồng chí Phan Văn Khải trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

Cuốn sách được chia thành 4 phần chính, từ đó tái hiện được hình ảnh và công contribution của đồng chí Phan Văn Khải trong suốt cuộc đời. Phần đầu tiên nhấn mạnh những đóng góp của Thủ tướng Phan Văn Khải trước khi đảm nhiệm vị trí này. Phần thứ hai là những kỷ niệm và ký ức về đồng chí Phan Văn Khải từ phía đồng chí, người thân và bạn bè, thể hiện sự tôn trọng và mối quan tâm của họ đối với Thủ tướng Phan Văn Khải. Phần thứ ba tập trung vào những dấu ấn nổi bật của đồng chí Phan Văn Khải trên một số lĩnh vực, như quan hệ đối ngoại, cải cách kinh tế và phát triển đất nước. Cuối cùng, phần thứ tư tập trung vào những hoạt động và đóng góp của Thủ tướng Phan Văn Khải trong giai đoạn cuối đời.

Cuốn sách không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập về cuộc đời và công contribution của Thủ tướng Phan Văn Khải, mà còn truyền tải những triết lý và tư tưởng quan trọng. Sự kết hợp giữa lối viết chân thực, sinh động và giàu biểu cảm với những lời giảng giải sâu sắc của đồng chí Phan Văn Khải đã giúp ta hiểu r

Tóm Tắt Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân

Cuốn sách “Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân” do Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, là một ấn phẩm tưởng nhớ đến Thủ Tướng Phan Văn Khải nhân kỷ niệm ngày giỗ đầu của ông. Cuốn sách được chia thành 4 phần, miêu tả về sự nghiệp cách mạng, đóng góp của Thủ Tướng Phan Văn Khải cho Đảng, Nhà nước và Nhân Dân Việt Nam. Cuốn sách bao gồm 74 bài viết của hơn 60 tác giả từ khắp các miền đất nước, khắc họa rõ nét phong cách vị thủ tướng của đổi mới, vị thủ tướng nghĩa tình, trọng dân, gần dân của ông. Cuốn sách cũng giúp người đọc hiểu rõ hơn những bước ngoặt của cách mạng và những giai đoạn đột phá của lịch sử đã diễn ra tại vùng đất Nam Bộ và trên đất nước Việt Nam trong 70 năm, từ thập niên thứ tư thế kỷ XX đến thập niên thứ hai thế kỷ XXI.

Đọc Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân Ebook Online

Trong các hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm ngày giỗ đầu của Thủ tướng Phan Văn Khải (17-3-2018 – 17-3-2019), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thực hiện một ấn phẩm về  đồng chí Phan Văn Khải nhằm khắc họa chân dung người học trò ưu tú của Bác Hồ, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.Cuốn sách THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI – NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN bố cục theo 4 phần: Những trước tác của Thủ tướng Phan Văn Khải; Thủ tướng Phan Văn Khải qua ký ức của  đồng  chí, người  thân,  bạn  bè; Dấu ấn của Thủ tướng Phan Văn Khải trên một số lĩnh vực; Đồng chí Phan Văn Khải trong 10 năm hoạt động cuối đời. Qua 74 bài viết của gần 60 tác giả từ Thủ đô Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, từ căn cứ địa Dương Minh Châu của thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến chiến khu Bắc Tây Ninh trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong cách vị thủ tướng của đổi mới, vị thủ tướng nghĩa tình, trọng dân, gần dân được phác họa rõ nét.Giá trị tinh hoa về tư tưởng được thể hiện tập trung trong phần I với 5 bài hồi ký, tự thuật và 9 bài chuyên luận của đồng chí Phan Văn Khải viết về đề tài giáo dục truyền thống cách mạng, về hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Với lối viết chân thật, sinh động, mộc mạc và giàu biểu cảm, những bài hồi ký, tự thuật và chuyên luận của đồng chí Phan Văn Khải đã giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn những biến thiên của xã hội, những thăng trầm của đất nước, những bước ngoặt của cách mạng và những giai đoạn đột phá của lịch sử đã diễn ra tại vùng đất Nam Bộ và trên đất nước ta trong 70 năm, từ thập niên thứ tư thế kỷ XX đến thập niên thứ hai thế kỷ XXI. Qua từng trang hồi ký, tự thuật, chẳng những bạn đọc hiểu rõ cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Phan Văn Khải, mà còn tiếp thu được những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá đã được đồng chí nung nấu và tôi luyện thành công trong 85 năm đồng hành cùng lịch sử.Phần II gồm 29 bài viết giàu cảm xúc, được thể hiện qua kỷ niệm và ký ức sâu đậm của đồng chí, người thân và bạn bè, hình ảnh Thủ tướng Phan Văn Khải có sức lan tỏa sâu rộng trong độc giả bằng cái chân, cái thiện và cái mỹ; bằng việc tiếp thu đạo lý: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; bằng sự quán triệt vận dụng tư tưởng, phong cách và nếp sống của người cán bộ Cụ Hồ: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.Trong phần III, 17 bài viết của 19 tác giả đã làm nổi bật dấu ấn năng động và sáng tạo của đồng chí Phan Văn Khải trên những chặng đường đột phá của lịch sử, từ việc tham gia “tháo gỡ” sự trói buộc của cơ chế quản lý nhằm làm “bung” năng lực sản xuất của Thành phố Hồ Chí Minh những năm trước Đổi mới và trong giai đoạn đầu tiến hành “cải cách”, “mở cửa”; hiện đại hóa hệ thống thể chế và văn bản pháp luật về kinh tế thị trường, tiếp tục xây dựng quan hệ đối ngoại đa phương, rộng mở trong hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, từ đó góp phần tạo ra những bứt phá ngoạn mục trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển.14 bài viết ở phần IV khắc đậm tấm lòng của đồng chí Phan Văn Khải trên lĩnh vực giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho nhân dân, cho thế hệ trẻ và cho đời sau trong khoảng 10 năm hoạt động cuối đời. Những bộ sách và những thước phim tài liệu về Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam, đặc biệt là bộ sách Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được ra đời dưới sự cố vấn nội dung sâu sát, đầy tâm huyết của đồng chí Phan Văn Khải.Để cuốn sách có thể ra mắt bạn đọc, Nhà xuất bản chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, định hướng và góp ý của Ban Tuyên giáo Thành ủy từ ý tưởng ban đầu đến nội dung, hình thức bản thảo. Xin tri ân sự nhiệt tình và tâm huyết của các đồng chí, các tác giả đã góp phần quý báu vào việc tổ chức bản thảo cũng như đóng góp bài viết cho cuốn sách. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Hữu Phước, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, một người bạn tâm giao của Thủ tướng Phan Văn Khải, dù tuổi cao sức yếu, dù bộn bề công việc vẫn dành thời gian hỗ trợ Nhà xuất bản tổ chức bản thảo và chăm chút các bài viết. Qua đó cũng cho thấy những tình cảm hết sức đáng trân quý mà các tác giả đã dành cho vị Thủ tướng trọn một đời vì nước, vì dân.Được xuất bản đúng một năm sau ngày mất của Thủ tướng Phan Văn Khải, cuốn sách như một nén tâm nhang bày tỏ sự thành kính tưởng nhớ và biết ơn những công lao, đóng góp to lớn của Thủ tướng Phan Văn Khải đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thủ tướng Phan Văn Khải đã đi xa, nhưng hình ảnh về một vị Thủ tướng bình dị, nghĩa tình, tài đức vẹn toàn, tận tâm cống hiến… sẽ mãi mãi được khắc ghi.Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục được các đồng chí góp ý chỉnh sửa, bổ sung tư liệu để khi có điều kiện tái bản, cuốn sách sẽ được hoàn thiện hơn.Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Review Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân

Cuốn sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân là một tác phẩm đầy tinh tế và sâu sắc, nhằm tôn vinh vị thủ tướng bình dị và tài đức vẹn toàn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Cuốn sách được bố cục theo 4 phần với tổng cộng 74 bài viết đến từ nhiều tác giả khác nhau, tập trung phác họa chân dung người học trò ưu tú của Bác Hồ, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Phần I của cuốn sách kể về những trước tác của Thủ tướng Phan Văn Khải, trong đó có những bài hồi ký, tự thuật và chuyên luận của đồng chí, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn những biến thiên của xã hội, những thăng trầm của đất nước, những bước ngoặt của cách mạng và những giai đoạn đột phá của lịch sử đã diễn ra tại vùng đất Nam Bộ và trên đất nước ta trong 70 năm. Phần II của cuốn sách cung cấp những ký ức, những bài viết giàu cảm xúc từ đồng chí, người thân và bạn bè về Thủ tướng Phan Văn Khải. Phần III phác họa dấu ấn năng động và sáng tạo của Thủ tướng Phan Văn Khải trên những chặng đường đột phá của lịch sử, trong khi phần IV là về lĩnh vực giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho nhân dân. Tác giả đã viết một cách sinh động, mộc mạc và giàu biểu cảm, giúp độc giả hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Phan Văn Khải. Cuốn sách rất đáng đọc và được khuyến khích cho mọi người quan tâm đến lịch sử và những nhân

Bài Học Từ Sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước Và Nhân Dân

Cuốn sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân là một tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật lịch sử xuất sắc của Việt Nam. Từ sách, chúng ta học được những bài học sau đây:

1. Tinh thần trọng yếu của một nhà lãnh đạo: Thủ tướng Phan Văn Khải là một người có tinh thần trọng yếu, tốt bụng, tận tâm, cống hiến và rất quan tâm đến sự phát triển của đất nước và nhân dân.

2. Tầm nhìn đối với sự phát triển của đất nước: Thủ tướng Phan Văn Khải đã có tầm nhìn rất rõ ràng về sự phát triển kinh tế và đưa ra nhiều chính sách phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

3. Cách tiếp cận đúng đắn với công việc: Thủ tướng Phan Văn Khải là một người làm việc cẩn thận, phân tích kỹ lưỡng về các vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tế và có lợi cho đất nước.

4. Tình cảm với dân tộc và đất nước: Thủ tướng Phan Văn Khải có tình cảm sâu sắc với dân tộc và đất nước, luôn tìm cách giúp đỡ và phát triển đất nước một cách bền vững.

5. Năng động, sáng tạo trong công việc: Thủ tướng Phan Văn Khải là một nhà lãnh đạo năng động, sáng tạo, luôn tìm cách đổi mới và phát triển đất nước một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Những bài học trên là những giá trị quý giá mà cuốn sách Thủ Tướng Phan Văn Khải – Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Của Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân mang lại cho chúng ta.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone