Bộ sách Cắt May Căn Bản bao gồm kỹ thuật cắt may căn bản và cắt may thời trang, chứa đựng những thông tin quan trọng để giúp người đọc hiểu về ngành nghề cắt may và triển khai mẫu theo nguyên tắc chung. Cuốn sách này cũng chứa đầy đủ các loại áo quần căn bản của trẻ em, phụ nữ và nam giới, giúp người đọc nắm vững phần căn bản của kỹ thuật cắt may. Ngoài ra, cuốn sách còn trình bày về thiết kế các mẫu y phục nữ, giúp người đọc tìm hiểu và triển khai các chi tiết để có thể hoàn thành kiểu áo quần theo ý muốn. Cuốn sách hữu ích này sẽ giúp cho người đọc có thể sáng tạo, phù hợp với màu sắc, đường nét và tính chất của vải và tự tin thực hành những kỹ thuật cắt may căn bản và chuyên sâu. Bộ sách cung cấp file PDF để người đọc có thể dễ dàng tham khảo và thực hành.

Tải Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF Miễn Phí

Đọc sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF của tác giả Tác giả Nhiều Tác Giả được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ Việt Nam.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ Việt Nam.

Tác giả: Nhiều Tác Giả.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam.
Năm xuất bản: 2021.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 1731gr.
Kích thước: 26.5 x 19 x 4.5 cm.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 257.400 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF
Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ

Cuốn sách “Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ” có vẻ rất hữu ích cho những người muốn đi sâu vào ngành nghề cắt may. Từ những thông tin được cung cấp, đây là một cuốn sách đầy đủ và chứa đựng nhiều kiến thức về cắt may.

Cuốn sách đưa ra các nguyên tắc chung về nhìn mẫu và triển khai mẫu, và sau đó tập trung vào việc sáng tạo với các yếu tố như màu sắc, đường nét và tính chất của vải. Cuốn sách cũng chia thành hai phần: phần căn bản và phần chuyên sâu. Phần căn bản đi vào chi tiết về cắt may áo quần căn bản cho trẻ em, phụ nữ và nam giới. Phần chuyên sâu tập trung vào thiết kế các mẫu y phục nữ.

Tác giả lưu ý đến việc thiết kế các kiểu áo quần thời trang phù hợp với mọi môi trường sinh hoạt của phụ nữ. Điều này cho thấy rằng cuốn sách hướng dẫn người đọc áp dụng kiến thức vào thực tế và làm việc trong ngành thời trang.

Dựa trên mô tả trên, tôi cho rằng cuốn sách này có thể cung cấp cho người đọc kiến thức cần thiết để trở thành một người cắt may chuyên nghiệp. Nó tập trung vào hai giai đoạn căn bản và chuyên sâu, đem lại nhiều thông tin chi tiết và cung cấp các mẫu cụ thể cho người đọc tham khảo. Nếu bạn quan tâm đến ngành nghề cắt may, cuốn sách này có thể là một sự lựa chọn tốt để nắm vững kỹ thuật và phát triển khả năng sáng tạo.

Tóm Tắt Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ

Cuốn sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ là tài liệu hữu ích giúp cho người muốn học cắt may. Cuốn sách đề cập đến kỹ thuật cắt may qua hai giai đoạn căn bản và chuyên sâu, và giải thích chi tiết về cách nhìn mẫu, triển khai mẫu theo nguyên tắc chung và sáng tạo cho phù hợp với màu sắc, đường nét và tính chất của vải. Phần căn bản được trình bày chi tiết về các loại áo quần căn bản của trẻ em, phụ nữ và nam giới, trong khi phần chuyên sâu tập trung vào thiết kế các mẫu y phục nữ. Cuốn sách này giúp người đọc hiểu rõ các chi tiết cần thiết để hoàn thành các kiểu áo quần theo ý muốn và nắm vững các kiểu áo quần thời trang phù hợp với mọi môi trường sinh hoạt của phụ nữ.

Đọc Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ Ebook Online

Cuốn sách giúp cho người muốn đi sâu vào ngành nghề cắt may, trước hết phải biết nhìn mẫu và triển khai mẫu theo nguyên tắc chung, sau đó phải biết sáng tạo cho phù hợp với màu sắc, đường nét và tính chất của vải. Tất cả những vấn đề vừa nêu đòi hỏi phải nắm vững kỹ thuật cắt may qua hai giai đoạn căn bản và chuyên sâu (tức thiết kế được mẫu) Phần căn bản: được trình bày khá chinh tiết trong cuốn CẮT MAY TOÀN TẬP với đầy đủ các loại áo quần căn bản của trẻ em, phụ nữ và nam giới.Phần chuyên sâu: tiếp tục thực hiện trong cuốn sách này, với trọng tâm là thiết kế các mẫu y phục nữ. Phần chuyên sâu: tiếp tục thực hiện trong cuốn sách này, với trọng tâm là thiết kế các mẫu y phục nữ. Thiết kế các mẫu y phục tức là tìm hiểu và triển khai các chi tiết cần thiết để có thể hoàn thành kiểu áo quần theo ý muốn. Trong cuốn sách này, tác giả lưu ý đến các kiểu áo quần thời trang phù hợp với mọi môi trường sinh hoạt của phụ nữ.

Review Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ

Cuốn sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ PDF là một tài liệu hữu ích cho những người muốn học cắt may và thiết kế y phục nữ. Cuốn sách này giải thích chi tiết về kỹ thuật cắt may ở hai giai đoạn căn bản và chuyên sâu, giúp độc giả nắm vững kỹ năng cơ bản và phát triển thêm kỹ năng thiết kế riêng của mình.

Cùng với đó, cuốn sách cũng giới thiệu rất nhiều mẫu áo quần có sẵn để thực hành, đặc biệt là các kiểu áo quần phù hợp với phụ nữ. Những mẫu áo quần này được thiết kế theo phong cách thời trang hiện đại và dễ áp dụng trong mọi môi trường sinh hoạt.

Tuy nhiên, với những độc giả mới bắt đầu học cắt may, cuốn sách này có thể hơi khó theo dõi vì một số khái niệm kỹ thuật cắt may sẽ khó hiểu. Tuy nhiên, nếu bạn đã có chút kiến ​​thức về cắt may, cuốn sách này sẽ là một phần tài liệu cực kỳ hữu ích để giúp bạn phát triển kỹ năng cắt may của mình.

Bài Học Từ Sách Bộ Sách Cắt May Căn Bản Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Cắt May Thời Trang Thiết Kế Thực Hành Các Mẫu Y Phục Nữ

1. Học cách nhìn mẫu và triển khai mẫu theo nguyên tắc chung.
2. Học cách sáng tạo và phù hợp với màu sắc, đường nét và tính chất của vải.
3. Nắm vững kỹ thuật cắt may qua hai giai đoạn căn bản và chuyên sâu.
4. Thiết kế các mẫu y phục nữ và triển khai các chi tiết cần thiết để hoàn thành kiểu áo quần theo ý muốn.
5. Lưu ý đến các kiểu áo quần thời trang phù hợp với mọi môi trường sinh hoạt của phụ nữ.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone