Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội là cuốn sách phân tích sâu sắc về mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc trong thời đại hiện đại, đặc biệt là trong mạng Internet lên ngôi. Cuốn sách gồm 12 chuyên đề được phân loại chi tiết, trong đó có 6 chuyên đề đầu tiên giúp độc giả hiểu rõ về phạm vi và khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội. Tiếp theo, cuốn sách tập trung phân tích cụ thể những đặc trưng chủ yếu của các nhóm mâu thuẫn xã hội tương ứng, giúp độc giả hiểu rõ hơn về các loại mâu thuẫn xã hội đang tồn tại ở Trung Quốc ngày nay. Cuối cùng, cuốn sách phân tích sâu sắc về đặc trưng của mâu thuẫn xã hội trong thời đại mạng Internet, cũng như cách ứng phó với chúng để giúp độc giả có thể nắm rõ chi tiết về mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc hiện nay. Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội là cuốn sách hữu ích và cần thiết cho các nhà quản trị xã hội và những ai quan tâm đến vấn đề mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc ngày nay.

Tải Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF Miễn Phí

Đọc sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF của tác giả Tác giả GS Ngô Trung Dân được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: GS Ngô Trung Dân.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 480gr.
Kích thước: 14.5 x 20.5.
Số trang: 456 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 126.900 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội - 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF
Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội - 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF
Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội - 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF
Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội - 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF
Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội - 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF
Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội - 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF
Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội - 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF
Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội

Cuốn sách “Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội” có một nội dung rất đa dạng và phong phú về mâu thuẫn xã hội. Nhìn chung, cuốn sách này giúp độc giả hiểu rõ về các khía cạnh và đặc trưng của mâu thuẫn xã hội trong xã hội hiện đại.

Phần đầu của sách tập trung vào tổng quan về mâu thuẫn xã hội, giúp độc giả hiểu rõ về phạm vi và khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội. Đây là một bước cần thiết để đưa ra các phân tích sau này về những mâu thuẫn xã hội cụ thể.

Tiếp theo, sách phân tích cụ thể về những đặc trưng chủ yếu của các nhóm mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc. Điều này giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về những mâu thuẫn giai đoạn hiện tại tại đất nước này và tầm quan trọng của chúng. Các chuyên đề này giúp độc giả nhận thức rõ về những mâu thuẫn mà xã hội Trung Quốc đang phải đối mặt.

Cuối cùng, sách tập trung vào mâu thuẫn xã hội trong thời đại Internet. Điều này rất thú vị vì nó phản ánh sự phát triển và ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến xã hội Trung Quốc. Cuốn sách đưa ra những phân tích về khả năng xảy ra rối ren xã hội trong tương lai gần và cung cấp những khái niệm để ứng phó tích cực với những mâu thuẫn xã hội này.

Tổng thể, cuốn sách “Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội” là một tác phẩm hữu ích giúp độc giả hiểu rõ về mâu thuẫn xã hội và nh

Tóm Tắt Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội

Cuốn sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội, gồm 12 chuyên đề về mâu thuẫn xã hội. 6 chuyên đề đầu phân tích tổng quan về khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội. 3 chuyên đề tiếp theo phân tích những đặc trưng chủ yếu của nhóm mâu thuẫn xã hội tương ứng nổi bật và chiếm vị trí quan trọng trong các loại mâu thuẫn xã hội giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc. 3 chuyên đề cuối phân tích đặc trưng của mâu thuẫn xã hội trong thời đại mạng lên ngôi. Cuốn sách cũng đề cập đến khả năng xảy ra rối ren xã hội ở Trung Quốc trong tương lai gần cũng như việc ứng phó tích cực và hiệu quả đối với mâu thuẫn xã hội.

Đọc Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội Ebook Online

Nội dung cuốn sách gồm 12 chuyên đề về mâu thuẫn xã hội trong đó 6 chuyên đề đầu phân tích tổng quan về phạm vi, khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội; 3 chuyên đề tiếp theo phân tích cụ thể những đặc trưng chủ yếu của nhóm mâu thuẫn xã hội tương ứng nổi bật và chiếm vị trí quan trọng trong các loại mâu thuẫn xã hội giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc; 3 chuyên đề cuối phân tích đặc trưng của mâu thuẫn xã hội trong thời đại mạng Internet lên ngôi, khả năng xảy ra rối ren xã hội ở Trung Quốc trong tương lai gần cũng như việc ứng phó tích cực, hiệu quả đối với mâu thuẫn xã hội.

Review Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội

Cuốn sách “Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội” là một tài liệu vô cùng cần thiết và hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc hiện nay. Cuốn sách gồm 12 chuyên đề rất tổng quát và cụ thể, giúp người đọc hiểu rõ hơn về phạm vi và khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội, cũng như đặc trưng chủ yếu của nhóm mâu thuẫn xã hội trong các loại mâu thuẫn giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, cuốn sách còn đưa ra những khía cạnh mới về mâu thuẫn xã hội trong thời đại mạng Internet lên ngôi, đồng thời ứng phó tích cực, hiệu quả đối với mâu thuẫn xã hội. Với cách trình bày rõ ràng và dễ hiểu, cuốn sách đáng để mọi người đọc và nghiên cứu để hiểu rõ hơn về mâu thuẫn xã hội đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bài Học Từ Sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội

Từ cuốn sách Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội – 12 Chuyên Đề Về Mâu Thuẫn Xã Hội PDF, chúng ta học được:

1. Mâu thuẫn xã hội là hiện tượng phổ biến trong xã hội và có nhiều dạng khác nhau.
2. Các đặc trưng của nhóm mâu thuẫn xã hội tương ứng đóng vai trò quan trọng trong các loại mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc hiện nay.
3. Thời đại mạng Internet đang làm tăng nguy cơ xảy ra rối ren xã hội ở Trung Quốc.
4. Cần có các biện pháp ứng phó tích cực, hiệu quả đối với mâu thuẫn xã hội.

Từ những bài học này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc hiện nay và cách ứng phó với các tình huống xảy ra để đảm bảo ổn định, an ninh xã hội.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone