Cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF là tài liệu quan trọng giúp sinh viên củng cố kiến thức lịch sử và học tập về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cấu trúc gồm 03 chương chi tiết, sách cung cấp cho độc giả những kiến thức vừa cơ bản, vừa chuyên sâu về quá trình đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiến hành công cuộc đổi mới.

Cuốn sách cung cấp cho độc giả không chỉ là kiến thức lịch sử, mà còn là cơ sở lý luận và phương pháp nhận thức biện chứng, tính khách quan về quá trình lãnh đạo cách mạng, giúp người đọc nắm bắt thực tiễn và áp dụng vào việc đánh giá vai trò và sự lãnh đạo của Đảng. Cuốn sách sẽ giúp độc giả tăng cường hiểu biết, nắm vững những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và đóng góp vào công tác xây dựng đất nước hiện đại, tạo nên thành công trong chủ nghĩa xã hội đất nước.

Tải Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 407gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1.8 cm.
Số trang: 440 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 85.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách “Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” là một tài liệu quan trọng và hữu ích dành cho sinh viên không chuyên lý luận chính trị, giúp họ nắm vững lịch sử, chức năng và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi đã thực sự ấn tượng với cách trình bày rõ ràng và hệ thống của cuốn sách. Mỗi chương đều được phân chia một cách logic và chi tiết, đi sâu vào các giai đoạn quan trọng trong lịch sử của Đảng, từ quá trình ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cho đến công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều này giúp cho việc nắm bắt và tiếp thu kiến thức trở nên dễ dàng hơn.

Cuốn sách cũng cung cấp cho độc giả một cách tiếp cận khách quan và biện chứng về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này rất cần thiết để đảm bảo một hiểu biết lý luận và nhận thức chặt chẽ về vai trò và sự lãnh đạo của Đảng.

Một điểm mạnh khác của cuốn sách là việc kết hợp giữa kiến thức lịch sử và cách mạng với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước. Điều này giúp sinh viên không chỉ hiểu rõ về quá trình ra đời và lãnh đạo của Đảng, mà còn hiểu về sự cần thiết và vai trò của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng thể, cuốn sách “Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” là một nguồn tài liệu quan trọng và cần thiết để các sinh viên không chuyên lý luận chính trị có thể hiểu về lịch sử và vai trò của Đảng trong quá trình phát triển đất nước. Cuốn sách này không chỉ cung cấ

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được thiết kế dành cho sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính trị. Nó cung cấp tri thức vừa cơ bản vừa chuyên sâu về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách bao gồm 3 chương bao quát lịch sử từ đấu tranh giành chính quyền, chiến đấu giành giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đến quá trình đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Nó cung cấp cơ sở lịch sử, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ, trang bị phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan để nâng cao hiểu biết lý luận và vận dụng vào xem xét, đánh giá vai trò và sự lãnh đạo của Đảng. Cuốn sách góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đọc Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị)Ngoài chương nhập môn, trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo trình có kết cấu gồm 03 chương: Chương 1 nêu quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945). Chương 2 nêu về quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975); Chương 3 nêu quá trình Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay).Giáo trình cung cấp cho sinh viên những tri thức vừa cơ bản, vừa chuyên sâu, mang tính hệ thống về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; cung cấp cơ sở lịch sử, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào con đường cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước; trang bị phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan về quá trình Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng;… từ đó nâng cao hiểu biết lý luận, nắm bắt thực tiễn, vận dụng vào xem xét, đánh giá vai trò và sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Review Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho các sinh viên tại Việt Nam. Nó không chỉ cung cấp thông tin về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn trang bị phương pháp nhận thức biện chứng và khách quan. Những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong cuốn sách này được trình bày một cách hệ thống và rõ ràng, giúp cho sinh viên hiểu biết sâu hơn về vai trò và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách cũng giúp củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào con đường cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Tôi đánh giá cao cuốn sách này vì nó mang tính thiết thực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Từ cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF, chúng ta học được những bài học quan trọng về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm:

1. Sự quan trọng của Đảng trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

2. Tầm quan trọng của lãnh đạo chính của Đảng trong việc khởi đầu và chiến đấu để giành chính quyền và hoàn thành các nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng đầu tiên (1930-1945).

3. Sự nỗ lực của Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975).

4. Quá trình Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay).

5. Tầm quan trọng của niềm tin và sự học tập lịch sử để nâng cao hiểu biết và vận dụng những tri thức lịch sử để phát triển đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng hợp lại, từ cuốn sách Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF, ta học được bài học quan trọng về sự quan trọng của Đảng trong việc xây dựng và phát triển đất nước, và cần có sự hiểu biết lịch sử để phát triển niềm tin của thế hệ trẻ và góp phần vào công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone