Cuốn sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF là một tác phẩm sử thiết thực, tập trung nghiên cứu và tái hiện mãn tính về cuộc đời và công lao của vị công thần nhà Nguyễn – Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tác giả đã sử dụng nguồn tư liệu phong phú từ các tài liệu thành văn, cùng với quá trình điền dã thực tế qua nhiều vùng miền Tổ quốc. Cuốn sách được chia thành 9 chương cùng 3 phụ lục, đem lại một bức tranh khá hoàn chỉnh về cuộc đời, sự nghiệp của tiền nhân trong việc mở mang và xác lập cương vực lãnh thổ mới cho đất Đàng Trong của chúa Nguyễn, đặc biệt là ở vùng đất Nam Bộ. Cuốn sách không chỉ là tài liệu quý giá cho những ai đam mê lịch sử, mà còn là nguồn tri thức hữu ích cho việc nghiên cứu về lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII.

Tải Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF Miễn Phí

Đọc sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF của tác giả Tác giả Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Tác giả: Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM.
Năm xuất bản: 2016.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 430gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 406 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 89.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF
Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700

Cuốn sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 là một nguồn tư liệu quý giá về cuộc sống và sự nghiệp của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Từ những dòng chữ ngắn ngủi, sách đã khắc họa rõ ràng về những công lao và thành tựu của người anh hùng này trong việc mở mang và xác lập lãnh thổ mới cho đất Đàng Trong.

Cuốn sách này được chia thành nhiều chương và phụ lục, và tác giả không chỉ dựa vào những tài liệu thành văn mà còn dựa trên những trải nghiệm thật sự của mình khi điều tra và thăm dò qua nhiều vùng miền Tổ quốc. Điều này cho phép chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và công việc của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Cuốn sách này không chỉ là một cuốn sách lịch sử về vùng đất Nam Bộ mà còn là một tài liệu quan trọng về lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII. Với giá trị và nguồn tư liệu phong phú, cuốn sách đáng để có mặt trong tủ sách của những người quan tâm và ham học hỏi về lịch sử.

Tóm Tắt Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700

Cuốn sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 là một tác phẩm đáng giá để tìm hiểu về lịch sử vùng đất Nam Bộ trong thế kỷ XVII-XVIII. Sách ghi lại sự kiện quan trọng mở rộng đất được hơn 4 vạn hộ, khai tổ xã thôn phường ấp, định lệnh thuế tô dung, mở rộng sản xuất lương thực và thiết lập hệ thống chính quyền chúa Nguyễn tại đất Đồng Nai – Gia Định. Tác giả sử dụng tài liệu của nhà Nguyễn và nghiên cứu từ nhiều vùng miền Tổ quốc, từ Quảng Bình đến An Giang để phác thảo tiểu sử và công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Cuốn sách được chia thành 9 chương và 3 phụ lục, là tài liệu học hỏi về lịch sử vùng Nam Bộ cũng như lịch sử dân tộc.

Đọc Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 Ebook Online

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu CảnhBộ sử đồ sộ nhà Nguyễn, sách Đại Nam thực lục, ghi một sự kiện quan trọng diễn ra năm Mậu Dần (1698) đời Chúa Minh Nguyễn Phúc Chu (1691-1725).Đó là “Sai Thống suất Nguyễn Hữu Kính kinh lược đất Chân Lạp, chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phúc Long (nay thăng làm phủ), dựng dinh Trấn Biên (tức Biên Hòa ngày nay), lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình (nay thăng làm phủ), dựng dinh Phiên Trấn (tức Gia Định ngày nay), mỗi dinh đều đặt các chức lưu thủ, cai bạ, ký lục và các cơ đội thuyền thủy bộ tinh binh và thuộc binh. Mở rộng đất được nghìn dặm, được hơn 4 vạn hộ, bèn chiêu mộ những dân xiêu bạt từ Bố Chính trở về Nam cho đến ở cho đông. Thiết lập xã thôn phường ấp, chia cắt giới hạn, khai khẩn ruộng nương, định lệnh thuế tô dung, làm sổ đinh điền”.Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng là dấu mốc quan trọng trong việc xác lập sự hiện diện chính thức của hệ thống chính quyền chúa Nguyễn nơi đất Đồng Nai – Gia Định xưa.Người có công lớn trong việc mở mang, xác lập cương vực lãnh thổ mới cho đất Đàng Trong của chúa Nguyễn được nói tới ở đây, là Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Kính).Khi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh mất vào năm Canh Thìn (1700), ghi chép trong Đại Nam chính biên liệt truyện cho hay: “Chúa thương tiếc quá. Tặng phong Hiệp tán công thần, đặc tiến Chưởng doanh, thụy Trung Cần, cho vàng, lụa, hậu táng. Người Chân Lạp lập đền thờ ở đầu bãi Nam Vang. Lại ở chỗ đóng quân, và ở sông Đông Khổn đạo là chỗ ông đi qua, nhân dân nhớ công đức, đều lập đền thờ…”.Những việc này đủ thấy vị quan dòng Nguyễn Hữu không chỉ nhận được sự tin yêu của đấng bề trên mà cả sự ngưỡng vọng của dân lành. Nhiều đền thơ Lễ Thành hầu đã được dựng lên thờ phụng ông nơi đất Nam Bộ, việc kỵ húy tên ông mà gọi như cây kiểng, kiếng, Tân Kiểng… đến nay vẫn còn. Sách vở nghiên cứu, ghi chép về công lao, sự nghiệp của vị công thần nhà Nguyễn, cũng đã được xuất bản dẫu chưa nhiều. Trong đó, có tác phẩm Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII của nhà văn Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành trong Quý IV năm 2016. .Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII đã góp phần phục dựng một bức tranh khá hoàn chỉnh về cuộc đời, sự nghiệp của tiền nhân. Từ tiểu sử, thân thế dòng tộc Nguyễn Hữu Cảnh cho tới vùng đất quê hương Quảng Bình.Quan trọng hơn cả, chính là công nghiệp của ông trong việc mở đất Nam Bộ cũng như những chính sách an dân, đối ngoại với ngoại bang của vị Chưởng cơ dòng Nguyễn Hữu. Những nội dung ấy, sẽ được lần mở khi bạn đọc tiếp xúc với tác phẩm này.Sách được chia thành 9 chương cùng 3 phụ lục. Nguồn tư liệu không chỉ được tác giả tham khảo từ những tài liệu thành văn mà còn thu thập qua quá trình điền dã thực tế qua nhiều vùng miền Tổ quốc, từ Quảng Bình, đến Đồng Nai, An Giang… những nơi có sự hiện diện của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cách đây hơn 300 năm. Đây là một cuốn sách có giá trị, đáng để có mặt trên giá sách của những độc giả ham tìm tòi, học hỏi về một mảng lịch sử vùng đất Nam Bộ nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung thế kỷ XVII-XVIII.

Review Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700

Cuốn sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 của nhà văn Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền là một tác phẩm đáng để đọc bởi sự cô đọng, chi tiết và tinh tế trong việc tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của vị quan dòng Nguyễn Hữu Cảnh. Tác phẩm không chỉ cung cấp những thông tin hữu ích về vùng đất Nam Bộ trong thời kỳ cuối thế kỷ XVII, mà còn giúp độc giả hiểu rõ hơn về vai trò của Lễ Thành hầu và những chính sách mở đất mới, an dân, đối ngoại của người thời đó. Điều đáng kể của cuốn sách là việc tác giả thu thập và sử dụng nhiều nguồn tư liệu từ thành văn đến trải nghiệm điền dã, đưa độc giả đến với những nơi có sự hiện diện của Lễ Thành hầu qua hơn 300 năm trước đây. Tổng thể, đây là một tác phẩm có giá trị, xứng đáng để được đọc và khám phá thêm về lịch sử dân tộc Việt Nam.

Bài Học Từ Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700

Từ cuốn sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, chúng ta có thể học được những bài học sau:

1. Công lao và đóng góp của các nhân vật lịch sử đối với sự phát triển của đất nước là rất lớn. Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những nhân vật đóng góp nhiều cho sự mở rộng lãnh thổ của chúa Nguyễn.

2. Công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII đã đóng góp sự phát triển của đất nước.

3. Quá trình mở rộng lãnh thổ đất Đàng Trong không chỉ các vị quan chính phủ mà còn cần sự ủng hộ và đóng góp của các dân tộc địa phương.

4. Chính sách an dân và đối ngoại với ngoại bang của các vị quan chính phủ rất quan trọng trong việc phát triển đất nước và giao lưu văn hoá với các quốc gia khác.

5. Sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 được tác giả tham khảo nhiều nguồn tư liệu thành văn và điền dã thực tế, chứng tỏ việc nghiên cứu lịch sử đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng và chính xác về thông tin.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone