Cuốn sách Cuộc Chiến Dài Hơi: Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ của tác giả Rush Doshi là tác phẩm đầy cảm hứng và sáng tạo, giải thích rõ ràng suy nghĩ và hành động của Trung Quốc trong chiến lược dài hạn để đạt được mục tiêu thay thế Mỹ trong trật tự quốc tế.

Cuốn sách được chia thành 3 phần tập trung vào 3 giai đoạn khác nhau của chiến lược Trung Quốc và dựa trên các tài liệu gốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc như hồi ký, tiểu sử, ghi chép hằng ngày của quan chức cấp cao được thu thập và số hóa trong vài năm qua.

Nhờ vào phương pháp tìm hiểu có hệ thống và chặt chẽ, cuốn sách giúp cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ hiểu rõ hơn về mục tiêu của Trung Quốc và chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức địa-chính trị lớn nhất thế kỷ này.

Đối với những ai quan tâm đến vấn đề địa-chính trị và quan hệ quốc tế, Cuộc Chiến Dài Hơi: Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ là một cuốn sách cần thiết để đọc.

Tải Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF Miễn Phí

Đọc sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF của tác giả Tác giả Rush Doshi được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Rush Doshi.
Người dịch: Mỹ Châu.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 860gr.
Kích thước: 24 x 16 x 4.2 cm.
Số trang: 848 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 420.300 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cuộc Chiến Dài Hơi - Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF
Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ

Cuốn sách “Cuộc chiến dài hơi – Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ” của tác giả Rush Doshi mang đến những thông tin và phân tích sâu sắc về đại chiến lược của Trung Quốc và tầm quan trọng của nó trong mối quan hệ Mỹ-Trung.

Từ những thông tin được trích dẫn từ các tài liệu gốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mục tiêu của Trung Quốc và cách họ triển khai chiến lược của mình để đạt được mục tiêu đó. Qua từng giai đoạn, tác giả phân tích chi tiết về cách mà Trung Quốc làm suy yếu sức mạnh của Mỹ, tạo dựng ảnh hưởng và kiểm soát đối với các nước khác, và tăng cường triển khai chiến lược để soán ngôi Mỹ trong trật tự khu vực và toàn cầu.

Phong cách viết của tác giả rất khoa học – xã hội, mang tính chặt chẽ và hệ thống. Những phân tích và thông tin được trình bày một cách rõ ràng và logic, giúp độc giả hiểu sâu về đề tài mà cuốn sách muốn truyền đạt.

Điểm mạnh của cuốn sách là việc sử dụng các tài liệu gốc từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin mà tác giả truyền đạt. Sự chọn lọc và phân tích thông tin cẩn thận mang đến cái nhìn chi tiết về đại chiến lược của Trung Quốc và sự ảnh hưởng của nó đối với Mỹ và trật tự thế giới.

Tuy nhiên, có thể đôi khi việc sử dụng các tài liệu từ một phía có thể tạo ra sự thiên lệch trong quan điểm và phân tích. Điều này yêu cầu người đọc phải đánh giá và tự tìm hiểu thêm để có cái nhìn toàn diện về vấn đề.

Tổng thể, cuốn sách “Cuộc chiến dài h

Tóm Tắt Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ

Cuốn sách “Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ” của tác giả Rush Doshi là một cuốn sách tập trung vào câu hỏi về mục tiêu của Trung Quốc và chiến lược đại chiến của họ. Cuốn sách được chia thành 3 phần chính dựa trên 3 giai đoạn khác nhau trong chiến lược của Trung Quốc. Sử dụng các tài liệu gốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuốn sách giúp giải đáp một phần những câu hỏi và tranh luận đang nổi lên liên quan đến Trung Quốc. Cuốn sách tập trung vào việc làm sáng tỏ đại chiến lược của Trung Quốc với phương pháp tìm hiểu có hệ thống và chặt chẽ.

Đọc Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ Ebook Online

Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của MỹTrong bối cảnh trật tự quốc tế đang bất ổn trong những năm gần đây, khi Trung Quốc nổi lên như một siêu cường sánh ngang với Mỹ, một trong những mối quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách Mỹ – những người đang phải vật lộn với thách thức địa – chính trị lớn nhất thế kỷ này – là tìm kiếm câu trả lời cho một loạt câu hỏi quan trọng: Mục tiêu của Trung Quốc là gì? Liệu họ có xây dựng một đại chiến lược dài hạn để đạt được những mục tiêu đó? Nếu có thì chiến lược đó được triển khai như thế nào? Và Mỹ cần phải làm gì để ứng phó với đại chiến lược này?“Bức màn che phủ” đại chiến lược của Trung Quốc sẽ được “vén” lên và tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp phần nào trong cuốn sách Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ của tác giả Rush Doshi, nguyên Giám đốc Sáng kiến chiến lược Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu chính sách Brookings của Mỹ và hiện đang phụ trách vấn đề Trung Quốc trong Hội đồng An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần chính, mỗi phần tập trung vào những chiến lược khác nhau dựa trên 3 giai đoạn trong đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay thế trật tự của Mỹ. Phần thứ nhất: “Giấu mình chờ thời” – Giai đoạn đầu tiên trong đại chiến lược của Trung Quốc nhằm làm suy yếu sức mạnh của Mỹ, đặc biệt là tại Châu Á sau khi Trung Quốc nhận thức rõ hơn về mối đe dọa từ Mỹ kể từ sau bộ ba biến cố: sự kiện Thiên An Môn, chiến tranh vùng Vịnh và sự tan rã của Liên Xô (từ năm 1989 đến năm 2008); Phần thứ hai: “Tích cực tạo sự khác biệt” – Giai đoạn thứ hai trong đại chiến lược của Trung Quốc nhằm tạo dựng các dạng thức kiểm soát đối với các nước khác, xây dựng nền tảng lãnh đạo khu vực tại Châu Á sau khi khai thác điểm yếu của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 (từ năm 2009 đến 2016); Phần thứ ba: “Cục diện thay đổi trăm năm chưa từng có” – Giai đoạn thứ ba trong đại chiến lược với những bước đi mới nhất của Trung Quốc khi tăng cường triển khai chiến lược làm suy yếu đối thủ, tạo dựng ảnh hưởng nhằm soán ngôi mỹ trong trật tự khu vực và toàn cầu sau sự kiện Brexit, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại dịch vi rút Corona (từ năm 2017 đến nay).Cuốn sách sử dụng các tài liệu gốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc như hồi ký, tiểu sử, ghi chép hằng ngày của quan chức cấp cao được thu thập một cách cẩn thận và sau đó được số hóa trong vài năm qua. Với cách tiếp cận khoa học – xã hội, cuốn sách góp thêm tiếng nói vào cuộc tranh luận đang nổi lên về Trung Quốc với phương pháp tìm hiểu có hệ thống và chặt chẽ nhằm làm sáng tỏ về đại chiến lược của Trung Quốc.

Review Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ

Cuốn sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ của tác giả Rush Doshi là một tài liệu quý giá đối với những người quan tâm đến quan hệ Mỹ – Trung Quốc và tình hình chính trị quốc tế hiện nay. Cuốn sách cung cấp cái nhìn sâu sắc và phân tích chi tiết về đại chiến lược của Trung Quốc và cách thức họ muốn thay đổi trật tự của Mỹ. Tác giả đã giải thích cách thức Triều Tiên dần trở thành một đối thủ đáng gờm của Mỹ thông qua việc tăng cường quân sự và kết nối với các quốc gia khác trong khu vực Châu Á. Một điểm đáng kinh ngạc trong cuốn sách là việc sử dụng các tài liệu gốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tác giả đã thu thập và số hóa các tài liệu này trong vài năm qua, từ đó giúp ta hiểu được cách thức Trung Quốc đang hoạt động như thế nào và những mục tiêu của họ là gì. Tuy nhiên, nếu bạn không am hiểu về chính trị quốc tế, bạn có thể gặp khó khăn trong việc hiểu toàn bộ nội dung của cuốn sách. Cuộc Chiến Dài Hơi là một cuốn sách quan trọng và đáng đọc cho những người quan tâm đến quan hệ Mỹ – Trung Quốc và chính sách đối ngoại hiện nay.

Bài Học Từ Sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ

Cuốn sách Cuộc Chiến Dài Hơi – Đại Chiến Lược Của Trung Quốc Nhằm Thay Đổi Trật Tự Của Mỹ cung cấp cho độc giả những thông tin và phân tích chi tiết về đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ. Từ đó, chúng ta có thể rút ra những bài học sau:

1. Thách thức địa – chính trị lớn nhất thế kỷ này là quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, và các quốc gia khác đang phải vật lộn để đối phó với thách thức này.

2. Trung Quốc đang triển khai một đại chiến lược dài hạn nhằm thay đổi trật tự của Mỹ, và cuốn sách giải thích rõ hơn về các giai đoạn và chiến lược cụ thể đã và đang được Trung Quốc triển khai.

3. Cuốn sách sử dụng các tài liệu gốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu và hiểu rõ quan điểm, suy nghĩ của đối thủ để chủ động đối phó.

4. Cần có các chiến lược và phương pháp tốt hơn để đối phó với Trung Quốc và bảo vệ trật tự quốc tế hiện tại.

5. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các chính sách và quyết định đúng đắn, đồng thời cần phải tận dụng các cơ hội để tương tác, hợp tác và cạnh tranh với Trung Quốc.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone