Cuốn sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết PDF đã được biên soạn bởi Thạc sĩ Nguyễn Danh Khoa, công tác tại Viện Khoa học an toàn Việt Nam. Cuốn sách cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật về các quy định pháp luật liên quan đến công tác an ninh, quốc phòng, đồng thời trang bị những kiến thức quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nội dung của cuốn sách bao gồm các luật liên quan đến an ninh, quốc phòng và văn bản hướng dẫn thi hành, quy định về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cơ yếu và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho những người làm công tác quản lý an ninh, quốc phòng và tất cả bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Tải Sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết PDF Miễn Phí

Đọc sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết PDF của tác giả Tác giả ThS Nguyễn Danh Khoa được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông.

Tác giả: ThS Nguyễn Danh Khoa.
Nhà xuất bản: Thông Tin Và Truyền Thông.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 520gr.
Kích thước: 27 x 19 x 2.5 cm.
Số trang: 504 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 405.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết PDF
Sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết

Cuốn sách “Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết” có vẻ rất hữu ích và cần thiết cho những người làm công tác quản lý an ninh, quốc phòng. Đây là một nguồn tài liệu quan trọng để nắm bắt các quy định của Nhà nước về công tác an ninh, quốc phòng.

Sách được biên soạn bởi Thạc sĩ Nguyễn Danh Khoa, người có kinh nghiệm làm việc tại Viện Khoa học an toàn Việt Nam, cho thấy cuốn sách có sự đáng tin cậy và chuyên môn cao.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như các luật liên quan đến công tác an ninh, quốc phòng, quy định về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và cơ yếu, cũng như quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Với các thông tin này, cuốn sách có thể giúp cho người đọc có được cái nhìn tổng quan về các quy định pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đồng thời, nó cũng cung cấp cho người làm công tác quản lý an ninh, quốc phòng những hướng dẫn chi tiết và cách thức thực hiện công việc hiệu quả.

Tuy nhiên, để đánh giá chính xác về cuốn sách này, cần phải đọc trực tiếp cuốn sách và xem xét những thông tin và phân tích cụ thể mà sách mang lại.

Tóm Tắt Sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết

Cuốn sách “Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết” giúp người đọc nắm bắt các quy định của Nhà nước về công tác an ninh, quốc phòng. Tác giả nhấn mạnh việc bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên, yêu cầu huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học. Cuốn sách cũng đề cập đến việc kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với các hoạt động xây dựng đất nước và đối ngoại, đồng thời tập trung vào các quy định pháp luật cần biết trong lĩnh vực này. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho những người làm công tác quản lý an ninh, quốc phòng và tất cả bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

Đọc Sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết Ebook Online

Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần BiếtBảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Vấn đề căn cốt này đã được Đảng ta xác định qua nhiều kỳ đại hội, bởi nó được xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Việc tạo ra sức mạnh quốc phòng, an ninh không chỉ ở sức mạnh quân sự, an ninh mà phải huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học. Phải kết hợp hữu cơ giữa quốc phòng, an ninh với các mặt xây dựng đất nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại. Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Nhằm giúp những người làm công tác quản lý an ninh, quốc phòng nói riêng và tất cả bạn đọc nói chung nắm bắt các quy định của Nhà nước về công tác an ninh, quốc phòng, Thạc sĩ Nguyễn Danh Khoa công tác tại Viện Khoa học an toàn Việt Nam đã biên soạn cuốn sách:CẢM NANG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾTNội dung cuốn sách gồm những phần chính như sau:Phần thứ nhất. Các Luật liên quan đến công tác an ninh, quốc phòng và văn bản hướng dẫn thi hànhPhần thứ hai. Quy định về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới Phần thứ ba. Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninhPhần thứ tư. Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cơ yếuPhần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Review Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết

Cuốn sách “Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết” là một tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm và làm việc trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Cuốn sách cung cấp những kiến thức, quy định pháp luật mới nhất, giúp độc giả nắm bắt được các định hướng chính sách về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, cuốn sách còn đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm quý báu để xây dựng một lực lượng quốc phòng, an ninh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Tổng thể, đây là một cuốn sách rất cần thiết và hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm đến công tác quốc phòng, an ninh.

Bài Học Từ Sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết

1. Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của Đảng và Nhà nước, bởi nó được xuất phát từ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Việc tạo ra sức mạnh quốc phòng, an ninh không chỉ ở sức mạnh quân sự, an ninh mà phải huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học.

3. Để xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cần kết hợp hữu cơ giữa quốc phòng, an ninh với các mặt xây dựng đất nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại.

4. Cuốn sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết cung cấp cho người đọc những quy định của Nhà nước về công tác an ninh, quốc phòng và hỗ trợ họ có thể nắm bắt các quy định đó.

5. Cuốn sách là một nguồn tài liệu hữu ích cho những người làm công tác quản lý an ninh, quốc phòng và tất cả các bạn đọc có quan tâm đến công tác này nắm bắt các quy định của Nhà nước về an ninh, quốc phòng.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone