Cuốn sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam do chủ biên TS. Đặng Thị Thúy Hà – Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện, cung cấp cho độc giả tài liệu tham khảo về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 5 năm qua. Cuốn sách phân tích bối cảnh, đánh giá cơ hội, thách thức và thực trạng các mặt hoạt động quan trọng trong quan hệ hai nước giai đoạn 2017-2022, đồng thời chỉ ra sự điều chỉnh chính sách của Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam.

Cuốn sách được chia thành ba chương sách: Chương 1: Bối cảnh quốc tế và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc; Chương 2: Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2017-2022 và một số vấn đề đặt ra; Chương 3: Một số đánh giá, dự báo và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu cần thiết để hiểu rõ hơn về quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua và dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Tải Sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF Miễn Phí

Đọc sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF của tác giả Tác giả TS Đặng Thị Thúy Hà được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: TS Đặng Thị Thúy Hà.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 290gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 1.3 cm.
Số trang: 275 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 134.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF
Sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam

Cuốn sách “Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam” do TS. Đặng Thị Thúy Hà chủ biên là một tài liệu tham khảo hữu ích về quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn từ 2017 đến 2022.

Cuốn sách bao gồm ba chương sách đánh giá cơ hội, thách thức và tình hình hoạt động quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn này. Cuốn sách cung cấp thông tin về bối cảnh quốc tế và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc, đồng thời phân tích các vấn đề đặt ra trong quan hệ hai nước. Ngoài ra, sách cũng dự báo và chỉ ra hàm ý chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam trong thời gian tới.

Cảm nhận cá nhân về cuốn sách này là nó cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn gần đây. Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự ổn định và tích cực của quan hệ hai nước trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến quốc phòng và an ninh. Cuốn sách cũng chỉ ra những thách thức và nguy cơ mà quan hệ hai nước đang phải đối mặt, như mất niềm tin chính trị và gây cản trở cho sự phát triển của quan hệ.

Tổng quan, cuốn sách “Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam” là một nguồn tài liệu hữu ích để làm sáng tỏ về quan hệ giữa hai quốc gia trong giai đoạn gần đây và nhìn nhận các thách thức và cơ

Tóm Tắt Sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam

Cuốn sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam do TS. Đặng Thị Thúy Hà làm chủ biên, nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quan hệ hai nước tuy có những thăng trầm nhưng hữu nghị và hợp tác vẫn luôn là dòng chảy chính. Tuy nhiên, trước những điều chỉnh chiến lược lớn cũng như chính sách về đối ngoại, kinh tế, văn hóa… của Trung Quốc, bên cạnh những mặt tích cực, thuận lợi, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng phải đối mặt với không ít thách thức cũng như nguy cơ mất niềm tin chính trị lẫn nhau, gây cản trở sự phát triển quan hệ hai nước. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tài liệu tham khảo hữu ích về mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đọc Sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam Ebook Online

Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt NamTrong lịch sử 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 – 2022), quan hệ giữa hai nước tuy có những thăng trầm nhưng hữu nghị và hợp tác vẫn luôn là dòng chảy chính. Trong những năm gần đây, kể từ Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (2017) đến nay, mặc dù bối cảnh thế giới và tình hình hai nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng quan hệ Việt Nam – Trung Quốc vẫn cơ bản duy trì được xu thế ổn định và tích cực. Lãnh đạo hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, quốc phòng, an ninh. Giao lưu và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt. Qua các chuyến thăm và tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, là định hướng chiến lược nền tảng, lâu dài cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt – Trung trên khuôn khổ quan hệ là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “bốn tốt”. Tuy nhiên, trước những điều chỉnh chiến lược lớn cũng như chính sách về đối ngoại, kinh tế, văn hóa… của Trung Quốc, bên cạnh những mặt tích cực, thuận lợi, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc cũng phải đối mặt với không ít thách thức cũng như nguy cơ mất niềm tin chính trị lẫn nhau, gây cản trở sự phát triển quan hệ hai nước.Cuốn sách Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc từ năm 2017 đến nay: Những điều chỉnh chính sách của Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam do TS. Đặng Thị Thúy Hà – Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ biên, đi sâu phân tích bối cảnh, đánh giá cơ hội, thách thức và thực trạng các mặt hoạt động quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2017 – 2022, đồng thời chỉ ra sự điều chỉnh chính sách của Trung Quốc gắn với các mục tiêu chiến lược lớn trong tiến trình “trỗi dậy” của con rồng Trung Hoa. Bên cạnh đó, cuốn sách dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới khi Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra những mục tiêu đẩy mạnh việc xây dựng và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn hệ thống lý luận, chiến lược, sáng kiến, kế hoạch phát triển đất nước trong những năm tiếp theo trên nền tảng tư tưởng Tập Cận Bình, trong đó có đường lối đối ngoại.Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tài liệu tham khảo hữu ích về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông qua ba chương sách: Chương 1: Bối cảnh quốc tế và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc; Chương 2: Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2017-2022 và một số vấn đề đặt ra; Chương 3: Một số đánh giá, dự báo và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Review Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam

Cuốn sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022 là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến quan hệ giữa hai quốc gia trong bối cảnh hiện tại. Với sự chỉ đạo của TS. Đặng Thị Thúy Hà, cuốn sách đi sâu phân tích bối cảnh, đánh giá cơ hội, thách thức và thực trạng các mặt hoạt động quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời chỉ ra sự điều chỉnh chính sách của Trung Quốc gắn với các mục tiêu chiến lược lớn trong tiến trình “trỗi dậy” của con rồng Trung Hoa.

Ngoài ra, cuốn sách cũng dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới khi Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra những mục tiêu đẩy mạnh việc xây dựng và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn hệ thống lý luận, chiến lược, sáng kiến, kế hoạch phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, cuốn sách cũng chỉ ra những thách thức và nguy cơ mất niềm tin chính trị lẫn nhau, gây cản trở sự phát triển quan hệ hai nước. Từ đó, cuốn sách đưa ra các đánh giá, dự báo và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Với những nội dung đa dạng, chính xác, cuốn sách sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan và đầy đủ hơn về quan hệ giữa hai nước, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn trong quan hệ ngoại giao và kinh tế.

Bài Học Từ Sách Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022: Những Điều Chỉnh Chính Sách Của Trung Quốc Và Hàm Ý Đối Với Việt Nam

Từ cuốn sách Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc Giai Đoạn 2017-2022, chúng ta học được những bài học sau:

1. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang trong xu thế ổn định và tích cực, và hai nước có nhiều cơ hội hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, quốc phòng, an ninh.

2. Trung Quốc đang điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình để thích ứng với bối cảnh quốc tế thay đổi, đây là một thách thức đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

3. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vẫn còn nhiều thách thức, và có nguy cơ mất niềm tin chính trị lẫn nhau. Việc giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp giữa hai nước là điều cần thiết để duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác.

4. Việt Nam cần định hướng chiến lược nền tảng, lâu dài cho quan hệ Việt-Trung trên khuôn khổ quan hệ là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “bốn tốt”.

5. Việt Nam cần sẵn sàng đàm phán và xây dựng các giải pháp để giải quyết các tranh chấp giữa hai nước và đảm bảo lợi ích chung của cả hai bên.

6. Để duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc, Việt Nam cần định hướng chính sách đối ngoại đa chiều, tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone