Cuốn sách “Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam” là một tài liệu quan trọng và hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực pháp luật tố tụng dân sự. Với sự chủ biên của PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, cuốn sách phân tích và làm rõ về vấn đề cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự, đưa ra những yêu cầu và giải pháp thúc đẩy hiệu quả của việc này.

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự tại Việt Nam, cũng như những khó khăn và thách thức mà đương sự thường gặp khi cung cấp, thu thập chứng cứ. Tác giả cũng trình bày về thực tiễn và pháp luật Việt Nam liên quan đến việc cung cấp, thu thập chứng cứ và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc này.

Với nội dung phong phú và chi tiết, cuốn sách “Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam” là một tài liệu quan trọng cho các chuyên gia, luật sư, nhà nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm đến lĩnh vực pháp luật tố tụng dân sự. Cuốn sách có thể được tìm thấy dưới dạng PDF để bạn đọc dễ dàng truy cập và sử dụng.

Tải Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF Miễn Phí

Đọc sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF của tác giả Tác giả PGS TS Nguyễn Thị Thu Hà được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: PGS TS Nguyễn Thị Thu Hà.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 270gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 1.2 cm.
Số trang: 256 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 108.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF
Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Cuốn sách “Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam” mang lại cho tôi một cái nhìn tổng quan về quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự tại Việt Nam. Tác giả đã phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận cũng như thực trạng pháp luật trong việc cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự.

Tôi nhận thấy rằng hoạt động cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự đang gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Các đương sự thường vi phạm thời hạn cung cấp chứng cứ và không biết cách tìm kiếm, thu thập chứng cứ một cách hiệu quả. Hơn nữa, sự ỷ lại và phụ thuộc vào Tòa án của đương sự cũng làm cho việc thu thập chứng cứ trở nên không hiệu quả.

Cuốn sách cũng chỉ ra rằng sự hỗ trợ từ luật sư trong việc thu thập chứng cứ chưa đạt được hiệu quả cao, và các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ chứng cứ cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho đương sự.

Tác giả cung cấp 5 yêu cầu và 3 giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc cung cấp, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam. Đây là những gợi ý quan trọng để cải thiện quy trình thu thập chứng cứ và đảm bảo tính chính xác, công bằng trong tố tụng.

Tổng thể, cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích, cung cấp nhiều thông tin lý luận và thực tiễn về việc cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự tại Việt Nam.

Tóm Tắt Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Cuốn sách Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam là tài liệu tham khảo quan trọng về hoạt động cung cấp, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự. Tác giả đã phân tích, làm rõ về các vấn đề lý luận chung và thực tiễn của pháp luật Việt Nam về vấn đề này, đồng thời đưa ra 5 yêu cầu và 3 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc cung cấp, thu thập chứng cứ. Cuốn sách mang lại nhiều giá trị về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng pháp luật tố tụng dân sự.

Đọc Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam Ebook Online

Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt NamCung cấp, thu thập chứng cứ trước hết là quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam, Để chứng minh cho yêu cầu, phản đối yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp lý, đương sự có quyền và nghĩa vụ đưa lại cho Tòa án tất cả những tài liệu mà họ có của vụ việc dân sự mà Tòa án đang giải quyết theo trình tự, thủ tục, thời hạn mà pháp luật tố tụng dân sự quy định. Trên thực tế, hoạt động cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự gặp rất nhiều khó khăn như các đương sự thường vi phạm thời hạn cung cấp chứng cứ; đương sự không biết tìm kiếm, thu thập chứng cứ ở đâu, bằng cách nào; có tâm lý ỷ lại, phụ thuộc vào Tòa án dẫn đến việc thu thập chứng cứ của đương sự không hiệu quả; sự hỗ trợ của luật sư trong việc thu thập chứng cứ cũng chưa hiệu quả; các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ hoặc quản lý chứng cứ cũng chưa tạo điều kiện cho đương sự có được chứng cứ khi đương sự yêu cầu. Cuốn sách Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà làm chủ biên tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận chung về cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự; thực trạng pháp luật Việt Nam về cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; trên cơ sở đó, tác giả đưa ra 5 yêu cầu và 3 giải pháp nâng cao hiệu quả của việc cung cấp, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, mang lại nhiều giá trị về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng pháp luật tố tụng dân sự.

Review Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Cuốn sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu và luật sư, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật tố tụng dân sự. Cuốn sách giúp đọc giả hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của đương sự trong việc cung cấp, thu thập chứng cứ và phân tích các vấn đề lý luận chung trong việc này.

Tác giả đã thực hiện một công việc rất tốt khi phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về cung cấp, thu thập chứng cứ và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả của việc cung cấp, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam. Cuốn sách mang lại nhiều giá trị cho việc áp dụng pháp luật tố tụng dân sự, giúp đọc giả có được cái nhìn tổng quan và sâu sắc về vấn đề này.

Tuy nhiên, việc thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự gặp rất nhiều khó khăn, và các giải pháp được đưa ra trong cuốn sách này cũng có thể còn chưa đủ để giải quyết hoàn toàn các vấn đề liên quan đến việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, Cuốn sách vẫn là một tài liệu tham khảo quan trọng cho các chuyên gia và nhà làm luật.

Bài Học Từ Sách Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

The book “Cung Cấp, Thu Thập Chứng Cứ Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam” provides valuable insights into the rights and obligations of litigants in civil proceedings in Vietnam, particularly with regard to the collection and submission of evidence. The book highlights many challenges faced by litigants in collecting evidence, such as time limitations and lack of knowledge about where and how to gather evidence. It also emphasizes the importance of effective legal representation and the need for cooperation from organizations and individuals holding evidence.

The book offers theoretical and practical analyses of the general principles and current legal regulations on the collection and submission of evidence in civil proceedings in Vietnam. It also provides five requirements and three solutions for enhancing the effectiveness of evidence collection and submission in litigation.

Overall, the book is a valuable reference source for researchers and legal practitioners in the field of civil litigation in Vietnam, and underscores the importance of evidence in ensuring fair and just resolution of legal disputes.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone