“50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử” là cuốn sách quan trọng, đưa đọc giả đến với một trang lịch sử đầy ý nghĩa của đất nước và dân tộc Việt Nam. Cuốn sách trình bày và phân tích những quyết sách, chỉ đạo của các nhà lãnh đạo, cách tham gia của các lực lượng, quân chủng và quần chúng nhân dân trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân đầy cam go và gian khổ.

Cuốn sách không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những bài học quý giá của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, mà còn đánh giá khái quát tầm vóc và giá trị lịch sử của sự kiện này đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đây là một trong những cuốn sách cần phải đọc và cất giữ trong tủ sách của mỗi người Việt Nam để hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và đấu tranh của dân tộc ta trong những năm tháng gian khổ và cam go.

Tải Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF Miễn Phí

Đọc sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF của tác giả Tác giả Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2018.
Trọng lượng: 650gr.
Kích thước: 16 x 24.
Số trang: 624 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 221.400 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF
Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử

Cuốn sách “50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử” là một tài liệu quan trọng và đáng đọc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Qua việc trình bày các quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân ủy Trung ương, cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về sự lãnh đạo và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Cuốn sách cũng chỉ ra sự tham gia đồng lòng của các lực lượng, các binh chủng và quần chúng nhân dân trong cuộc tiến công, đánh giá được tầm vóc và sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến.

Cuốn sách cũng phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân. Việc hiểu rõ những bài học từ lịch sử này là cực kỳ quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước, để tránh những sai lầm và để quý trọng những đóng góp của những người anh hùng đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Từ cảm nhận cá nhân, cuốn sách đã cung cấp cho tôi một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân. Sự minh bạch và chi tiết trong việc trình bày thông tin giúp tôi dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về cuộc chiến quan trọng này. Cuốn sách cũng giúp tôi thấy được tầm vóc và giá trị lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân đối với sự phát triển của đất nước và

Tóm Tắt Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử

Cuốn sách “50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử” trình bày những quyết sách của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân. Nói về sự tham gia của các lực lượng, binh chủng và quần chúng nhân dân, từ đó phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đọc Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử Ebook Online

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, trình bày những quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương,…trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng tiến công và nổi dậy; sự tham gia của các lực lượng, các binh chủng và quần chúng nhân dân vào cuộc tiến công; từ đó phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Review 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử

Cuốn sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử PDF rất đáng để đọc với những ai quan tâm đến lịch sử đấu tranh giai đoạn cách mạng của Việt Nam. Trong cuốn sách, tác giả đã cung cấp rất nhiều thông tin về những quyết sách, chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy, cũng như sự tham gia của các lực lượng và quần chúng nhân dân vào cuộc tiến công này. Cuốn sách không chỉ đưa ra những phân tích sâu sắc về ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, mà còn cho ta cái nhìn tổng quan về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tác giả đã trình bày thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, giúp người đọc nắm vững được toàn bộ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân một cách rõ ràng nhất. Cảm ơn tác giả đã mang đến cho chúng ta cuốn sách quý giá này.

Bài Học Từ Sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018 – Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử

Chúng ta học được rất nhiều bài học từ cuốn sách 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân 1968-2018, như:

1. Sự quyết tâm, kiên trì và đoàn kết của Đảng, chính quyền và nhân dân ta là điều cần thiết để đánh bại kẻ thù.

2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã chứng tỏ sức mạnh của quần chúng nhân dân và những lực lượng vũ trang cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

3. Những bài học kinh nghiệm về chiến lược, tác động của Tổng tiến công và nổi dậy đối với tình hình chiến tranh và cách làm cho địch sợ hãi, mất tinh thần.

4. Giá trị lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

5. Tinh thần đoàn kết, yêu nước, đấu tranh không ngừng của nhân dân ta là hành trình không ngừng vì sự nghiệp tự do, độc lập, thống nhất đất nước.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone