Cuốn sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký là một tác phẩm đầy cảm hứng và động lực. Qua chính câu chuyện của mình, Thầy Nguyễn Ngọc Ký đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người đang tìm kiếm năng lực để vượt qua các rào cản trong cuộc sống. Tác giả chia sẻ cách thức mà mình đã vượt qua khó khăn và rào cản trong cuộc sống để trở thành một nhà giáo giàu tri thức và giàu tâm huyết. Điều này đã giúp cho Thầy Nguyễn Ngọc Ký trở thành một tấm gương sáng của những người đam mê học hành và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Cuốn sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký là một cẩm nang vô giá cho những ai đang tìm kiếm sự động lực và sự cố gắng để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống.

Tải Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF Miễn Phí

Đọc sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF của tác giả Tác giả Nguyễn Ngọc Ký được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM.
Năm xuất bản: 2017.
Trọng lượng: 360gr.
Kích thước: 13 x 20.5.
Số trang: 358 trang.
Giá bán: 91.760 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF
Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký

Sau khi đọc cuốn sách “Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký”, tôi không thể không bị ấn tượng bởi sự kiên nhẫn, tinh thần lạc quan và tâm huyết của Nguyễn Ngọc Ký. Cuốn sách này không chỉ nói về cuộc sống và sự nỗ lực của ông để vượt qua khó khăn và tạo nên thành công của mình, mà còn truyền đạt một thông điệp tích cực và lôi cuốn cho độc giả.

Từ những ngày thơ ấu bị tàn phế tay, Nguyễn Ngọc Ký đã không bị số phận đánh bại mà đã dùng chân mình để viết và hoạt động hằng ngày. Ông không chỉ làm việc với tâm huyết mà còn truyền cảm hứng cho học sinh và người khác xung quanh, đẩy họ nỗ lực hơn và không bao giờ từ bỏ.

Cuốn sách kể lại những câu chuyện và kỷ niệm trong cuộc sống của Nguyễn Ngọc Ký, từ khi còn là một sinh viên đạt thành tích xuất sắc cho đến khi ông trở thành một giáo viên giỏi và sau đó một cán bộ xuất sắc. Từ mỗi câu chuyện, ta có thể thấy được sự lạc quan, lòng yêu đời và tầm nhìn sâu xa của ông.

Cuốn sách cũng truyền cảm hứng và khuyến khích cho độc giả, đặc biệt là những ai đang đối mặt với khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Nó mang đến sự tự tin và lòng kiên nhẫn, nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là không thể nếu ta có ý chí và nỗ lực.

Tổng quan, cuốn sách “Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký” là một nguồn cảm hứng to lớn và một điều khích lệ cho tất cả mọi người. Nó giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống từ một góc nhìn tích cực và biết ơn những gì mà chúng ta đã có. Cu

Tóm Tắt Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký

Cuốn sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký là câu chuyện về cuộc đời của Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, một con người tật nguyền đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một giáo viên giàu tri thức và tâm huyết. Từ trang sách giáo khoa, tấm gương vượt khó để học tập của Nguyễn Ngọc Ký đã lan tỏa và truyền động lực cho nhiều thế hệ thanh niên, học sinh ở Việt Nam. Bây giờ, dù đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, Thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn miệt mài truyền lửa bằng ngòi bút của mình trong cuốn sách Tâm Huyết Trao Đời, truyền cảm hứng và hy vọng cho mọi người sống và làm việc với tâm huyết và đam mê.

Đọc Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký Ebook Online

Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký Trong cuộc sống, có những con người sinh ra đã phải chịu số phận rủi ro, bất hạnh, tưởng chừng như họ chỉ sống lay lắt, hoặc không thể tồn tại mà không có sự giúp đỡ của người khác. Thế nhưng, cũng không ít người không cam chịu những thiệt thòi của số phận, mà khó khăn tật nguyền càng đè nặng bao nhiêu họ càng bật dậy mạnh mẽ bấy nhiêu. Họ không chỉ tìm cho mình một ánh lửa niềm tin để tồn tại mà còn truyền lửa cho nhiều người lành lặn khác – Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là một con người như thế. Mấy chục năm qua, tấm gương vượt khó để học tập của Nguyễn Ngọc Ký  từ trang sách giáo khoa, lan tỏa và truyền động lực cho nhiều thế hệ thanh niên, học sinh ở Việt Nam. Mấy chục năm qua cũng là quãng thời gian mà cậu học sinh tật nguyền Nguyễn Ngọc Ký kiên trì, vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống tật nguyền để trở thành Nhà giáo giàu tri thức, giàu tâm huyết. Thầy Nguyễn Ngọc Ký không chỉ thắp sáng cuộc đời mình bằng ý chí, bằng nghị lực mà còn thắp sáng cho bao nhiêu thế hệ học sinh bằng tất cả tâm huyết của mình. Bây giờ bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy” tuy không còn lên lớp giảng bài, nhưng thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn miệt mài truyền lửa bằng ngòi bút của mình – đó chính là cuốn sách  “Tâm huyết trao đời”.Gần năm mươi câu chuyện trong cuốn tự truyện “Tâm huyết trao đời”, bao quát khoảng thời gian từ lúc chàng sinh viên Nguyễn Ngọc Ký tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, theo lời khuyên của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về quê dạy học, trở thành giáo viên dạy giỏi của toàn ngành, đến khi là cán bộ xuất sắc của Phòng Giáo dục Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, nghỉ hưu năm 2005… càng giúp bạn đọc thêm ngưỡng mộ một con người tuy bị tàn tật về thân thể, nhưng mạnh mẽ về trí tuệ, tinh thần, có lòng tha thiết yêu đời, yêu nghề, kiên cường vượt lên thử thách nghiệt ngã của số phận và đã làm nên những điều tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể làm được. Với tâm huyết cháy bỏng của mình, thông qua mỗi câu chuyện kể, Nhà giáo Ưu tú, Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký cũng “trao đời” những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đúc rút từ chính cuộc đời mình – người thầy dạy học, viết văn bằng chân đầu tiên ở Việt Nam, với tư duy đổi mới về dạy và học, về đào tạo phát triển toàn diện con người. Đó không chỉ là những chắt lọc mang tính chuyên môn mà còn là tâm hồn, tình cảm, nhân cách cao đẹp của một nhà giáo chân chính, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội. Chính những ưu điểm trên, cuốn “Tâm huyết trao đời” của Nhà giáo Ưu tú, Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký như người bạn hiền, luôn khích lệ bạn đọc mỗi khi họ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Cuốn sách cũng truyền cảm hứng yêu đời, luôn phấn đấu vượt lên chính mình, cho các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.  “Tâm huyết trao đời”, cũng là tập cuối của bộ ba hồi ký cuộc đời nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký như một bức tranh hoàn chỉnh gửi đến bạn đọc. Trong tác phẩm, những câu chuyện giản dị được kể một cách chân thật, sinh động, có sức hấp dẫn và lay động mạnh mẽ. Mỗi chương là một cánh cửa, mở ra không gian rộng lớn cho bạn đọc hiểu thêm về tâm hồn và triết lý sống của Thầy – một con người cởi mở, khiêm nhường, giàu yêu thương, đầy khát vọng, nhiệt huyết, nhiều sáng kiến và quyết tâm…Nó thực sự là một tấm lòng cao cả của hôm qua, hôm nay và mai sau cho thế hệ sau này đang muốn vươn về tương lai tươi sáng. Nguyễn Ngọc Ký sinh ra và lớn lên ở Hải Hậu, Nam Định – vùng đất giàu truyền thống văn hiến và hiếu học. Lên 4 tuổi, không may bị bệnh, liệt cả hai tay, Nguyễn Ngọc Ký không còn điều kiện để được ăn, học, vui chơi, phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng không đầu hàng số phận, Nguyễn Ngọc Ký đã kiên trì khổ luyện, tập viết bằng chân, tập làm việc, sinh hoạt bằng chân, thay đôi tay đã bị tàn phế; được đến trường đi học, phấn đấu trở thành học sinh giỏi, hai lần được Bác Hồ tặng Huy hiệu cao quý của Người; rồi anh thi đỗ đại học, mở cánh cửa vào đời bằng… đôi chân kỳ diệu. First News – Trí Việt 

Review Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký

Cuốn sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký là một tác phẩm đầy cảm xúc và tinh thần. Tác giả đã chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc đời của mình, từ lúc anh còn là một học sinh tàn tật đến khi trở thành một nhà giáo và nhà văn thành đạt. Đọc sách, người đọc sẽ được tìm hiểu về tinh thần kiên cường, sự quyết tâm vượt qua khó khăn và tình yêu đời của tác giả. Cuốn sách không chỉ lưu lại ký ức của một con người, mà còn là một món quà tuyệt vời dành cho các thế hệ học sinh và người đọc khác. Bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm và bài học của mình, tác giả đã truyền cảm hứng cho người đọc, khuyến khích họ vượt qua nỗi sợ hãi và thành công trong cuộc sống. Cuốn sách thực sự đáng đọc và đánh giá cao vì nó không chỉ là một cuốn tự truyện, mà còn là một cảm hứng và động lực cho người đọc.

Bài Học Từ Sách Tâm Huyết Trao Đời – Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký

Đầu tiên, bài học về ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cuộc đời của Thầy Nguyễn Ngọc Ký là một minh chứng rõ ràng cho thấy, thậm chí khi đối diện với những thách thức khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể vượt qua chúng bằng cách dùng ý chí và nghị lực của mình.

Thứ hai, bài học về giá trị của việc truyền động lực cho người khác. Thầy Nguyễn Ngọc Ký đã dành trọn cuộc đời mình để truyền lửa cho nhiều thế hệ học sinh thông qua sự nghiệp giáo dục của mình và cuốn sách Tâm Huyết Trao Đời. Điều này cho thấy rằng khi ta chia sẻ niềm đam mê và nhiệt huyết của mình với người khác, ta thực sự có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của họ.

Cuối cùng, bài học về bản tính của niềm tin và hy vọng. Thầy Nguyễn Ngọc Ký đã luôn tin tưởng và hy vọng vào cuộc sống, dù cho cậu phải đối mặt với những thử thách khó khăn nhất. Việc này đã giúp cho Thầy vượt qua được tất cả những khó khăn, và cũng khuyến khích những người khác đối diện với sự khó khăn với tinh thần lạc quan và hy vọng.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone