“Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam” là một cuốn sách cấp thiết về thực trạng quản trị toàn cầu, khu vực hiện nay trên thế giới. Cuốn sách được chủ biên bởi TS. Mai Thị Hồng Tâm, và đưa ra các hàm ý đối với Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngầm giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới – Mỹ và Trung Quốc trong các tổ chức quản trị toàn cầu. Việc nắm bắt tình hình để đưa ra những đối sách phù hợp là rất cần thiết để phát triển đất nước và dung hòa mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Cuốn sách là tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến tình hình hiện nay của thế giới và Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngầm giữa các cường quốc toàn cầu.

Tải Sách Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam PDF Miễn Phí

Đọc sách Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam PDF của tác giả Tác giả Mai Thị Hồng Tâm được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội.

Tác giả: Mai Thị Hồng Tâm.
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 470gr.
Kích thước: 24 x 16 x 2.2 cm.
Số trang: 456 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 251.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cạnh Tranh Mỹ - Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam PDF
Sách Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam

Cuốn sách “Cạnh tranh Mỹ – Trung trong các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực và một số hàm ý đối sách của Việt Nam” là một tài liệu nghiên cứu quan trọng về tình hình cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong các tổ chức quản trị toàn cầu và khu vực. Tác giả chủ yếu tập trung vào tình hình hiện tại và triển vọng của cuộc cạnh tranh này trong tương lai.

Qua việc nghiên cứu các mối quan hệ và hàm ý đối sách của Việt Nam, cuốn sách giúp đưa ra cái nhìn tổng quan về vai trò và vị trí của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh này. Việt Nam cần nắm bắt tình hình và có những đối sách phù hợp để đảm bảo phát triển của đất nước và duy trì mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, thông qua đoạn văn trên, khó đưa ra nhận xét chi tiết và sâu sắc về cuốn sách vì chỉ cung cấp một phần nhỏ của nội dung và không diễn đạt ý kiến cá nhân. Để hiểu rõ hơn về cuốn sách, tôi khuyến nghị đọc trực tiếp bản PDF để nắm bắt đầy đủ thông tin và lập được cá nhân cảm nhận riêng.

Tóm Tắt Sách Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam

Cuốn sách “Cạnh tranh Mỹ – Trung trong các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực và một số hàm ý đối sách của Việt Nam” do TS. Mai Thị Hồng Tâm chủ biên là một đề tài nghiên cứu về thực trạng quản trị toàn cầu, khu vực hiện nay trên thế giới. Cuốn sách giải thích về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực và ảnh hưởng của hai cường quốc này đến Việt Nam. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sát sao, phù hợp và ứng biến nhanh chóng của các tổ chức quản trị toàn cầu khi đối mặt với những nguy cơ và rủi ro về an ninh toàn cầu. Việt Nam cần nắm bắt tình hình để đưa ra đối sách phù hợp và dung hòa mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, để phát triển đất nước.

Đọc Sách Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam Ebook Online

Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt NamNhân loại ngày càng phát triển cũng đồng nghĩa với việc các quốc gia, các tổ chức ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh của thế giới. Các tổ chức đa quốc gia điển hình như Liên Hợp Quốc tưởng chừng sẽ là một diễn đàn để các quốc gia cùng hợp tác, cùng phát triển và cùng đề phòng những mối an nguy còn tiềm tàng. Thế nhưng kể từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, chúng ta mới có cái nhìn cụ thể và sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa các cường quốc, cụ thể là Mỹ và Trung Quốc trong những “sân chơi” quy mô toàn cầu này!Ấn phẩm “Cạnh tranh Mỹ – Trung trong các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực và một số hàm ý đối sách của Việt Nam” do TS. Mai Thị Hồng Tâm chủ biên, là một đề tài nghiên cứu cấp thiết về thực trạng quản trị toàn cầu, khu vực hiện nay trên thế giới. Sự phù hợp, sát sao và ứng biến nhanh chóng chính là yếu tố cần để các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực đối mặt với những nguy cơ và rủi ro về an ninh toàn cầu như lương thực, dịch bệnh, tài chính tiền tệ, năng lượng,… Thế nhưng lợi ích chung để đạt được những điều đó đã thực sự diễn ra chưa hay ngay trong chính những tổ chức lớn của thế giới vẫn tồn tại sự cạnh tranh ngầm giữa hai quốc gia được coi là 2 cực của thế giới hiện tại?Xu hướng thế giới đa cực đã và đang có xu thế xuất hiện, các cường quốc mới nổi lên với các tiềm lực về kinh tế, quân sự chắc chắn sẽ tạo ra những ảnh hưởng đến các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực. Vậy nên Việt Nam cần nắm bắt tình hình để đưa ra những đối sách phù hợp để phát triển đất nước cũng như dung hòa mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc.

Review Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam

Cuốn sách “Cạnh tranh Mỹ – Trung trong các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực và một số hàm ý đối sách của Việt Nam” là một tài liệu nghiên cứu cụ thể và chính xác về tình hình cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực. Tác phẩm giúp điểm mặt chính xác các căng thẳng hiện tại và các hàm ý đối sách của Việt Nam trong bối cảnh này. Cuốn sách góp phần đưa ra những đề xuất, khuyến nghị hữu ích cho việc phát triển của Việt Nam trong mối quan hệ với các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Với thông tin, phân tích chính xác, sách là một tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế.

Bài Học Từ Sách Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những bài học quan trọng về quản trị toàn cầu và cách Việt Nam có thể thích ứng với sự thay đổi của thế giới:

1. Các quốc gia và tổ chức quản trị toàn cầu phải đối mặt với nhiều nguy cơ và rủi ro, và cần phải sự phù hợp, sát sao và ứng biến nhanh chóng để đảm bảo an ninh toàn cầu.

2. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc trong các tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực vẫn còn tồn tại và có thể gây ảnh hưởng đến toàn cầu.

3. Các quốc gia mới nổi lên của thế giới đang có xu hướng đa cực hóa và có thể tác động đến tổ chức quản trị toàn cầu, khu vực.

4. Việt Nam cần nắm bắt tình hình và đưa ra đối sách phù hợp để phát triển đất nước và dung hòa mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.

5. Cuốn sách là một tài liệu rất hữu ích cho những người quan tâm đến vấn đề quản trị toàn cầu và đối ngoại của Việt Nam.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone