“Những Bóng Ma Của Mác” là một bài nói của tác giả Karl Polanyi, được đăng tải vào năm 1993 tại Trường Đại học Tổng hợp Caliphoócnia (Rivécsaiđơ) trong cuộc hội thảo quốc tế “Whither marxism?” do Bécnơ Magnusơ và Xtêphen Cunlenbécgơ tổ chức. Cuốn sách này đem lại một cái nhìn tổng thể về học thuyết và tư tưởng của Mác, đồng thời cũng là một công trình triết học với trình độ học thuật cao. Tác phẩm này không chỉ tập trung vào việc nhìn lại các bài nói của Mác, mà còn đề cập đến tình hình hiện tại của thế giới mới của thị trường tư bản chủ nghĩa. Các lời khẳng định của tác giả cần phải trở về với Mác để đối phó với những trở ngại hiện tại của xã hội. Với việc sử dụng tiểu thuyết, độc giả có thể đọc và hiểu cuốn sách dễ dàng hơn, hơn nữa, nó còn mang tính tự biện cao, giúp cho các ý tưởng của tác giả trở nên rõ ràng và hấp dẫn hơn. Cuốn sách này sẽ là một tài liệu quý giá cho những ai hiện đang quan tâm đến chủ nghĩa Mác và những vấn đề phức tạp của thế giới hiện đại. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng hỗ trợ người đọc có thêm nhiều kiến ​​thức mới và độ tin cậy cao, giúp nâng cao kiến thức và nhận thức của độc giả.

Tải Sách Những Bóng Ma Của Mác PDF Miễn Phí

Đọc sách Những Bóng Ma Của Mác PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Những Bóng Ma Của Mác PDF của tác giả Tác giả Giắccơ Đêriđa được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Những Bóng Ma Của Mác PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Giắccơ Đêriđa.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 400gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 1.9 cm.
Số trang: 384 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 127.800 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Những Bóng Ma Của Mác PDF
Sách Những Bóng Ma Của Mác PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Những Bóng Ma Của Mác

Cuốn sách “Những Bóng Ma Của Mác” là một tác phẩm chính trị và triết học đầy sức mạnh. Tác giả đã sử dụng một phong cách viết tiểu thuyết để trình bày ý kiến và lý giải về tư tưởng của Mác. Những tuyên ngôn trong cuốn sách này mang tính tự biện và rõ ràng, mở ra cuộc tranh luận về tình trạng của chủ nghĩa Mác trong thế giới hiện đại.

Cuốn sách đề cao ý tưởng và học thuyết của Mác, tuyên bố rằng chúng ta cần quay lại với Mác để chống lại sự thống trị của thị trường tư bản chủ nghĩa. Đọc cuốn sách này, tôi cảm nhận được sự phân bố sắc bén của tác giả và lập luận logic, đồng thời cũng khám phá được những khía cạnh mới trong lịch sử và triết học Mác.

Tuy nhiên, cuốn sách cũng đòi hỏi người đọc có kiến thức về triết học và chủ nghĩa Mác để hiểu rõ các lập luận và tuyên bố được đưa ra. Tác giả không chỉ tập trung vào việc phê phán sự tiến bộ của thị trường tư bản chủ nghĩa, mà còn tìm cách tìm ra những giải pháp để xây dựng một xã hội công bằng và tự do.

Nói chung, cuốn sách “Những Bóng Ma Của Mác” đánh dấu một bước tiến trong việc tìm hiểu và khám phá về tư tưởng và học thuyết của Mác. Đọc qua cuốn sách này, tôi cảm nhận được sự đáng ngạc nhiên và kích thích, và hy vọng nó sẽ nguồn cảm hứng cho những người quan tâm đến chủ nghĩa Mác và các vấn đề chính trị-xã hội hiện đại.

Tóm Tắt Sách Những Bóng Ma Của Mác

Cuốn sách “Những bóng ma của Mác” là bản tuyên ngôn chính trị và công trình triết học cao cấp, được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cuốn sách khẳng định giá trị của học thuyết Mác và cần phải trở về với Mác để đối phó với trật tự thế giới mới của thị trường tư bản chủ nghĩa. Cuốn sách được bắt đầu bằng một cuộc hội thảo mang đầu đề tinh nghịch “Whither marxism?” tổ chức tại Trường đại học tổng hợp Caliphoócnia (Rivécsaiđơ) vào năm 1993. Cuốn sách được viết dưới góc độ tiểu thuyết và mang tính tự biện, trình bày một cách rõ ràng và tường minh. Cuốn sách là một cẩm nang tuyệt vời cho những ai quan tâm đến triết học và chính trị.

Đọc Sách Những Bóng Ma Của Mác Ebook Online

Những Bóng Ma Của Mác“Những bóng ma của Mác” nguyên là một bài nói trong hai buổi vào ngày 22 và 23 tháng 4 nắm 1993, tại Trường đại học tổng hợp Caliphoócnia (Rivécsaiđơ). Bìa nói này mở đầu một cuộc hội thảo quốc tế được Bécnơ Magnusơ và Xtêphen Cunlenbécgơ tổ chức dưới một đầu đề tinh nghịch và mập mờ nước đôi: “Whither marxism?” nghĩa là “Chủ nghĩa Mác đi tới đâu?” và cố nhiên có nghĩa ngầm là “ckủ nghĩa Mác đang tàn lụi dần chăng” (wither)?”…“Những bóng ma của Mác” một bản tuyên ngôn chính trị, một công trình triết học với trình độ học thuật cao, mang tính tự biện và được lý giải dưới góc độ tiểu thuyết, cuốn sách khẳng định học thuyết, tư tưởng của Mác, và xác định cần phải trở về với Mác để ckống lại trật tự thế giới mới của thị trường tư bản chủ nghĩa.

Review Những Bóng Ma Của Mác

Cuốn sách “Những bóng ma của Mác” là một tác phẩm đáng đọc cho những ai quan tâm đến chủ nghĩa Mác và tư tưởng cộng sản. Cuốn sách xoay quanh việc đánh giá tình hình hiện tại của chủ nghĩa Mác và đưa ra lời kêu gọi trở lại với các giá trị cốt lõi của Mác để tiếp tục ckống lại trật tự thế giới mới của thị trường tư bản chủ nghĩa. Tác giả sử dụng phong cách viết khéo léo và phân tích sâu sắc, đưa ra những quan điểm sắc bén và thuyết phục. Tuy nhiên, đối với độc giả mới tiếp cận với chủ nghĩa Mác, cuốn sách này có thể hơi khó hiểu và đòi hỏi kiến thức tổng quát về triết học và lịch sử. Tóm lại, “Những bóng ma của Mác” là một tác phẩm quan trọng và hấp dẫn cho những ai đam mê nghiên cứu về chủ nghĩa Mác và chính trị triết học.

Bài Học Từ Sách Những Bóng Ma Của Mác

1. Cuốn sách “Những bóng ma của Mác” là một tuyên ngôn chính trị và công trình triết học với trình độ học thuật cao.

2. Cuốn sách khẳng định lại học thuyết và tư tưởng của Mác và đưa ra những lý do để trở về với Mác.

3. Cuốn sách cho thấy cần phải đối mặt với việc Thị trường tư bản chủ nghĩa đang gây ra những vấn đề và suy thoái hệ thống kinh tế hiện nay.

4. Cuốn sách cũng nhấn mạnh vào việc cuộc cách mạng Marx đã đưa đến sự bình đẳng và hòa bình cho tất cả mọi người.

5. Cuốn sách cho thấy học thuyết và tư tưởng của Mác vẫn còn rất cần thiết và có thể sử dụng để đối phó với thế giới hiện đại.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone