Cuốn sách 101 cách chữa lành vết thương cho con sau đổ vỡ là một nguồn tài liệu vô cùng hữu ích cho những cha mẹ đang trải qua cuộc ly hôn đau khổ. Tác giả, một chuyên gia tư vấn về hôn nhân và gia đình, đã đưa ra những lời khuyên thực tiễn và nhiều ví dụ có thật để giúp các cha mẹ đưa ra những quyết định đúng đắn cho quyền lợi của con cái. Cuốn sách còn đi sâu vào hành trình nuôi dưỡng của hai tác giả và cuộc phỏng vấn cùng con gái của họ, truyền tải một thông điệp mạnh mẽ đến các cha mẹ đã ly hôn: đặt con lên vị trí hàng đầu và gạt bỏ bất hòa để con không tổn thương và vẫn yêu bố mẹ. Chắc chắn đây là một cuốn sách cần đọc cho mọi cha mẹ đang đối mặt với cuộc ly hôn.

Tải Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF Miễn Phí

Đọc sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF của tác giả Tác giả Deesha Philyaw , Michael D. Thomas được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ.

Tác giả: Deesha Philyaw , Michael D. Thomas.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ.
Năm xuất bản: 2017.
Trọng lượng: 330gr.
Kích thước: 14.5 x 20.5.
Số trang: 296 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 61.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ - Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF
Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ

Cuốn sách “101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ” đã đem lại những lời khuyên hữu ích và cảm nhận sâu sắc của tác giả là một chuyên gia tư vấn về hôn nhân và gia đình. Cuốn sách này tập trung vào việc đặt con lên vị trí hàng đầu và tạm gác những nỗi đau của cha mẹ để tập trung vào quyền lợi của con.

Theo nhận xét của tác giả, việc ly hôn không chỉ là khó khăn cho cha mẹ mà còn ảnh hưởng đến các con. Do đó, cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chữa lành vết thương cho con sau đổ vỡ gia đình. Cuốn sách cũng chứa đựng nhiều ví dụ thực tế và cuộc phỏng vấn với con gái của hai tác giả, giúp độc giả hiểu rõ hơn về những khó khăn mà cha mẹ đã trải qua và điều mà các cha mẹ đã làm để nuôi dưỡng con một cách thành công.

Tổng quan, cuốn sách “101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ” được đánh giá cao với những lời khuyên thực tế và cảm nhận sâu sắc về việc chữa lành vết thương cho con sau khi gia đình đổ vỡ.

Tóm Tắt Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ

Cuốn sách “101 cách chữa lành vết thương cho con sau đổ vỡ” nhằm giúp các cha mẹ ly hôn có thể đặt lợi ích của con lên hàng đầu. Cuốn sách cung cấp những lời khuyên và ví dụ cụ thể về những hậu quả của ly hôn đến cả cha mẹ và các con. Cuốn sách cũng liệt kê các cách để giảm bớt sự đau khổ và tác động tiêu cực của ly hôn đến đời sống tình cảm và thực tế cuộc sống của các con. Cuốn sách còn bao gồm cuộc phỏng vấn với con gái của hai tác giả, điều đó mang lại một thông điệp mạnh mẽ cho các cha mẹ đã ly hôn. Cuốn sách này được đánh giá là rất thực tế với nhiều tài liệu và ví dụ đáng tin cậy.

Đọc Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ Ebook Online

101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố MẹHãy gạt bỏ bất hòa và đặt con lên vị trí hàng đầu!Ly hôn chưa bao giờ là việc dễ dàng với cha mẹ, càng không phải là việc dễ dàng với các con. Vượt lên trên tất cả, cha mẹ cần tạm gác những nỗi đau của mình lại để tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất: Hành động vì quyền lợi của con, cả về mặt tình cảm và thực tế cuộc sống. Cuốn sách 101 cách chữa lành vết thương cho con sau đổ vỡ này sẽ mang đến cho bạn những lời khuyên vô cùng hữu ích.“Là một chuyên gia tư vấn về hôn nhân và gia đình, tôi đã tận mắt chứng kiến những ảnh hưởng từ các cuộc ly hôn căng thẳng tới cả cha mẹ và các con. Nó thật sự rất khổ sở. Tôi rất khuyến khích và mong muốn các cặp đôi đang có ý định ly hôn hãy đọc cuốn sách này trước tiên. Đây là một cuốn sách rất thực tế với nhiều ví dụ có thật, điển hình cho những gì các cha mẹ phải trải qua, bao gồm cả hành trình cùng nuôi dưỡng của chính hai tác giả. Cuộc phỏng vấn với con gái của hai tác giả thực sự cảm động và sâu sắc, đó là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới tất cả các cha mẹ đã ly hôn.”- Bari Benjamin, LCSW, BCD, nhà hoạt động xã hội

Review 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ

Cuốn sách “101 cách chữa lành vết thương cho con sau đổ vỡ” là một tài liệu vô cùng quan trọng và hữu ích cho các cha mẹ đang trải qua quá trình ly hôn. Tác giả đã truyền đạt lời khuyên thực tế và kinh nghiệm từ những cuộc phỏng vấn với các cha mẹ đã trải qua quá trình ly hôn, kèm theo các ví dụ điển hình và chi tiết cụ thể. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mang đến cái nhìn sâu sắc của một người con trưởng thành, giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về cảm xúc và tâm lý của con sau đổ vỡ. Tôi rất khuyến khích việc đọc cuốn sách này không chỉ cho các cha mẹ đang trải qua quá trình ly hôn, mà còn cho những người muốn tìm hiểu về tình huống này. Cuốn sách xứng đáng là một người bạn đồng hành đắc lực trong cuộc sống.

Bài Học Từ Sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ

Dựa trên thông tin trên, chúng ta học được rất nhiều bài học từ cuốn sách 101 Cách Chữa Lành Vết Thương Cho Con Sau Đổ Vỡ – Để Con Không Tổn Thương Và Vẫn Luôn Yêu Bố Mẹ, bao gồm:

1. Cha mẹ cần tạm gác những nỗi đau của mình lại để tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất: Hành động vì quyền lợi của con, cả về mặt tình cảm và thực tế cuộc sống.

2. Cha mẹ cần đặt con lên vị trí hàng đầu và gạt bỏ bất hòa giữa họ để đảm bảo sự phát triển và hạnh phúc của con.

3. Cuốn sách cung cấp những lời khuyên vô cùng hữu ích để giúp cha mẹ chữa lành vết thương cho con sau khi đổ vỡ hôn nhân.

4. Cuốn sách có rất nhiều ví dụ có thật, điển hình cho những gì các cha mẹ phải trải qua, bao gồm cả hành trình cùng nuôi dưỡng của chính hai tác giả.

5. Cuộc phỏng vấn với con gái của hai tác giả thực sự cảm động và sâu sắc, đó là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới tất cả các cha mẹ đã ly hôn.

6. Cuốn sách rất thực tế và cung cấp những giải pháp cụ thể để làm giảm thiểu tác động tiêu cực của đổ vỡ hôn nhân đến con.

7. Cuốn sách là một tài liệu hữu ích không chỉ cho những người đang trong quá trình ly hôn mà còn cho những người đi tìm sự hiểu biết và cách giải quyết khi gặp phải tình huống tương tự.

Tác giả: Minh Hằng.

Phone