Cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú là một tài liệu quý giá cho các phụ huynh và nhà giáo dục. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa quan điểm của trẻ nhỏ, của phụ huynh và của nhà giáo dục nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuốn sách đã giúp định hình cho các phương pháp giáo dục trẻ dựa trên kết quả thăm dò ý kiến có chất lượng cao. Cuốn sách được xây dựng trên nền tảng của các phiếu thăm dò ý kiến của các sinh viên ưu tú, giúp tăng tính bao quát và cụ thể của giáo dục trẻ trong gia đình. Ngoài ra, cuốn sách còn mang lại kho kinh nghiệm thực tế cho các phụ huynh và nhà giáo dục, giúp họ có thể tự tin hơn trong việc giáo dục con em mình. Với những điểm nổi bật độc đáo, cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú chắc chắn sẽ là một nguồn tài liệu quý giá cho mọi phụ huynh và nhà giáo dục.

Tải Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF Miễn Phí

Đọc sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF của tác giả Tác giả Moogwi Kim, Pumpkin được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Lao Động.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Lao Động.

Tác giả: Moogwi Kim, Pumpkin.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động.
Năm xuất bản: 09-2017.
Trọng lượng: 300gr.
Kích thước: 15.5 × 23.
Số trang: 286 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 77.400 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF
Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF
Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF
Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF
Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF
Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF
Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF
Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú

Cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú được nêu quan điểm và kết hợp các ý kiến của trẻ nhỏ, phụ huynh và nhà giáo dục nhân lực. Tác giả tổng hợp quan điểm của hơn 200 sinh viên ưu tú về phương pháp giáo dục trong gia đình, kết hợp với kinh nghiệm thực tế của mình và các nhà lãnh đạo hàng đầu. Cuốn sách mang tính bao quát và cụ thể về các phương pháp giáo dục trẻ nhỏ.

Cuốn sách thiết thực và có chứa kho kinh nghiệm trong việc giáo dục trẻ. Nó không chỉ dừng lại ở lý thuyết tổng quát mà còn cung cấp những phương pháp giáo dục thực tế. Tác giả cũng lưu ý đến việc đề xuất các phương pháp giáo dục dựa trên sự quan sát cá nhân của trẻ nhưng cũng đảm bảo tính khách quan bằng cách xem xét các luận điểm giáo dục khác nhau.

Cuốn sách cũng truyền đạt phương pháp giáo dục những người lãnh đạo hàng đầu. Nó liên kết các hành vi và kỹ năng của các nhà lãnh đạo thành công với nội dung của từng chương sách. Điều này làm cho cuốn sách trở thành một tài liệu hữu ích không chỉ về giáo dục trẻ em mà còn về phương pháp giáo dục lãnh đạo.

Cuốn sách cung cấp các phương pháp giáo dục giúp trẻ có khả năng tự hành động, tư duy độc lập và có khả năng lãnh đạo. Nó nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc nuôi dạy con cái và tạo ra một môi trường học tập tương tác tích cực và khám phá cho trẻ.

Từ thông tin trên, cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú được đánh giá là một tài liệu quan trọng và hữu ích cho các phụ huynh và những người có mong muốn trở thành những người lãnh đạo hàng đầu và giáo dục con cái một

Tóm Tắt Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú

Cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú là sự kết hợp giữa quan điểm của trẻ nhỏ, phụ huynh và nhà giáo dục nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa. Sách bao gồm các phương pháp giáo dục trẻ dựa trên kết quả thăm dò ý kiến chất lượng cao, đánh giá 7 phương châm lớn và 55 hạng mục nhỏ để đảm bảo tính bao quát và cụ thể của giáo dục trong gia đình. Cuốn sách cũng chứa đựng kinh nghiệm phong phú của tác giả trong giáo dục trẻ nhỏ, không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn cung cấp những kiến thức thực tiễn.

Đọc Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú Ebook Online

Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu TúMẹ bình thường dạy con ưu tú – Cuốn sách này là sự kết hợp hoàn hảo giữa quan điểm của trẻ nhỏ, của phụ huynh và của nhà giáo dục nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa.Điểm nổi bật nhất của sách là tính bao quát và tầm quan trọng của các phương pháp giáo dục trẻ dựa trên kết quả thăm dò ý kiến có chất lượng cao.Cuốn sách được dựa trên một lượng lớn phiếu thăm dò ý kiến của các sinh viên ưu tú về phương pháp giáo dục trong gia đình họ. Tác gải đã phân loại các kết quả theo “7 phương châm lớn và 55 hạng mục nhỏ” để đảm bảo tính bao quát và cụ thể của giáo dục trẻ trong gia đình.Đặc điểm nổi bật thứ hai của cuốn sách này chính là kinh nghiệm phong phú của tác giả, do đó cuốn sách không chỉ dừng lại ở lý thuyết tổng quát mà còn là kho kinh nghiệm thực tế trong giáo dục trẻ nhỏ. .Trong cuốn sách này, tác gải hết sức lưu ý đến việc đề xuất các phương pháp giáo dục mang tính bao quát dựa trên sự quan sát cá tính phong phú của trẻ. Đây là kết quả tổng hợp của hơn vài trăm trẻ khác nhau nên có thể áp dụng cho rất nhiều tuýp trẻ. Bên cạnh đó, họ cũng đề cập đến các phương pháp giáo dục riêng biệt dựa trên các luận điểm giáo dục khác nhau để đảm bảo tính khách quan.Đặc điểm nổi bật thứ ba là cuốn sách không đơn thuần dạy về giáo dục trẻ mà còn truyền đạt phương pháp giáo dục những người lãnh đạo hàng đầu. Ở đầu tất cả các chương,  đều nêu dẫn chứng về cách hành xử của các nhà lãnh đạo hàng đầu tại các công ty đa quốc gia và liên hệ các dẫn chứng đó với nội dung sẽ được thảo luận trong từng chương sách.Tác giả đã từng làm việc với rất nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu tại các công ty tư vấn lớn, các quỹ tín dụng, các công ty đa quốc gia, những người có tố chất lãnh đạo, năng động và có khả năng tự quyết cao. Những ý kiến quý giá của họ dành cho các vấn đề như “phương pháp giáo dục nào trong gia đình đã ảnh hưởng nhiều nhất đến thói quen sống và làm việc của họ” hay “họ đang nuôi dạy con cái như thế nào” cũng là những nội dung của các phương pháp giáo dục trong cuốn sách này.Cuốn sách tổng hợp quan điểm của hơn 200 sinh viên ưu tú về cách giáo dục trẻ em trong gia đình; quan điểm của phụ huynh, dựa trên kinh nghiệm của mẹ tác giả, và quan điểm của tôi – người làm việc trong môi trường đa quốc gia và dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế . Do đó, đây là một cuốn sách giáo khoa về các phương pháp giáo dục những nhà lãnh đạo hàng đầu có khả năng tự hành động.Ẩn sau những mục tiêu trước mắt đó, cuốn sách còn cung cấp những phương pháp giáo dục giúp trẻ có khả năng tự hành động, tư duy một cách độc lập và có khả năng lãnh đạo. Mục lục:7 Phương châm lớn và 55 hạng mục nhỏ  để nuôi dạy những đứa con ưu tú nhấtCon cái chúng ta biết ơn bố mẹ vì những phương châm giáo dục nào?Chương 1:   Làm hết sức để khuyến khích “cái tôi” ở trẻChương 2:   Hãy giúp trẻ mở rộng nhận thức, qua đó hướng trẻ  tới những công việc thích hợp nhất với chúngChương 3:   Giúp trẻ phát triển khả năng theo đuổi công việc  đến cùng (GRIT)Chương 4:   Trau dồi kỹ năng giao tiếp đỉnh caoChương 5:   Giúp trẻ tự họcChương 6:   Hãy cho trẻ học những kiến thức bên ngoài nhà trườngChương 7:   Giúp trẻ hiểu được tình yêu thương vô điều kiện  của bố mẹLời kết Tiểu sử tác giả.Tác giả: Tac giả – Moogwi Kim sinh năm 1977, học và tốt nghiệp khoa Chính sách Tổng hợp tại trường Đại học Nghĩa Thục Keio. Theo học và nhận chứng chỉ MBA (Thạc sỹ Kinh doanh) tại INSEAD. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh từng làm việc tại bộ phận ngân hàng đầu tư của cơ quan tiền tệ có vốn nước ngoài. Tại đây, anh đã tham gia các công việc liên quan đến điều động vốn và các hoạt động gia nhập sàn chứng khoán của các công ty Nhật.Đồng tác giả – Mrs. Pumpkin: Sinh năm 1947, tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học Ritsumeikan. Bà đã nuôi dạy bốn người con thành những người hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới: người thì làm việc cho quỹ đầu tư cổ phần tư nhân thuộc hạng lớn nhất thế giới, người thì làm kiểm toán tại London, người là luật sư chuyên nghiệp ở New York và người còn lại làm giáo sư ở trường Đại học tại Canada. Bà là nhân vật chính trong chương trình tư vấn dài kì và được hâm mộ trên Toyo Keizai Online mang tên Văn phòng tư vấn cuộc sống của Mrs. Pumpkin.

Review Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú

Cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú là một tài liệu quan trọng giúp các phụ huynh hiểu rõ hơn về cách giáo dục trẻ nhỏ trong gia đình. Sản phẩm được tích hợp với quan điểm của trẻ nhỏ, phụ huynh và các nhà giáo dục nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa. Điểm nổi bật của cuốn sách là sự bao quát và tầm quan trọng của các phương pháp giáo dục trẻ dựa trên kết quả thăm dò ý kiến. Cuốn sách chứa đựng kinh nghiệm phong phú của tác giả, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách giáo dục trẻ nhỏ một cách cụ thể và thực tiễn. Tóm lại, cuốn sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú là một tài liệu quý giá cho các phụ huynh trong việc giáo dục con cái của mình.

Bài Học Từ Sách Mẹ Bình Thường Dạy Con Ưu Tú

Chúng ta học được rằng giáo dục trẻ nhỏ trong gia đình cần phải dựa trên quan điểm của trẻ, phụ huynh và nhà giáo dục nhân lực, đồng thời áp dụng các phương pháp giáo dục có chất lượng cao và thích hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Cuốn sách cũng đưa ra 7 phương châm lớn và 55 hạng mục nhỏ để đảm bảo tính bao quát và cụ thể của giáo dục trẻ trong gia đình. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp cho chúng ta kho kinh nghiệm thực tế của tác giả trong việc giáo dục trẻ nhỏ. Từ đó, chúng ta có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống và giáo dục con cái của mình.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone