Cuốn sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức của TS Giản Tư Trung không chỉ là một cuốn sách về quản trị mà còn là một tác phẩm tinh thần, triết lý với tầm nhìn rộng lớn và sự tinh tế trong việc tích hợp các giá trị văn hóa cốt yếu nhất để kiến tạo và tái tạo văn hóa tổ chức. Cuốn sách này là một sự kết nối giữa tinh thần, triết lý và phương pháp giải pháp với những tư duy và phương pháp cốt lõi về xây dựng và chuyển đổi văn hóa được chia sẻ một cách tổng thể và nguyên lý. Cuốn sách này không chỉ dành cho các doanh nghiệp mà còn áp dụng cho mọi loại hình tổ chức khác và là một cuốn sách đáng đọc đối với những ai quan tâm đến lãnh đạo và quản trị tổ chức.

Tải Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF Miễn Phí

Đọc sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF của tác giả Tác giả Giản Tư Trung được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Tri Thức.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Tri Thức.

Tác giả: Giản Tư Trung.
Nhà xuất bản: Tri Thức.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 410gr.
Kích thước: 22 x 14 x 1.9 cm.
Số trang: 396 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 225.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Quản Trị Bằng Văn Hóa - Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF
Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức

Cuốn sách “Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức” của TS Giản Tư Trung có vẻ như là một tài liệu hữu ích và đáng quan tâm về quản trị trong thời đại hiện nay.

Theo tác giả, quản trị bằng văn hóa là một phương pháp quản trị mới, vừa nhân văn và vừa hiệu quả. Tác giả tin rằng trong thế giới đầy biến động và con người ngày càng độc lập và tự do, quản trị bằng văn hóa là tương lai của quản trị và lãnh đạo. Cuốn sách này giúp độc giả hiểu được tầm quan trọng của văn hóa trong việc quản trị và xây dựng tổ chức.

Từ sách, tác giả chia sẻ những tư duy và phương pháp cốt lõi về xây dựng và chuyển đổi văn hóa tổ chức. Những thông tin này không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà còn có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức khác như trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, v.v. Sự tích hợp từ tinh thần, triết lý cho đến phương pháp và giải pháp trong cuốn sách cũng mang lại sự toàn diện và linh hoạt cho người đọc.

Về tác giả, Giản Tư Trung được biết đến là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực giáo dục và quản trị. Với các bằng cấp và kinh nghiệm đào tạo của mình, ông có sự ảnh hưởng và đóng góp đáng kể trong việc phát triển giáo dục và hình thành các nhân tố quan trọng trong lĩnh vực này.

Tổng quan, cuốn sách “Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức” của TS Giản Tư Trung có thể là một nguồn tài liệu hữu ích cho những người quan tâm đến quản trị và xây d

Tóm Tắt Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức

Cuốn sách “Quản trị bằng Văn hóa – Cách thức kiến tạo và tái tạo văn hóa tổ chức” của TS Giản Tư Trung nhấn mạnh đến phương pháp quản trị mới mang tính nhân văn và hiệu quả, đó là “Quản trị bằng Văn hóa” và “Quản trị bằng Tự trị”. Tác giả cho rằng, đây chính là tương lai của quản trị và lãnh đạo trong một thế giới đầy biến động và trong một thời đại mà con người ngày càng trở nên độc lập và tự do hơn. Cuốn sách tích hợp từ tinh thần đến phương pháp, kết nối 5 chủ thể văn hóa và chia sẻ những tư duy và phương pháp cốt lõi về xây dựng và chuyển đổi văn hóa có tính nguyên lý, áp dụng cho mọi loại hình tổ chức. Tác giả Giản Tư Trung là một nhà lãnh đạo toàn cầu và được vinh danh là một Nhà hoạt động giáo dục.

Đọc Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức Ebook Online

Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ ChứcThông qua cuốn sách, TS Giản Tư Trung cũng mong muốn góp phần cổ vũ và thúc đẩy cho sự phát triển của một phương cách quản trị mới, vừa nhân văn, vừa hiệu quả, đó là “Quản trị bằng Văn hóa / Quản trị bằng Tự trị” (Management by Culture /Management by Self-Mangement). Bởi lẽ tác giả tin rằng, bên cạnh các phương cách quản trị truyền thống như Quản trị bằng Luật lệ (Mangement by Polices) hay Quản trị bằng Mục tiêu (Management by Objectives) thì Quản trị bằng Văn hóa (Management by Culture) chính là tương lai của quản trị và tương lai của lãnh đạo trong một thế giới đầy biến động và trong một thời đại mà con người ngày càng trở nên độc lập và tự do hơn. Cuốn sách này có sự tích hợp xuyên suốt từ tinh thần, tư tưởng và triết lý cho đến phương pháp và giải pháp, cũng như có sự kết nối 5 chủ thể văn hóa là cá nhân, bộ phận, tổ chức, kinh thương, và quốc gia. Đặc biệt, những tư duy và phương pháp cốt lõi về xây dựng và chuyển đổi văn hóa được chia sẻ trong cuốn sách này có tính nguyên lý, nên không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp, mà còn có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức khác, bao gồm cả trường học, bệnh viện, báo chí, các tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, hay các tổ chức phi chính phủ.Về tác giả Giản Tư Trung:Tác giả Giản Tư Trung hiện là Chủ tịch sáng lập Học viện Quản Lý PACE, Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE, Viện trưởng Viện Giáo Dục IRED, Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Sách Hay và Chủ nhiệm IPL Scholarship. Ông nhận bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Phát triển tại Học viện Sau Đại học Geneva; Tu nghiệp về Chính sách Giáo dục Quốc tế tại Đại học Harvard; Tốt nghiệp Tiến sĩ về Giáo dục tại Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore; và tốt nghiệp Tiến sĩ về Giáo dục tại Đại học London (UCL). Với những cống hiến của Ông cho giáo dục, Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới đã vinh danh Ông là một Nhà lãnh đạo toàn cầu trong vai trò là một Nhà hoạt động giáo dục.

Review Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức

Cuốn sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức của TS Giản Tư Trung mang tới những giá trị rất lớn cho các lãnh đạo và nhân viên trong việc xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức. Tác giả tập trung vào phương pháp quản trị bằng văn hóa, vừa nhân văn vừa hiệu quả, là một lựa chọn đúng đắn cho những doanh nghiệp muốn phát triển ở thời đại hiện tại và tương lai. Cuốn sách này không chỉ hữu ích cho các doanh nghiệp, mà còn áp dụng cho mọi loại hình tổ chức khác, giúp tăng cường sự phát triển và thành công trên mọi lĩnh vực. Tác giả Giản Tư Trung là một nhà lãnh đạo toàn cầu với những nghiên cứu và cống hiến cho giáo dục, cuốn sách của ông đúng là một tác phẩm đáng đọc và đáng để tham khảo.

Bài Học Từ Sách Quản Trị Bằng Văn Hóa – Cách Thức Kiến Tạo Và Tái Tạo Văn Hóa Tổ Chức

– Quản trị bằng văn hóa là một phương cách quản trị mới vừa nhân văn vừa hiệu quả, đó là tương lai của quản trị và tương lai của lãnh đạo trong một thế giới đầy biến động và trong một thời đại mà con người ngày càng trở nên độc lập và tự do hơn.
– Cuốn sách tích hợp từ tinh thần, tư tưởng và triết lý cho đến phương pháp và giải pháp, cũng như có sự kết nối 5 chủ thể văn hóa là cá nhân, bộ phận, tổ chức, kinh thương, và quốc gia.
– Tư duy và phương pháp cốt lõi về xây dựng và chuyển đổi văn hóa được chia sẻ trong cuốn sách này có tính nguyên lý, nên không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp, mà còn có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức khác, bao gồm cả trường học, bệnh viện, báo chí, các tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, hay các tổ chức phi chính phủ.
– Tác giả Giản Tư Trung là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong vai trò là một nhà hoạt động giáo dục và có nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và xây dựng văn hóa tổ chức.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone