Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em is a comprehensive and detailed guidebook on vocabulary, which helps children to expand their knowledge and understand the meaning of words through vivid illustrations. With this book, children not only learn many words and improve their reading comprehension but also have access to diverse and useful sources of knowledge.

Each word is clearly annotated with its part of speech, phonetics, and appropriate definitions. Words are explained in context and placed in sample sentences to clarify their meanings. Some words also have accompanying illustrations.

English has many homophonic words, so in this book, these words are also presented with multiple definitions.

Overall, Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em is a fantastic resource for children to enrich their vocabulary and expand their knowledge of the English language.

Tải Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF Miễn Phí

Đọc sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF của tác giả Tác giả OM KIDZ được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Thế Giới.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Thế Giới.

Tác giả: OM KIDZ.
Người dịch: Bùi Mạnh Chiến.
Nhà xuất bản: Thế Giới.
Năm xuất bản: 12-2017.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 400gr.
Kích thước: 28 x 21.5 x 1 cm.
Số trang: 256 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 189.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Childrens Picture Dictionary - Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF
Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em

Cuốn sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em là một tài liệu hữu ích và tuyệt vời cho trẻ em để mở rộng vốn từ vựng của mình. Việc sử dụng hình ảnh minh họa sinh động giúp trẻ dễ dàng hiểu và ghi nhớ từ mới một cách nhanh chóng.

Tôi rất ấn tượng với cách cuốn sách giải thích từ vựng. Mỗi từ được chú thích từ loại, phiên âm và giải nghĩa rõ ràng. Việc đặt từ trong một câu ví dụ cũng rất hữu ích để làm rõ hơn nghĩa của từ. Điều này giúp trẻ em không chỉ biết nghĩa của từ mà còn biết cách sử dụng từ đó trong ngữ cảnh thực tế.

Cuốn sách cũng giúp trẻ em tiếp cận được nguồn tri thức đa dạng và bổ ích. Việc học từ vựng không chỉ giúp trẻ có thể đọc hiểu tốt hơn mà còn mở rộng kiến thức của trẻ về thế giới xung quanh.

Tuy tiếng Anh có nhiều từ đa nghĩa, nhưng cuốn sách đã trình bày các từ này với nhiều định nghĩa khác nhau. Điều này giúp trẻ em hiểu rõ hơn về sự đa dạng của từ ngữ và cách sử dụng từ đó trong các tình huống khác nhau.

Tổng thể, cuốn sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em là một nguồn tài liệu hữu ích và thiết thực cho trẻ em trong việc mở rộng vốn từ vựng và nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Tóm Tắt Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em

Cuốn sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em là hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về từ vựng bằng những hình ảnh minh họa sinh động. Cuốn sách giúp trẻ mở rộng vốn từ, nâng cao khả năng đọc hiểu và tiếp cận được nguồn tri thức đa dạng, bổ ích. Mỗi từ được chú thích từ loại, phiên âm và giải nghĩa phù hợp. Các từ được giải thích nghĩa và được đặt trong một câu ví dụ. Cuốn sách cũng trình bày nhiều định nghĩa khác nhau cho các từ đa nghĩa trong tiếng Anh.

Đọc Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em Ebook Online

Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ EmChildrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em là cuốn sách hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về từ vựng, giúp trẻ mở rộng vốn từ và hiểu rõ nghĩa của từ thông qua những hình ảnh minh họa sinh động. Với cuốn sách này, trẻ không những học được nhiều từ, nâng cao khả năng đọc hiểu mà còn có thể tiếp cận được nguồn tri thức đa dạng, bổ ích.Mỗi từ đều có chú thích từ loại rõ ràng, có phiên âm, giải nghĩa phù hợp. Các từ được giải thích nghĩa và được đặt trong một câu ví dụ nhằm làm rõ hơn nghĩa của từ. Một số từ có hình minh họa kèm theo.Tiếng Anh có nhiều từ đa nghĩa, vì thế trong cuốn sách, các từ này cũng được trình bày với nhiều định nghĩa khác nhau.

Review Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em

Cuốn sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em là một tài liệu hữu ích dành cho trẻ em để học từ vựng tiếng Anh. Những hình ảnh minh họa sinh động giúp trẻ em hiểu rõ hơn về các từ vựng, từ loại và cách sử dụng chúng trong câu. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp phiên âm và nhiều định nghĩa khác nhau cho các từ đa nghĩa, giúp trẻ em nắm bắt được ý nghĩa chính xác của từ. Tôi rất ấn tượng với cách trình bày chi tiết và rõ ràng của từng từ trong cuốn sách này, đặc biệt là các câu ví dụ thiết thực. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ giúp trẻ em nâng cao khả năng tiếng Anh của mình một cách đáng kể. Overall, Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em là một cuốn sách hữu ích và đáng đọc đối với các bé học tiếng Anh.

Bài Học Từ Sách Childrens Picture Dictionary – Từ Điển Tranh Dành Cho Trẻ Em

Chúng ta học được nhiều từ vựng mới thông qua những hình ảnh minh họa sinh động. Cuốn sách giúp trẻ mở rộng vốn từ và hiểu rõ nghĩa của từ. Mỗi từ có chú thích từ loại rõ ràng, có phiên âm, giải nghĩa phù hợp và được đặt trong một câu ví dụ nhằm làm rõ hơn nghĩa của từ. Chúng ta cũng học được cách sử dụng các từ đa nghĩa với nhiều định nghĩa khác nhau. Cuốn sách giúp trẻ nâng cao khả năng đọc hiểu và tiếp cận được nguồn tri thức đa dạng, bổ ích.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone