Cuốn sách “Quy định pháp luật về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh” là một tài liệu quan trọng với nội dung về các quy định pháp luật về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho các hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh. Các quy định trong sách nhằm mục đích hỗ trợ khôi phục sản xuất và giúp các hộ sản xuất vượt qua thời kỳ khó khăn sau thiên tai, dịch bệnh. Sách cung cấp thông tin chi tiết về việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, lâm nghiệp và các dịch bệnh công bố dịch theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Đây là một cuốn sách hữu ích cho các chủ trang trại, diêm dân và các hộ nông dân, giúp họ nắm được quy định pháp luật để nhận được các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Tải Sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh PDF Miễn Phí

Đọc sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh PDF của tác giả Tác giả Quốc Hội được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia.

Tác giả: Quốc Hội.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia.
Năm xuất bản: 2017.
Trọng lượng: 50gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 0.5 cm.
Số trang: 47 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 9.900 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh PDF
Sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh PDF
Sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh

Cuốn sách “Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh” giúp đọc giả hiểu rõ hơn về cơ chế và chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong trường hợp xảy ra thiên tai và dịch bệnh.

Nội dung của sách trình bày các quy định và quy tắc cụ thể về việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh. Sách phân tích và giải thích các điều khoản của Luật phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, lâm nghiệp và bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Cuốn sách sẽ hữu ích đối với các hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã và tất cả những người sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối. Sách cung cấp những thông tin mà họ cần biết để có thể xin hỗ trợ khi bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai và dịch bệnh theo quy định pháp luật.

Tổng quan, cuốn sách mang lại nguồn thông tin quan trọng và hữu ích về quy định pháp luật và chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong trường hợp xảy ra thiên tai và dịch bệnh. Nó là một nguồn tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý chính sách, những người quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và pháp luật nông nghiệp nói riêng.

Tóm Tắt Sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh

The Government has issued Decree No. 02/2017/ND-CP on mechanisms and policies to support agricultural production recovery in areas affected by natural disasters and infectious diseases. The decree specifies support for plant varieties, livestock, aquaculture, or a portion of initial production costs to restore agricultural production affected by natural disasters and infectious diseases. Farmers and producers in the fields of agriculture, forestry, aquaculture, and salt production who are directly affected by natural disasters and infectious diseases will be supported.

Đọc Sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh Ebook Online

Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch BệnhChính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.Nghị định này quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, lâm nghiệp và các dịch bệnh công bố dịch theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.Theo Nghị định, hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh theo quy định thì sẽ được hỗ trợ.

Review Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh

Cuốn sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh là một tài liệu quan trọng và hữu ích cho các hộ nông dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, và những người làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Cuốn sách này giúp họ nắm rõ quy định pháp luật về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để làm thủ tục đăng ký hỗ trợ.

Ngoài ra, cuốn sách cũng tập trung giải thích rõ ràng những điều kiện để được hỗ trợ và các loại hình hỗ trợ mà hộ sản xuất có thể được nhận. Cuốn sách tập trung vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp và là một tiêu chuẩn định hướng rõ ràng, giúp giảm bớt áp lực cho các hộ nông dân và tăng khả năng phục hồi sản xuất trong trường hợp bị thiệt hại do thiên tai hoặc dịch bệnh.

Tóm lại, cuốn sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho các sản xuất viên trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp họ hiểu rõ quy định pháp luật và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phục hồi sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai hoặc dịch bệnh.

Bài Học Từ Sách Quy Định Pháp Luật Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch Bệnh

1. Chính phủ có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
2. Việc hỗ trợ bao gồm hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu.
3. Các loại hình thiên tai và dịch bệnh được quy định tại Luật phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, lâm nghiệp và các dịch bệnh công bố dịch theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
4. Đối tượng được hỗ trợ bao gồm hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone